Advanced Oracle Troubleshooting Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle Expert  » Oracle Uzmanlık Eğitimler
Oracle Expert  » Popular Courses Eğitimler

Ders Açıklaması

 

Oracle gelişmiş sorun giderme eğitimi, Oracle profesyonellerine, bir Oracle veritabanında problemlerin tespiti ve sorun giderme konusunda derinlemesine bir bakış açısı kazandırmak için hazırlanmış 3 günlük yoğun uygulamalı bir eğitimdir.

Eğitimde Oracle sorun giderme tekniklerini örnekleyecek alıştırmalar kullanılır ve katılımcılar, kendilerine herhangi bir Oracle sorununun temel nedenini tespiti  ve ayrıştırmada yardımcı olacak gelişmiş bir sorun giderme teknikleri paketi alırlar.

 

Hedef Kitle

Bu, gelişmiş Oracle sorun giderme eğitimi,  Oracle sorunlarını tanılama ve onarma için gelişmiş teknikleri öğrenmek isteyen çalışan Oracle profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Eğitimde katılımcılardan , temel bir Oracle DBA yönetimi, ilişkisel veritabanı kavramları, SQL komutları ve temel Oracle mimarisi bilgisi olduğunu varsayar.

 

Öğrenme Hedefleri:

Bu, Oracle sorun giderme eğitiminin ana hedefi her bir katılımcıya herhangi bir Oracle performans sorununu hızla anlama ve sorun giderme bilgisi kazanmaktadır.  Katılımcılar , Oracle sorun giderme becerilerinde ileri sorun giderme tekniklerini vurgulamak için tasarlanmış alıştırmalarla kendilerine güven kazanacaklardır.

 

Ders Taslağı

Başarımı Doğru Şekilde Ölçme

Bir veritabanını doğru yönetmenin yolu hangisidir ve yönetmeniz gereken geniş bir veritabanınız olduğunda bu nasıl başarılır. Bu bölüm bu soruları yanıtlar ve bir DBA’nın sürekli kontrol etmesi gereken kritik alanları vurgular. 

➫ En iyi Modelleme

➫ v$ görünümleri ile Erişilebilirliği Ölçme

➫ v$ sqlarea ile İşlem Hızı Ölçme

➫ Erişilebilirlik Etkisi

➫ Hız Etkisi

Temel  Hataları Düzeltme

Pek çok veritabanı gurusu, veritabanınız için doğru fiziksel temeli atmanın en iyi performans geri dönüşü alma yolu olduğunu söylerler. Bu bölüm, doğru fiziksel tasarımın öneminden bahseder ve DBA’lara fiziksel tasarım sorunlarını anlamada yardımcı olur.

➫  v$bh analizi ile Katı Veritabanı Tasarımının Etkisi

➫  Veritabanı Performansının Arttırılması

➫ Tasarım ve Başarım Arasındaki Bağ

➫ Tasarım Aracılığıyla Veritabanı Başarımını Artırma

➫ v$sql analizi ile Veritabanı Tasarım Hatalarının Yerini Belirleme


 
Chapter 3: Depolama Optimizasyonu

.

Depolamayla alakalı sorunlar genellikle veritabanı aksaklık sürelerinin en büyük nedenidir. Bu bölüm, proaktif planlama aracılığıyla depolama sorunlarından kaçınmanın en iyi yollarını  anlatır . Ayrıca kritik seviyeye ulaşmadan önce alan sorunlarını gidermekte kullanılabilecek hızlı tanılama çözümlerini sunar.

➫ RAID ile Depolamanın Performansa Katkısı

➫ Depolama Tasarımı Hususları

➫ Veritabanı Aksaklık Sürelerinden Kaçınmanın Akıllı Yolları

➫ Kaçınılması Gereken Kritik Depolama Sıkıntıları

➫ Depolama ile İlgili Performans Sorunlarını Ortaya Çıkarma

Oracle SGA Belleğini Maksimize Etme

 

Bir veritabanına daha fazla bellek sağlamak performansı iyileştirmek için kabul edilir bir çözümdü ama artık bu durum geçerli değil. Bu bölüm belleğin nasıl doğru şekilde kullanacağını  gösterir ve bellekle alakalı performans sorunlarında doğru şekilde sorun giderme için teknik ve çözümler sunar.

