Advanced Java Programming Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler

Eğitim Hakkında

Bu eğitmin amacı temel Java Programlama eğitiminde incelenmeyen Java platformundaki NIO, Security, JNI, JDBC, JPA, JNDI gibi API'leri incelemektir. Ayrıca dilin performansa yönelik detayları da çalışılmaktadır.

 

Eğitimin Hedefi

➫ Become a better Java programmer

➫ Become a true master of the Java Programming Language

➫ Truly understand threading, Java NIO, …

➫ Understand the intricacies of the language

➫ Improve the performance of your Java program

Katılımcı Profili

➫ Java Developer

Eğitim İçeriği

Module 1 - Annotations and Reflection API, Scripting API, Compiler API

Module 2 - Collections 
➫ Quick summary

➫ Performance

➫ Java Puzzlers on collections

➫ Best Practices

Module 3 - XML Processing 
➫ XML and XSD 

➫ JAXP (SAX, DOM, StAX)

➫ JAXB

➫ XSL

➫ XPath

➫ XQuery

Module 4 - RMI

Module 5 - JMX and Programming MBeans

Module 6 - JNI

Module 7 - JNLP

Module 8 - Threads and Concurrent Programming 
➫ Quick summary

➫ Callable

➫ Future

➫ FutureTask

➫ Executors

➫ Synchronizers

Module 9 - Database Programming 
➫ JDBC

➫ JPA

➫ JTA

Module 10 - NIO and NIO2

Module 11 - Networking 
➫ Non-Blocking Sockets

➫ Selector

Module 12 - JNDI

Module 13 - Security 
➫ Digital Signatures,

➫ Message Digests

➫ Symmetric/Asymmetric Ciphers

Module 14 - New Features in Java 7 and 8

Module 15 - Stream API and Map/Reduce

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir