Windows Server 2012 Yönetimi Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Windows Server 2012 Yönetme Eğitimi

Bu, beş günlük Resmi Microsoft Eğitiminde, Windows Server 2012 R2 de dahil, Windows Server 2012 yönetmeyle ilgili pratik eğitimler verilecektir. Üç kısımlı bir eğitimin, mevcut bir enterprise ortamında temel bir Windows Server 2012 altyapısı uygulamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandıracak olan ikinci kısmıdır. Üç ders müşterek olarak, bir Windows Server 2012 ortamında provizyonlama hizmetleri uygulamaya geçirmeyi, yönetme ve sürdürmeyi içerir. Ana olarak, ad çözümlemesi yapılandırma ve sorun giderme, Aktif Dizin Alan Hizmetleri (AD DS) ve Grup İlkesi ile kullanıcı ve grup yönetimi, DirectAccess, VPN’ler ve Web Application Proxy gibi Uzaktan Erişim çözümleri, Ağ İlkeleri ve Ağ Erişim Koruması uygulama, Veri Güvenliği, sunucu imajlarının deployment’ı ve sürdürülmesi ve Windows Server 2012 ortamlarının güncelleme yönetimi ve izlenmesi gibi, bir Windows Server 2012 altyapısını sürdürmek için gerekli yönetim görevlerine odaklanılır.

Eğitim, Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA): Sınav 411: Windows Server 2012 Yönetme’yi hedef almaktadır. Bu sınav MCSA: Windows Server 2012 yeterlilik belgesi için olan üç sınavdan ikincisidir.

Not: Dersteki lab’ler Windows Server 2012 R2 ve Windows 8.1’in General Availability sürümünü temel alır.

 

Hedef Kitle

Bu eğitim,  Windows Server 2008 veya Windows Server 2012 ortamında pratik deneyimi olan ve Windows Server 2012 ve Windows Server 2012 R2 ortamı için gerekli temel altyapıları yönetmek ve idame ettirmek isteyen Bilgi Teknolojileri (IT) Profesyonellerine yöneliktir. Öğrenciler için ana odak noktası Windows Server 2012 servislerinin ve altyapısının ilk deployment’ının genişletilmesi ve alan tabanlı Windows Server 2012 ortamında Yönetim ve Sürdürme, Kullanıcı ve Grup Yönetimi, Ağ Erişimi ve Veri Güvenliği gibi alanlar için gerekli becerilerin sağlanmasıdır.

Bu eğitime katılmayı düşünebilecek adaylar:

·         Windows Server 2008 veya Windows Server 2012 ile çalışma tecrübesi olan ve bir Windows Server 2012 veya Windows Server 2012 R2 ortamında günlük yönetim ve sürdürme görevlerini gerçekleştirebilmek için gereken becerileri kazanmak isteyen Windows Server Yöneticileri

·         411, Administering Windows Server 2012 sınavına girmeyi planlayan IT Profesyonelleri

·         VeriMerkezi, Masaüstü Altyapısı, Mesajlaşma, İşbirliği ve İletişim üzerine Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sınavlarını almak isteyen IT profesyonelleri de bireysel uzmanlıkları için önkoşul olan Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sınavlarına hazırlanırken bu dersi almakla ilgilenebileceklerdir.

 

Önkoşullar

·         Aktif Dizin Alan Hizmetleri (AD DS), Ağ Oluşturma Servisleri ve Microsoft Hyper-V dahil ana Windows Server hizmetlerinin ilk uygulamaya geçirimi ve yapılandırmasıyla ilgili bilgi ve beceriler.

Eğitim önkoşulları, 20410B Windows Server 2012 Kurma ve Yapılandırma dersine katılarak ya da dengi bilgilere sahip olarak karşılanabilir; bu eğitim bahsedilen derste geliştirilecek beceriler ve edinilecek bilgiler üzerine inşa edilecektir.