➫ Kısıtlı Kaynakla Performansı Arttırmak

➫ Yeni Performans Artırıcı Bellek Seçenekleri

➫ Verileri İstediğiniz Yerde Saklamanın Nasıl Olacağı

➫ Kodu İstediğiniz Yerde Saklamanın Nasıl Olacağı

➫ Gereksiz Bellek Kullanımlarını Ortaya Çıkarma

I/O Hotspotların Yerini Belirleme

Bir DBA, veritabanlarında nasıl hızlıca I/O bottleneckleri bulup sonra bunları kalıcı olarak yok edebilir. Bu bölüm, DBA’ların veritabanı I/O’larında çözüm bulabilecekleri bir yol haritasının taslağını çizer.

➫ Küresel Temellerle Başlama

➫ Küresel Nesne Erişim Modellerini Belirleme

➫ Depolama-Düzeyi İstatistiklerini İnceleme

➫ Yoğun Kullanılan Veritabanı Nesnelerini Açıklığa Kavuşturma

➫ I/O Kaynak Kullanımlarını Konumlama

➫ Farklı  I/O Durumları

Kritik Bottleneckleri/Darboğazları Bertaraf Etme
 

Bir DBA veritabanlarını sürekli etkili şekilde çalışır kılmalıdır ama bunu yapması, söylemesi kadar kolay değildir. Bu bölüm sancılı yavaşlamalara neden olabilen veritabanlarındaki kritik bottleneck’lerin nasıl hızla bulunup bertaraf edileceğini gösterir.

➫ Ratio-tabanlı Yöntemleri Kullanma

➫ Wait-Event Yöntemlerini Kullanma

➫ Farklı Bottleneck Tanımlama Teknikleri

➫ Kritik Bottleneck lerin Çözümü


Problemli Sessionların Açıklığa Kavuşturulması

Kontrolsüz bırakılırlarsa, bir veritabanındaki birkaç kötü niyetli kullanıcı hayatı herkes için eziyete dönüştürebilir. Bu bölüm, bir DBA’nın veritabanlarını her zaman güvenli ve çalışır tutmak için bu problem oturumlarını ortaya çıkarmada ihtiyaç duyduğu tüm doğru gereksinimleri sağlar.

➫ Güvenlik Açıklarını Açıklığa Kavuşturma

➫ Yüksek Kaynak Kullanan Sessionları Konumlama

➫ Problem SQL ile Sessionların Yerini Belirleme

Problem SQL’i Tanımlama

 

Bir veritabanının performansının yüzde sekseni, onun içinde çalışan SQL kodundan türetiliyorsa, DBA’lar, kritik veritabanlarında sorunu bulup çözmenin nasıl olacağını bilmelidir. Bu bölüm bir DBA’nın veritabanlarında takibe ihtiyaç olan SQL kodun yerini hızla belirlemek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.

 

➫ En Yüksek SQL Yardımcılarını Konumlama

➫ Sorunlu SQL’in Yerini Belirleme

➫ SQL Execution Uygulama Analizi için Yeni Teknikler

➫ SQL İyileştirme Yol Haritası

 

 


Course Description

This Oracle advanced troubleshooting course is an intensive 3-day course is designed to provide Oracle professionals with an in-depth understanding of how to diagnose and troubleshoot an Oracle database.

exercises are used to illustrate Oracle troubleshooting techniques and the students will receive a package of advanced troubleshooting scripts to aid them in diagnosing and isolating the root cause of any Oracle problem.

 

Audience

This advanced Oracle troubleshooting training class is designed for working Oracle professionals who wish to learn advanced techniques for diagnosing and repairing Oracle problems.

