TOGAF 9.1 Level 1 and Level 2 - Kurumsal Mimari Training

Pre-registration and Price Info Form




Dates and locations


You can ask for private education class in your own institution.
Please contact us:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Request Form
Training Types And Durations

2.5 Days ILT    
Vendors And Categories

Architecture Methodologies  » TOGAF Trainings
TOGAF  » Organisational Effectiveness Trainings

TOGAF 9.1 Level 1 and Level 2 - Kurumsal Mimari

TOGAF (The Open Group Architecture Framework), Kurumsal Mimarilerin analiz edilmesi, çözüm süreçlerinin ve stratejilerinin belirlenmesi için en iyi uygulamalara göre düzenlenmiş bir metodoloji sunar.

TOGAF metodolojisi, bir kurumun uzun dönem stratejik dönüşüm hedeflerinin belirlenmesi, bu dönüşümün gerçekleşmesi için kazanılması gereken yeteneklerin belirlenmesi ve dönüşüm sürecinin yönetilmesinde kullanılabilecek, kurumun ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilebilen yapıdadır.

TOGAF'ın Odağında Kurumun iş hedefleri ve iş mimarisi ile bilgi sistemleri mimarisinin uyumu yer alır. Kurumun IT yatırımlarının doğru projelere aktarılması hedeflenir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Kurumsal Mimari metodolojileri & tekniklerinde uzmanlaşma,
 • Alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan TOGAF sertifikasyon sınavına hazırlanma,
 • Bir projeye en uygun mimarinin belirlenebilmesi,
 • Kurum bünyesinde büyük resmi görüp, bu resim doğrultusunda gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar verebilme,
 • Bir kurumun önceliklerine göre iş ve bilgi teknolojileri stratejilerinin uyumunu sağlamak,
 • Değişen önceliklerin ve gereksinimlerin sistem üzerindeki etkisini kolaylıkla analiz edebilme ve etkin bir değişiklik yönetim sürecinin uygulanabilmesi
 • Bir kurumun farklı birimleri ve kullandıkları farklı sistemler arasındaki koordinasyonu ve iletişimi bir standarta oturtarak ortak bir dil ile iletişim kurulabilmesi,
 • Bir kurumun teknolojik yatırım kararları için mimari yapının oluşturulması, teknolojik gelişim yol haritasının çıkarılması, standardizasyon ve modernizasyonun yapılabilmesi,
 • Ürün veya hizmet teslimat zamanlarını, var olan bileşenlerin çözüme en uygun olanlarının tespit edilmesi ve tekrar kullanılmasının sağlanmasıyla kısaltılması.

 

Kimler Katılmalı

 • Kurumsal Mimarlar
 • Veri Mimarları
 • Altyapı Mimarları
 • İş Analistleri
 • İş Süreçleri Uzmanları
 • Teknoloji Mimarları
 • Çözüm Mimarları
 • Proje Yöneticileri
 • IT Yöneticileri

 

Eğitim İçeriği

 • TOGAF® Bileşenleri
 • Mimari Geliştirme Metoduna Giriş
 • Kurumsal Süreklilik
 • Mimari Veri Havuzu
 • Mimari İçerik Çerçevesi
 • Mimari İçerik Metamodeli
 • Hazırlık Fazı
 • Mimari Yönetişim
 • İş Senaryoları
 • Paydaş Yönetimi
 • Mimari Bakışlar ve Bakış Açıları
 • Yapı Taşları ve Mimari Geliştirme Metodu
 • Faz A: Mimari Vizyon & Uyarlama Destek Teknikleri
 • Faz B: İş Mimarisi
 • Faz C: Bilgi Sistemleri Mimarileri
 • Faz C: Veri Mimarisi
 • Faz C: Uygulamalar Mimarisi ve III-RM
 • Faz D: Teknoloji Mimarisi ve Temel Mimari
 • Faz E: Fırsatlar, Çözümler ve Planlama Teknikleri
 • Faz F: Geçiş Planlama ve Teknikleri
 • Faz G: Uyarlama Yönetişimi
 • Faz H: Mimari Değişim Yönetimi
 • Mimari Geliştirme Metodu Gereksinimleri Yönetim
 • Mimari Bölümleme
 • Mimari Geliştirme Metodunun Uygulanması için Kılavuzlar:  İterasyon ve Seviyeler, Güvenlik, SOA
 • Mimari Olgunluk Modelleri
 • Mimari Yetkinlik Çerçevesi
 • TOGAF Level 1 & Level 2 Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri Çalışması

TOGAF Level 1 & Level 2 Sertifikasyon Sınavları Hakkında Genel Bilgi

TOGAF 9.1 Level 1 Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav Tipi: Çoktan Seçmeli
 • Soru Sayısı: 40
 • Sınav Süresi: 60 dakika
 • Sınav Dili: İngilizce
 • Başarı Kriteri: %55 (40 sorudan 22 doğru)

TOGAF 9.1 Level 2 Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav Tipi: Senaryo bazlı çoktan seçmeli
 • Soru Sayısı: 8
 • Sınav Süresi: 90 dakika
 • Sınav Dili: İngilizce
 • Başarı Kriteri: %60 (40 puan üzerinden 24 puan)




Course content download to PDF