Neler Öğrenilecek

Eğitim sonunda şunları yapabileceksiniz:

·         Alan Adı Sistemi Yapılandırma ve Sorun Giderme

·         Active Directory Domain Services Sürdürme

·         Kullanıcı ve Hizmet Hesaplarını Yönetme

·         Grup İlke Altyapısı Uygulamaya Geçirme

·         Grup İlkesi kullanarak Kullanıcı Masaüstlerini Yönetme

·         Uzaktan Erişim Yapılandırma ve Sorun Giderme

·         Network Policy Server Kurma, Yapılandırma ve Sorun Giderme

·         Ağ Erişimi Koruması Uygulamaya Geçirme

·         Dosya Hizmetleri Optimize Etme

·         Şifreleme Yapılandırma ve Gelişmiş Denetleme

·         Sunucu İmajları Deploy Etme ve Sürdürme

·         Güncelleme Yönetimi Uygulama

·         Windows Server 2012 İzleme 


Outline

Modül 1: Alan Adı Sistemi Yapılandırma ve Sorun Giderme

Bu modül, DNS replikasyonu ve önbelleklemesi dahil, nasıl DNS yapılandırması ve sorun gidermesi yapılacağını açıklamaktadır.

Dersler

·         DNS Server Role Yapılandırma

·         DNS Zone’larını Yapılandırma

·         DNS Zone Transferlerini Yapılandırma

·         DNS Yönetme ve Sorun Giderme

Lab : DNS Yapılandırma ve Sorun Giderme

·         DNS Öz Kaynak Kayıtları Yapılandırma

·         DNS Koşullu İletme

·         DNS Zone’larını Kurma ve Yapılandırma

·         DNS Sorun Giderme

Modül 2: Active Directory Domain Services İdame Ettirme

Bu modül, sanallaştırılmış alan adı denetleyicileri ve salt okunur alan adı denetleyicilerinin (RODC’lar) nasıl uygulamaya geçirileceğini, ortak AD DS yönetimsel görevlerinin nasıl gerçekleştirileceğini ve AD DS Veritabanının nasıl yönetileceğini açıklamaktadır.

Dersler

·         AD DS’ye Genel Bakış

·          Sanallaştırılmış Alan Adı Denetleyicileri Uygulamaya Geçirme

·         RODCs Uygulamaya Geçirme

·         AD DS Yönetme

·         AD DS Veritabanı Yönetme

Lab : AD DS Sürdürme

·         Bir RODC Kurma ve Yapılandırma

·         AD DS Anlık Görüntüleri Yapılandırma

·         Active Directory Recycle Bin

·         Alan Adı Denetleyicisi Klonlama

Modül 3: Kullanıcı ve Hizmet Hesaplarını Yönetme

Bu modül kullanıcı hesapları oluşturma, yapılandırma ve oluşturulmasını otomatikleştirmeyi; kullanıcı nesnelerinin hesapla-ilişkili özelliklerinin nasıl yapılandırılacağını ve Managed Service Accounts nasıl oluşturulup yönetileceğini açıklar.

Dersler

·         Parola İlkesi ve Kullanıcı Hesabı Kilitleme Ayarları Yapılandırma

·         Managed Service Accounts Yapılandırma

Lab : Kullanıcı ve Hizmet Hesaplarını Yönetme

·         Parola İlkesi ve Hesap Kilitleme Ayarları Yapılandırma

·         Bir Managed Service Account Yaratma ve İlişkilendirme

Modül 4: Bir Grup İlkesi Altyapısı Uygulama

Bu modül, bir GPO altyapısının nasıl uygulamaya geçirileceğini açıklar. Ortak GPO yönetim görevlerinin nasıl gerçekleştirileceğini ve Windows PowerShell kullanarak GPO’ların nasıl yönetileceğini öğretir. Ayrıca GPO’ların uygulamasında sorun gidermeye odaklanır.

 

 

Dersler

·         Grup İlkesi’ne Giriş

·         GPO’ları Uygulama ve Yönetme

·         Grup İlke Kapsamı ve Grup İlke Süreç Haline Getirme

·         GPO’ların Uygulamasında Sorun Giderme

Lab : Bir Grup İlkesi Altyapısı Uygulama

·         Grup İlke Nesneleri Yaratma ve Yapılandırma

·         GPO Kapsamını Yönetme

·         GPO Uygulaması Doğrulama

·         GPO’ları Yönetme

Modül 5: Grup İlkesi ile Kullanıcı Masaüstlerini Yönetme

Bu modül, Yönetimsel Şablonlar, Folder Redirection, Grup İlkesi tercihlerini kullanarak kurumunuz genelinde masaüstü ortamları uygulamak için Grup İlkesi Nesnelerini (GPO’lar) nasıl kullanabileceğinizi ve uygulanabilir olduğu yerlerde uygulama programlarını kurma ve güncellemek için yazılım deployment kullanmayı açıklar. Bu, farklı GPO özelliklerinin nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir çünkü bunlar sayesinde kullanıcılarınızın ayarlarını doğru şekilde yapılandırabilirsiniz.

