Administering Microsoft SQL Server Databases Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Sql Server Eğitimler
Microsoft  » Microsoft SQL Server 2012 and 2014 Eğitimler

SQL Server 2014 Veritabanı Yöneticiliği

Bu, beş gün süren ve eğitmen öncülüğündeki ders, temsilcilere, Microsoft SQL Server 2014 veritabanı idame ettirme için gerekli bilgi ve becerileri sunmaktadır. Eğitim, bir veritabanını idame ettirme ilgili SQL Server 2014 ürün özellikleri ve araçlarının öğretilmesine odaklanmaktadır.

Hedef Kitle

Eğitim için asıl hedef kitle, SQL Server veritabanları yöneten ve idame ettiren bireylerdir. Bu bireyler, ana sorumluluk alanları olarak veritabanı yönetimi ve sürdürülmesini gerçekleştiren ya da veritabanlarının, asıl işlerinde önemli bir rol oynadığı ortamlarda çalışan kişilerdir.

Bir diğer hedef kitle ise SQL Server veritabanlarından içerikler sunan uygulamalar geliştiren bireylerdir. 

Ön Koşullar

·         Microsoft Windows işletim sistemi ve işlerliğiyle ilgili temel bilgi.

·         Yeterli Transact-SQL bilgisi.

·         Yeterli ilişkisel veritabanları bilgisi.

·         Veritabanı tasarımı konusunda tecrübe.

Neler Öğrenilecek

Eğitim sonunda şunları yapabileceksiniz:

·         SQL Server planlama ve kurma.

·         Sistem veritabanları, veritabanlarının fiziksel yapısı ve bunlarla ilgili en çok kullanılan yapılandırma ayarlarını tanımlama

·         Hareket günlüğü kavramları ve SQL Server kurtarma modellerini açıklama ve SQL Server ile mevcut olan farklı yedekleme stratejilerini uygulama.

·         SQL Server veritabanlarını yedekleme.

·         SQL Server veritabanlarını geri yükleme.

·         Wizard’lar, bulk copy utility ve data-tier uygulamalarını kullanarak veri içe ve dışa aktarımları yapma

·         SQL Server güvenlik modelleri, login’ler, kullanıcılar ve kapsanan veritabanları ile çalışma.

·         Server rolleri ve veritabanı rolleri ile çalışma.

·         Kaynakları güvenlik altına almak için izinleri kullanma.

·         SQL Server audit (denetleme) ve Transparent Data Encryption (Şeffaf Veri Şifreleme) kullanma.

·         İş yapılandırma ve gerçekleştirmek için SQL Server Agent ile çalışma.

·         SQL Server Agent güvenlik, proxy hesapları ve kimliklerini uygulama.

·         Veritabanı mail, uyarı ve bildirimlerini yapılandırma.

·         Veritabanı bakım planları yaratma.

·         SQL Server Profiler, SQL Trace ve Distributed Relay kullanma.

·         Distributed Management Views kullanma ve veri toplama yapılandırma.

Eğitim İçeriği

Modül 1: SQL Server 2014 Veritabanı Yönetimi’ne Giriş

Bu modül, Microsoft SQL Server 2014 platformunu tanıtır. Bileşenleri, sürümleri ve SQL Server 2014 sürümlerini ve bir veritabanı yöneticisinin, bir SQL Server durumu için yaygın olarak gerçekleştirdiği görevleri anlatmaktadır.

Dersler

·         Veritabanı Yönetimi Genel Bakış

·         SQL Server Platformuna Giriş

·         Veritabanı Yönetimi Araç ve Teknikleri

          Lab : SQL Server Yönetici Araçlarını Kullanma

·         SQL Server Management Studio Kullanma

·         Sqlcmd Utility Kullanma

·         SQL Server ile Windows PowerShell Kullanma

 

Modül 2: SQL Server 2014 Kurma ve Yapılandırma

Bu modül, SQL Server 2014 için kaynak gerekliliklerinin nasıl değerlendirileceğini ve nasıl kurulacağını anlatmaktadır.

