Java SE 8 Programlama Training

Pre-registration and Price Info Form
Dates and locations


You can ask for private education class in your own institution.
Please contact us:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Request Form
Training Types And Durations

4 Days ILT    
Vendors And Categories

Java  » Java Essentials Trainings
Java Expert  » Popular Courses Trainings

Java SE 8 Programlama Eğitimi

Bu Java SE 8 Programlama eğitimi, ana dil özelliklerini ve Java Standard Edition 8 (Java SE 8) Platformu ile nesne-yönelimli uygulamalar tasarlamada kullanacağınız Application Programming Interfaces (Uygulama Programlama Arayüzlerini) (API) içerir.

Öğrenilecekler:

- En son JDK Technology ile Java teknoloji uygulamaları yaratmak

- Nesne-yönelimli becerilerinizi geliştirme

- Güçlü Java uygulaması yaratmak için dilin kullanımındaki en iyi pratikleri belirleme

- Java uygulamalarında Lambda ifadelerini kullanma

- Veri kullanma koleksiyonlarını depolama ve değiştirme

- Dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme

- JDBC ile standart SQL sorguları kullanarak veritabanlarına bağlanma

- Yüksek performanslı çok izlekli uygulamalar yaratma

Size Faydaları:

Bu dersten Java dilindeki becerilerinizi daha da ilerletmek ve Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer Sınavına hazırlanmak için faydalanabilirsiniz.

Hedef Kitle

 1. Geliştirici
 2. Java Geliştiricileri
 3. Java EE Geliştiricileri
   

Amaçlar

- Yüksek performanslı çok izlekli uygulamalar yaratma
- Java dilinin kuşatma/kapsüllenme (encapsulation), kalıtım/miras (inheritance) ve çok biçimlilik (polymorphism) gibi nesne-yönelimli özelliklerini iyileştirecek Java teknoloji uygulamaları yaratma
- Veri ve metin dosyaları okuma ve yazma ve ileri I/O streamlerini (akış) anlamak için input/output(I/O) işlevselliği uygulama
- Komut satırından Java teknoloji uygulamaları çalıştırma
- JDK NIO.2 spesifikasyonunu kullanarak dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme
- Java Collections framework kullanan uygulamalar yaratma
- JDBC ve JPA teknolojilerini kullanarak veritabanı tablolarında oluşturma, okuma, güncelleme gibi çoklu işlemler yapma
- Lambda Expressions kullanarak koleksiyonları arama ve filtreleme
- Olağandışı durum işleme kullanarak hata düzeltme teknikleri uygulama
-Lambda Expression koşut zamanlılığı (concurrency) özelliklerini kullanma

Konuları

 • ➮ Java Platformu Genel Değerlendirme
 • ➮ Java Syntax and Class Değerlendirmesi 
 • ➮ Encapsulation and Subclassing (Kuşatma/Kapsüllenme ve Altsınıflandırma)
 • ➮ Overriding Yöntemler, Polymorphism (Çok biçimlilik), ve Static Classes (Statik Sınıflar
 • ➮ Soyut ve İç-içe Sınıflar 
 • ➮ Arayüzler ve Lambda Expressions (İfadeleri)
 • ➮ Koleksiyonlar ve Generics 
 • ➮ Collections Streams (Koleksiyon Akışları), ve Filters (Filtreler)
 • ➮ Lambda Built-in Functional Interfaces (Lambda Dahili Fonksiyonel Arayüzleri)
 • ➮ Lambda Operasyonları
 • ➮ Exceptions and Assertions (Kuraldışı Durumlar ve Assertion’lar)
 • ➮ Java Tarih/Zaman API’si 
 • ➮ I/O Temeller 
 • ➮ File I/O (NIO.2) 
 • ➮ Concurrency (Aynı Anda Kullanım/Koşut Zamanlılığı)
 • ➮ The Fork-Join (Boyunduruk) Framework’ü 
 • ➮ Parallel Streams (Paralel Akışlar)
 • ➮ JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
 • ➮ YerelleştirmeCourse content download to PDF