Oracle Database 12c: Administration Workshop Training

Oracle DBA

Eğitimde Oracle Veritabanı mimarisi hakkında detaylı bilgi sahibi olunucaktır.Etkin bir Oracle Veritabanı yönetmek için Oracle Network Ortamı yapılandırılıcak ve veribanının bakımı gerçekleştirilicektir.Öğrenmeyi güçlendirmek için uygulamalı egzersizler yapılıcak ve Oracle Veritabanı yönetmek için gerekli olan beceriler arttırılacaktır.

Öğrenme Hedefleri

⋆ Oracle Veritabanı oluşturulması ve yönetilmesi
⋆ Oracle Veritabanı depolama yapısının oluşturulması ve yönetilmesi
⋆ Oracle Ağ yapısının dizayn edilmesi
⋆ Kullanıcı yaratımı ve yönetilmesi
⋆ Performansın izlenmesi ve yönetimi
⋆ Yedek alma ve geri dönüş temel teknikleri
⋆ Oracle Destek kullanımı

Hedef Kitle

⋆ Veri Ambarı Yöneticisi
⋆ Veritabanı Yöneticisi
⋆ Veritabanı Tasarımcıları
⋆ Destek Mühendisi
⋆ Teknik Yönetici

Eğitim Taslağı

⋆ Giriş
⋆ Oracle Veritabanı Mimarisini Keşfetme
⋆ Veritabanı Örneğini Yönetme
⋆ Oracle Ağ Ortamı'nı Konfigüre Etme
⋆ Veritabanı Depolama Yapılarını Yönetme
⋆ Kullanıcı Güvenliğini Yönetme
⋆ Veri Tutarlılığını Yönetme
⋆ Geri Alma Verilerini Yönetme
⋆ Oracle Veritabanı Denetimini Uygulama
⋆ Veritabanı Bakımı Gerçekleştirme
⋆ Performans Yönetimi
⋆ Performans Yönetimi: SQL Iyileştirmesi
⋆ Veritabanı Kaynak Yöneticisini Kullanarak Kaynakları Yönetme
⋆ Oracle Zamanlayıcısını Kullanarak Görevleri Otomatikleştirme
⋆ Alan Yönetimi
⋆ Yedekleme ve Kurtarma Kavramları
⋆ Veri Taşıma
⋆ Oracle Destek ile ÇalışmaCourse content download to PDF

Diğer Oracle, Database Management & Development Eğitimleri