Dersler

·         SQL Server Kurulum Planlama

·         SQL Server 2014 Kurma

·         Kurulum Sonrası Yapılandırma

          Lab : SQL Server 2014 Kurma

·         SQL Server Kurmaya Hazırlanma

·         SQL Server Kurma

·         Kurulum Sonrası Yapılandırma Gerçekleştirme

 

Modül 3: Veritabanları ve Depolama ile Çalışma

Bu modül, veritabanlarında verilerin nasıl depolandığını, nasıl veritabanları yaratılacağını, veritabanı dosyalarının nasıl yönetileceğini ve taşınacağını tarif etmektedir.  Ayrıca, depolama ilgili tempdb veritabanı yönetme ve hızlı depolama aygıtlarını, SQL Server ara bellek alanı önbelleğini genişletmek için kullanma gibi görevler ele alınır.

Dersler

·         SQL Server ile Veri Depolamaya Giriş

·         Sistem Veritabanları için Depolamayı Yönetme

·         Kullanıcı Veritabanları için Depolamayı Yönetme

·         Veritabanı Dosyalarını Taşıma

·         Buffer Pool Extension (Ara Bellek Alanı Genişletme) Yapılandırma

          Lab : Depolamayı Yönetme

·         tempdb Depolamasını Yapılandırma

·         Veritabanları Yaratma

·         Veritabanı İliştirme

 

Modül 4: Bir Yedekleme Stratejisi Planlama ve Gerçekleştirme
Bu modülde, kurumsal ihtiyaçlarla uyumlu bir yedekleme stratejisinin nasıl geliştirileceği ve bu strateji tarafından gerektirilen yedekleme işlemlerinin nasıl gerçekleştireceği işlenmektedir.

Dersler

·         SQL Server Yedekleme Modellerini Anlama

·         Yedekleme Stratejisi Planlama

·         Veritabanları ve Hareket Günlüklerini Yedekleme

·         Yedekleme Seçeneklerini Kullanma

·         Yedekleme Güvenilirliğini Sağlama

·         SQL Server Veritabanlarını Yedekleme

·         Veritabanı Yedekleme

·         Veritabanı, Diferansiyel (Farklılaştırılmış) ve Hareket Günlükleri Yedeklemeleri Gerçekleştirme

·         Kısmi Yedekleme Gerçekleştirme

 

Module 5: SQL Server 2014 Veritabanlarını Geri Yükleme

Bu modülde, kullanıcı ve sistem veritabanlarını nasıl geri yükleyeceğinizi ve point-in-time (geçmiş kurtarma noktasına dönme) kurtarmanın nasıl yapılacağını öğreneceksiniz.

Dersler

·         Geri Yükleme Sürecini Anlama

·         Veritabanlarını Geri Yükleme

·         İleri Seviye Geri Yükleme Senaryoları

·         Point-in-Time Kurtarma ile Çalışma

          Lab : SQL Server Veritabanlarını Geri Yükleme

·         Bir Veritabanı Yedeklemesini Geri Yükleme

·         Veritabanı, Diferansiyel ve Hareket Günlükleri Yedeklemelerini Geri Yükleme

·         Parça Parça Geri Yükleme

 

Modül 6: Veri İçe ve Dışa Aktarma

Bu modülde, kısaca SQL Server’dan ve SQL Server’a içe ve dışa aktarım araç ve tekniklerini keşfedeceksiniz.

Dersler

·         Veri Aktarımına Giriş

·         Tablo Verisi İçe ve Dışa Aktarımı

·         Veritabanı Kopyalama ve Taşıma

          Lab : İçe ve Dışa Veri Aktarımı

·         İç ve Dışa Aktarım Wizard’ını Kullanma

·         Bcp Utility Kullanma

·         BULK INSERT (TOPLU VERİ GİRİŞİ) İfadesini Kullanma

·         OPENROWSET Fonksiyonunu Kullanma

 

Modül 7: SQL Server 2014’ü İzleme (Monitor)

Bu modül, en sık kullanılan araçlardan üçünün nasıl kullanılacağını açıklamaktadır: Aktivite Monitörü, dinamik yönetim görüş ve işlevleri (DMVs ve DMFs) ve Performans Monitörü.

Dersler

·         SQL Server İzlemeye Giriş

·         Dinamik Yönetim Görüş ve İşlevleri

·         Performans Monitörü

          Lab : SQL Server 2014 İzleme

·         Baseline Metrics (Tabançizgisi Ölçübirimleri) Toplama

·         Bir İş Yükünü İzleme

 

Modül 8: SQL Server Aktivitesini İzleme (Trace)
Bu modül SQL Server Profiler ve SQL Trace saklı yordamlarının, SQL Server’dan bilgi yakalamak amacıyla nasıl kullanılacağını ve bu bilginin SQL Server iş yüklerinde sorun giderme ve optimizasyon yapmada nasıl kullanılacağı konularını anlatmaktadır.

Dersler

·         İş Yükü Aktivitesini İzleme

·         İzleri (Traces) Kullanma

·         Lab : SQL Server İş Yükü Aktivitesini İzleme

·         SQL Server Profiler’da İz Yakalama

·         Eniyileme Önerileri Oluşturma

·         SQL Trace Kullanma

 

Modül 9: SQL Server Güvenlik Yönetimi
Bu modülde, SQL Server güvenlik mimarisinin üzerine kurulmuş olduğu ana kavramları; sunucu ve veritabanı seviyelerinde güvenliğin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğreneceksiniz.

 

Dersler

·         SQL Server Güvenliğine Giriş

·         Server-Seviyesi Güvenliği Yönetme

·         Veritabanı-Seviyesi Prensiplerini Yönetme

·         Veritabanı İzinlerini Yönetme

          Lab : SQL Server Güvenliğini Yönetme

·         Server-Seviyesi Güvenliği Yönetme

·         Veritabanı-Seviyesi Güvenliğini Yönetme

·         Veritabanı Erişimini Sınama

 

Modül 10: Veri Erişimi ve Veri Şifrelemeyi Denetleme
Bu modül, SQL Server denetleme için mevcut seçenekleri, SQL Server denetleme özelliğinin nasıl kullanılıp yönetileceğini ve nasıl şifreleme uygulanacağını anlatmaktadır.

 

Dersler

·         SQL Server’da Veri Erişimini Denetleme

·         SQL Server Denetleme (Audit) Uygulama

·         Veritabanlarını Şifreleme

          Lab : Veri Erişimi ve Veri Şifrelemeyi Denetleme

·         Denetlemeyi Uygulama

·         Şeffaf Veritabanı Şifrelemeyi Uygulama

 

Modül 11: Süregelen Veritabanı Bakımını Gerçekleştirme

Bu modül, bir veritabanı yöneticisinin gerçekleştirmesi gereken ortak veritabanı bakımlarını anlatmakta ve bu görevleri, bakım planları ile otomatikleştirmeyi örneklendirmektedir.

Dersler

·         Veritabanı Bütünlüğü

·         Index’lerin Bakımı

·         Rutin Veritabanı Bakımlarını Otomatikleştirme

          Lab : Süregelen Veritabanı Bakımını Gerçekleştirme

·         Veritabanı Bütünlüğünü Yönetme

·         Index Bölümleme

·         Bakım Planı Hayata Geçirme

 

Modül 12: SQL Server 2014 Yönetimini Otomatikleştirme
Bu modül, SQL Server Agent’ın, işleri otomatikleştirme için nasıl kullanılacağı, işler için  güvenlik bağlamlarının nasıl yapılandırılacağı ve çoklu-sunuculu işlerin nasıl uygulanacağını anlatmaktadır.

Dersler

·         SQL Server Yönetimini Otomatikleştirme

·         SQL Server Agent İşlerini Yerine Getirme

·         SQL Server Agent İşlerini Yönetme

·         İş Adımı Güvenlik Bağlamlarını Yönetme

·         Birden Çok Server’da İşleri Yönetme

          Lab : SQL Server Yönetimini Otomatikleştirme

·         Bir İş Yaratma

·         Bir İşi Programlama

·         İş Adımı Güvenlik Bağlamlarını Yapılandırma

Modül 13: Uyarı ve Bildirimleri Kullanarak SQL Server 2014’ü İzleme

Bu modül, veritabanı mail, uyarı ve bildirim yapılandırmalarını içerir.

Dersler

·         SQL Server Hatalarını İzleme

·         Veritabanı Mail’lerini Yapılandırma

·         Operatörleri, Uyarıları ve Bildirimleri Yapılandırma

          Lab : SQL Server’ı, Uyarı ve Bildirimleri Kullanarak İzleme

·         Veritabanı Mail’ini Yapılandırma

·         Operatörleri ve Bildirimleri Uygulama

·         Uyarıları UygulamaEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Microsoft Eğitimleri