The course assumes a basic knowledge of Oracle DBA management and administration, relational database concepts, SQL syntax, and basic Oracle architecture.

Learning Objectives:

The primary objective of this Oracle troubleshooting training course is to provide each student with the knowledge to quickly diagnose and troubleshoot any acute Oracle performance problem.  The student will gain confidence in their Oracle troubleshooting skills via exercises designed to highlight advanced troubleshooting techniques and scripts.

 

Course Outline

Accurately Measuring Performance

What’s the right way to really measure the overall performance of a database and how is this accomplished when you have a large database farm to manage  This chapter answers these questions and highlights the critical areas a DBA needs to stay focused on at all times. 

➫ Modeling Peak Efficiency

➫ Gauging Availability with v$ views

➫ Gauging Transaction Speed with v$sqlarea

➫ Availability Impact

➫ Speed Impact

Correcting Foundational Flaws

Although some may disagree, most database gurus feel that laying the proper physical foundation for your database is the way to get the most performance bang for the buck. This chapter discusses the importance of proper physical design and helps DBAs diagnose physical design performance issues.

➫ The Impact of Solid Database Design with v$bh analysis

➫ The Number One Contributor to Database Performance

➫ The Link Between Design and Performance Tuning with materialized views

➫ Boosting Database Performance Through Design

➫ How to Pinpoint Database Design Errors with v$sql analysis


 
Chapter 3: Optimizing Storage

Storage-related headaches are often the single biggest contributor to database downtime.  This chapter discusses the best ways to avoid storage problems through proactive planning and also provides fast diagnostic procedures that can be used to eliminate space problems before they reach critical mass.

➫ The Contribution of Storage to Performance with RAID

➫ Storage Design Considerations

➫ Smart Ways to Avoid Database Downtime

➫ Critical Storage Headaches to Avoid

➫ Removing Storage-related Performance Vampires

Maximizing Oracle SGA Memory

Throwing more memory at a database used to be an acceptable form of performance tuning, but such is not the case any longer.  This chapter shows how to use memory correctly and also provides techniques and scripts to troubleshoot memory-related performance problems the right way.    

➫ When Does Less Become More

➫ New Performance-Boosting Memory Options

➫ How to Keep Data Where You Want It

➫ How to Keep Code Where You Want It

➫ Uncovering Memory Hogs

Pinpointing I/O Hotspots

How can a DBA quickly find the I/O bottlenecks in their database and then make them permanently go away  This chapter outlines a bulletproof roadmap that any DBA can use to get a handle on their database I/O.  

➫ Starting with Global Basics

➫ Determining Global Object Access Patterns

➫ Examining Storage-Level Statistics

➫ Uncovering the Hot Database Objects

➫ Locating I/O Resource Hogs

➫ Miscellaneous I/O Considerations

Eliminating Critical Bottlenecks

A DBA needs to keep their database running effectively at all times, but sometimes this is easier said than done.  This chapter shows how to quickly find and eliminate critical bottlenecks in a database that may be causing painful slowdowns.

➫ Using Ratio-based Methods

➫ Using Wait-Event Methods

➫ Other Bottleneck Identification Techniques

➫ The Winning Solution


Uncovering Problem Sessions

Left unchecked, a few rogue users in a database can make life miserable for everyone else.  This chapter provides all the right ammunition a DBA needs to ferret out these problem sessions so that their database is kept secure and running well at all times. 

➫ Uncovering Security Holes

➫ Finding Storage Hogs

➫ Locating Top Resource Sessions

➫ Pinpointing Sessions with Problem SQL

Identifying Problem SQL

If it’s true that eighty-percent of a database’s performance is derived from the SQL code running within it, then a DBA has to know how to find and correct the problem SQL in their critical databases.  This chapter provides everything a DBA needs to quickly pinpoint the SQL code in their database that needs critical attention.  

 

➫ Locating the Top SQL Contributors

➫ Pinpointing Bad SQL

➫ New Techniques for Analyzing SQL Execution

➫ SQL Tuning Roadmap

 

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir