Advanced Mobile Application Development with Swift Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

Swift 3 ile İleri Seviye IOS Uygulama Geliştirme

Bilişim sektöründe en çok tercih edilen Swift ile IOS Programlama eğitiminin devamı niteliğinde olan bu eğitim; ileri düzey Swift programlama dilinin en önemli detaylarını öğrenebileceğiniz bir eğitimdir. Bu eğitime katıldıktan sonra Swift kullanarak IOS uygulamaları üzerine detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

 

Neler Öğreneceksiniz

Swift 3 Development eğitimi swift geliştirmeyi ve bir üst düzeye taşımayı amaçlar. Eğitim süresince Generics, Protocols ve Extensions gibi gelişmiş teknikleri içerir. Bu eğitim alındıktan sonra, Swift programını kullanarak IOS uygulamalarını nasıl programlayacağınız konusunda bilgiye sahip olacaksınız.

 

Kimler Katılmalı 

Swift dili ile iOS programcılığa giriş yapmış orta düzeydeki software developer’lar.

 

Eğitim İçeriği

 • Enumerations
 • Structures
 • Classes
 • Generics
 • Extension
 • Protocols
 • Closures
 • Nested Types
 • Error Handling
 • Playground
 • Thread (Background Tasks)
 • Cocoapods (Freamwork)
 • SQLite
 • 1Server Connection(Json using)Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Mobile App Development  » Mobile App Development Eğitimler
Mobile App Development  » Popular Courses Eğitimler
Mobile App Development  » Swift IOS Eğitimler