 

Dersler

·         Yönetimsel Şablonları Uygulamaya Geçirme

·         Folder Redirection ve Script’leri Yapılandırma

·         Grup İlkesi Tercihlerini Yapılandırma

·         Grup Politikası ile Yazılım Yönetme

Lab : Grup İlkesi ile Kullanıcı Masaüstlerini Yönetme

·         Grup İlkesi Tercihlerini Kullanarak Ayarları Uygulamaya Geçirme

·         Yönetimsel Şablonları kullanarak Office 2013’ü Yönetme

·         Grup İlkesi kullanarak Yazılım Deploy Etme

·         Folder Redirection Yapılandırma

Modül 6: Uzaktan Erişim Uygulama

Bu modülde, Windows Server 2012’de uzaktan erişim uygulama ve yönetmenin nasıl yapılacağını öğreneceksiniz. Bunun yanında Getting Started sihirbazı kullanarak nasıl DirectAccess uygulanacağını, gelişmiş DirectAccess altyapısı uygulama, yönetme ve VPN uygulamaya geçirmenin nasıl olacağını öğreneceksiniz.

 

Dersler

·         Uzaktan Erişim Genel Bakış

·         Getting Started Wizard Kullanarak DirectAccess Yapılandırma

·         Bir Gelişmiş DirectAccess Altyapısı Uygulama ve Yönetme

·         VPN Uygulama

·         Web Application Proxy Uygulama

Lab : Başlarken Sihirbazı Kullanarak DirectAccess Uygulama

·         DirectAccess Deployment için Hazır Olma Durumunu Doğrulama

·         DirectAccess Yapılandırma

·         DirectAccess Deployment Doğrulama

Lab : Gelişmiş DirectAccess Çözümü Deploy Etme

·         DirectAccess için Ortam Hazırlama

·         Gelişmiş DirectAccess Altyapısı Uygulama

·         DirectAccess Deployment Doğrulama

Lab : VPN Uygulama

·         VPN Uygulama

·         VPN Deployment Doğrulama

Lab : Web Application Proxy Uygulama

·         Web Application Proxy Uygulama

·         Web Application Proxy Deployment Doğrulama

Modül 7: Network Policy Server Role Kurma, Yapılandırma ve Sorun Giderme

Bu modül, NPS, RADIUS İstemcileri ve sunucularının nasıl kurulup yapılandırılacağını açıklar. NPS kimlik doğrulama yöntemlerini ve NPS’de nasıl izleme ve sorun giderme  yapılacağını tarif eder.

Dersler

·         Bir Network Policy Server Kurma ve Yapılandırma

·         RADIUS İstemci ve Sunucularını Yapılandırma

·         NPS Kimlik Doğrulama Yöntemleri

·         Network Policy Server İzleme ve Sorun Giderme

Lab : Network Policy Server Kurma ve Yapılandırma

·         RADIUS’ı Desteklemek için NPS Kurma ve Yapılandırma

·         Bir RADIUS İstemcisini Yapılandırma ve Test Etme

Modül 8: Ağ Erişimi Koruma Uygulamaya Geçirme

Bu modül, NAP’in nasıl yapılandırılacağını, izleneceğini ve NAP’te nasıl sorun giderileceğini açıklamaktadır. Ayrıca, NAP’in ağınızı korumaya nasıl yardımcı olabileceğini ve çeşitli NAP enforcement süreçlerini açıklar.

