Administering Team Foundation Server 2013 Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

Administering Team Foundation Server 2013

Microsoft Team Foundation Server 2013 bir uygulamayı birden çok yazılımcının bir arada geliştirmesini sağlayan bir sunucu çözümüdür. Bu ürün aracılığı ile yazılımcıların görevleri belirlenebilir ve yazılımcılar bu görevleri takip edebilirler. Yöneticiler, yazılımcılar bir yazılım projesinin hangi safhada olduğunu her zaman görebilirler.

Bu üç günlük eğitimde, katılımcılar Microsoft Team Foundation Server 2013 ve ilgili yazılım bileşenlerini dağıtma, yapılandırma, yönetme bilgi ve becerilerini öğreneceklerdir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • TFS sürümleri ve bileşenleri
 • Desteklenen topolojiler ve ortamlar
 • TFS yönetim araçları
 • Donanım ve yazılım gereksinimleri
 • Gerekli servis hesapları ve izinleri
 • Team Foundation Server'ı yükleme
 • Team Foundation Server'ı yapılandırma
 • Team Explorer'ı Yükleme ve Kullanma
 • TFS Power Tools Kurma ve Kullanma
 • Takım proje koleksiyonları ve takım projeleri
 • İşlem şablonlarını kullanma ve özelleştirme
 • İlgili SQL Server bileşenlerini yönetme
 • İlgili SharePoint bileşenlerini yönetme
 • TFS Yönetim Aracını Kullanma (CodePlex)
 • En İyi Uygulama Analizcisini Çalıştırma
 • TFS lisanslama ve Müşteri Erişim Lisansı (CAL)
 • Microsoft Excel ve amp kullanarak projemiz ile bağlantı kurma
 • TFS ve SharePoint'i bütünleştirme
 • Team Web Access'i kullanma
 • TFS Sürüm Kontrolünü Yönetme
 • Çalışma alanlarının oluşturulması ve yönetilmesi
 • Giriş politikalarını kullanma ve özelleştirme
 • Sürüm denetiminde öğelere erişimi denetleme
 • Komut satırı ve üçüncü taraf araçları
 • Team Foundation Build'i yapılandırma ve kullanma
 • Otomatikleştirilmiş yapılar oluşturma ve sıraya alma
 • Şablonları oluşturma işlemi ile özelleştirme
 • TFS'ye yükseltme ve geçiş stratejileri
 • TFS'yi diğer sistemler ve verilerle bütünleştirme
 • Yüksek kullanılabilirlik ve ölçeklenebilirlik seçenekleri
 • Kapasite planlama ve felaket kurtarma
 • TFS verilerini yedekleme, geri yükleme ve taşıma
 • Veri ambarını yönetmek
 • TFS'yi yönetmek için PowerShell'i kullanma
 • Team Foundation Server'ı özelleştirme
 • Team Foundation Server'ı genişletme

 

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, yazılım geliştirme veya sistem yönetiminde geçmişe sahip deneyimli kişiler içindir. Ekip liderleri, lead geliştiricileri ve diğer Team Foundation Server yöneticileri de bu dersi almalıdır. Bu eğitim aynı zamanda katılımcıların ilgili Microsoft sertifikasyon sınavına hazırlanmasına da yardımcı olacaktır.

 

Eğitim İçeriği

Introduction to Team Foundation Server

This module introduces Team Foundation Server, its architecture, components, configurations, and usage.

Lessons

 • Introduction to TFS
 • Editions, components, configurations
 • Visual Studio Online
 • Application Lifecycle Management
 • TFS' support of ALM
 • Administrator responsibilities & tasks
 • 'Must-have' tools to manage TFS

Hands-On

 • Configure Windows and SQL Server
 • Create security groups
 • Create users and service accounts
 • Review relevant guidance and documentation

Planning and Deploying

This module assists an administrator in planning a Team Foundation Server deployment.

Lessons

 • Planning the deployment
 • System requirements
 • Prerequisite software and accounts
 • Installing and configuring TFS
 • Installing Team Explorer
 • Installing TFS Power Tools
 • Troubleshooting

Hands-On

 • Create service accounts
 • Install Team Foundation Server
 • Configure Team Foundation Server
 • Install Team Explorer
 • Install TFS Power Tools

Configuring

This module introduces the TFS Administration Console and how to use it and other tools to configure TFS.