Dersler

·         Ağ Erişimi Korumasına Genel Bakış

·         NAP Enforcement Süreçlerine Genel Bakış

·         NAP Yapılandırma

·         NAP için IPSec Enforcement Yapılandırma

·         NAP İzleme ve Sorun Giderme

Lab : Ağ Erişimi Koruma Uygulama

·         NAP Bileşenlerini Yapılandırma

·         Sanal Özel Ağ Erişimini Yapılandırma

·         NAP’ı Desteklemek için İstemci Ayarlarını Yapılandırma

Modül 9: Dosya Hizmetlerini Optimize Etme

Bu modül FSRM, kotaları yapılandırma, file screening, depolama raporları ve sınıflandırma yönetimi ve dosya yönetimi görevleri uygulamayı açıklamaktadır. Ayrıca DFS bileşenlerini  ve DFS ad alanları ve DFS replikasyonunun nasıl yapılandırılacağını açıklar

Dersler

·         FSRM’ye Genel Bakış

·         Kotaları, File Screen’leri ve Depolama Raporlarını Yönetmek için FSRM Kullanma

·         Sınıflandırma ve Dosya Yönetimi Görevleri’ni Uygulama

·         DFS Genel Değerlendirmesi

·         DFS Ad Alanlarını Yapılandırma

·         DFS Replikasyonu Yapılandırma ve Sorun Giderme

Lab : File Server Resource Manager Kullanarak Kotaları ve File Screening’i Yapılandırma

·         File Server Resource Manager Kotalarını Yapılandırma

·         File Screening ve Depolama Raporları Yapılandırma

Lab : Dağıtık Dosya Sistemi Uygulama

·         DFS rol servisi kurma

·         DFS Ad Alanı Yapılandırma

·         DFS Replikasyonu Yapılandırma

Modül 10: Şifreleme ve Gelişmiş Denetleme Yapılandırma

Bu modül, EFS kullanarak dosya şifreleme ve gelişmiş denetleme özelliklerini yapılandırmanın nasıl yapılacağını açıklar.

Dersler

·         BitLocker Kullanarak Sürücüleri Şifreleme

·         EFS Kullanarak Dosya Şifreleme

·         Gelişmiş Denetleme Yapılandırma

Lab : Gelişmiş Denetleme ve Şifreleme Yapılandırma

·         Dosya Şifreleme ve Kurtarma

·         Gelişmiş Denetleme Yapılandırma

·         Data Drive’ları Güvenlik Altına Almak için Windows BitLocker Drive Encryption  Kullanma

Modül 11: Sunucu İmajları Deploy Etme ve Sürdürme

Bu modül, Windows Deployment Servisleri kullanarak nasıl sunucu imajları yaratılacağını ve bunların nasıl yönetileceğini açıklar.

Dersler

·         Windows Deployment Servislerine Genel Bakış

·         İmajları Yönetme

·         Windows Deployment Servisleri ile Deployment Uygulama

·         Windows Deployment Servislerini Yönetme

Lab : Windows Server 2012 Deploy Etmek için Windows Deployment Servisleri Kullanma

·         Windows Deployment Servisleri Kurma ve Yapılandırma

·         Windows Deployment Servisleri İşletim Sistemi İmajları Yaratma

·         Özel (Custom) Bilgisayar Adlandırma Yapılandırma

·         Deployment Servisleri ile İmajlar Deploy Etme

Modül 12: Güncelleme Yönetimi Uygulama

Bu modül, Windows Server Güncelleme Hizmetleri’nin, Windows sunucu ve istemcilerine güncelleme deploy etmek için (WSUS) nasıl kullanılacağını açıklamaktadır.

Dersler

·         WSUS Genel Bakış

·         WSUS ile Güncellemeler Deploy Etme

Lab : Güncelleme Yönetimi Uygulama

·         WSUS Sunucu Rolü Uygulama

·         Güncelleme Ayarlarını Yapılandırma

·         WSUS kullanarak bir Güncellemeye Onay Verme ve Deploy Etme

Modül 13: Windows Server 2012 İzleme

Bu modül, Windows Server 2012’de bulunan izleme araçlarını açıklamaktadır. Ayrıca Performans Monitörü’nin nasıl kullanılacağını ve olaylarının nasıl izleneceğini açıklar.

Dersler

·         İzleme Araçları

·         Performans Monitörü Kullanma

·         Olay Günlüğü İzleme

Lab : Windows Server 2012 İzleme

·         Taban Çizgisi/Referans Çizgisi Belirleme

·         Bir Performans Sorunun Kaynağını Belirleme

·         Merkezileştirilmiş Olay Günlüklerini Görüntüleme ve YapılandırmaEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Microsoft Eğitimleri