Lessons

 • Administrator roles and tools
 • Managing team project collections
 • Managing team projects
 • Managing process templates
 • Managing security permissions
 • Securing SharePoint and SQL Server
 • Using the TFS Admin Tool (CodePlex)
 • Deleting a team project

Hands-On

 • Create a TFS Administrator account
 • Create a team project collection
 • Create a team project
 • Secure a team project, SharePoint portal, and SQL Server reports
 • Use TFS Administration Tool (optional)
 • Run Best Practices Analyzer (optional)

Client Applications

This module introduces the various client applications that can communicate and interact with Team Foundation Server.

Lessons

 • Overview of TFS licensing (i.e. CALs)
 • Team Explorer
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Project
 • Team Web Access
 • SharePoint project portal
 • Command-line and 3rd party tools

Hands-On

 • Overview of TFS licensing (i.e. CALs)
 • Team Explorer
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Project
 • Team Web Access
 • SharePoint project portal
 • Command-line and 3rd party tools

Version Control

This module focuses on administering Team Foundation Version Control and related components.

Lessons

 • Overview of TFS Version Control
 • Integration with Visual Studio
 • Creating and managing workspaces
 • Basic and advanced workflows
 • Get, check-out, check-in
 • Check-in policies
 • Locking, unlocking, and conflicts
 • Shelving, unshelving, and labeling
 • Branching, merging, and patterns
 • Configuring a team project for Git
 • Controlling access to version control
 • TF and TFPT command-line tools
 • TFS Proxy and MSSCCI Provider
 • TFS Sidekicks (Attrice)

Hands-On

 • Create and manage workspaces
 • Add folders and files to version control
 • Create and use labels
 • Get, check-out, and check-in
 • Shelve and unshelve code
 • View history and rollback changes
 • Branch, merge, and track a changeset
 • Configure and use Git with a team project
 • Install and use the MSSCCI Provider (optional)
 • Install and use TFS Sidekicks (optional)

Team Foundation Build

This module focuses on Team Foundation Build, including a technical look into its architecture, execution, and customization.

Lessons

 • Team Foundation Build architecture
 • Controllers and agents
 • Securing the build process
 • Defining and running a build
 • Using TFSBuild.exe
 • Automating Team Foundation Build
 • Gated check-ins and private builds
 • Using build process templates
 • Customizing a build process template
 • Team Foundation Build community

Hands-On

 • Configure Team Foundation Build
 • Configure a build controller and agent
 • Create a build definition
 • Queue a build in various ways
 • Override a build's default behavior
 • Add an additional build agent
 • Request an agent by name and tag
 • Configure a gated check-in build
 • Manage builds

Upgrading, Migrating, Integrating

This module discusses the various approaches and strategies for upgrading, migrating-to, or integrating-with Team Foundation Server.

Lessons

 • Team Foundation Server upgrade
 • Standard vs. advanced upgrades
 • Post upgrade tasks
 • Migrating work items
 • Migrating version controlled items
 • Integrating with TFS
 • TFS Integration Tools (Microsoft)
 • TFS Integration Platform (CodePlex)
 • Custom and 3rd party solutions

Hands-On

 • Migrate work items using Microsoft Excel
 • Migrate work items using TFPT.exe
 • Migrate test cases using Test Case Migrator Plus' (CodePlex)
 • Use Team Foundation Server Integration Tools

Advanced Administration

This module dives into the more advanced Team Foundation Server administration topics.

Lessons

 • Monitoring the health of TFS
 • Options for scalability
 • Options for high availability
 • Disaster recovery, backup, restore
 • Moving Team Foundation Server
 • Managing the data warehouse
 • Setup automated report delivery
 • Using PowerShell to manage TFS

Hands-On

 • Enable web-based TFS diagnostics
 • Analyze TFS diagnostic data in Excel
 • Backup TFS using SQL Server
 • Backup TFS using the admin console
 • Refresh the data warehouse
 • Refresh the Analysis Services cube
 • Rebuild the data warehouse
 • Use PowerShell to manage TFS (optional)

Customising and Extending

This module discusses the various customization and extensibility points found in Team Foundation Server.

Lessons

 • Customizing vs. extending
 • Customizing a process template
 • Customizing a work item type
 • Creating and using a global list
 • Using Witadmin.exe
 • Using the TFPT Process Editor
 • Using work item templates
 • Creating a custom report
 • Creating a custom check-in policy

Hands-On

 • Explore and manage process templates
 • Customize a process template
 • Customize an existing work item type
 • Create and use a global list
 • Use work item templates (optional)
 • Customize Team Web Access (optional)
 • Create a custom report (optional)
 • Create a custom check-in policy (optional)
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Visual Studio 2013 and .NET Framework 5.0 Eğitimler