Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

Exchange Server 2013 İleri Seviye Çözümler

Bu eğitim, bir Microsoft Exchange Server 2013 mesajlaşma ortamını yapılandırma ve yönetme için gereken bilgi ve becerileri kazandıracaktır. Eğitim, size Exchange Server 2013’ün nasıl yapılandırılacağını öğretecek ve Exchange Server deployment’ınızı en iyi hale getirmede size yardımcı olacak ana hatları, en doğru uygulamaları ve göz önünde bulundurulması gerekenleri sunacaktır.

 

Kimler Katılmalı:

Bu eğitim kuruluş düzeyinde mesajlaşma yöneticileri olmayı arzu eden kişileri hedef almaktadır. Dersi alabilecek diğer kişiler IT konusunda önemli derecede bilgisi olan kişiler ve Exchange Server 2013 hakkında öğrenim almak isteyen destek masası profesyonelleridir. Derse katılanların IT alanında ( genel anlamda ağ yönetimi, yardım masası ya da sistem yönetimi) en az 3 yıllık çalışma deneyimine sahip olması beklenmektedir. Öğrencilerin Exchange Server 2013 veya önceki sürümlerinde deneyim sahibi olması beklenir.

Ayrıca, bu eğitim, bağımsız bir sınav olarak olarak, 70-342: Microsoft Exchange Server 2013, Advanced Solutions sınavına girmeyi planlayan IT profesyonelleri için bir hazırlık materyali olarak  veya MCSE: Microsoft Exchange Server 2013 sertifikasyonun gereksinimlerinin bir parçası olarak hazırlanmıştır.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Exchange Server 2013 Unified Messaging tasarımlama ve uygulama geçirme.
 • Exchange Server 2013 için site dayanıklılığı tasarımlama ve uygulamaya geçirme.
 • Exchange Server 2013 rolleri için bir sanallaştırma stratejisi planlama
 • Mesaj taşıma güvenliği tasarımlama ve uygulamaya geçirme
 • Exchange Server 2013’de mesaj tutma tasarımlama ve uygulamaya geçirme.
 • Mesajlaşma uyumluluğu tasarımlama ve uygulamaya geçirme
 • Bir Exchange Server 2013 ortamında yönetimsel güvenlik tasarımlama ve uygulamaya geçirme.
 • Exchange Server 2013’ü yönetmek için Windows PowerShell 3.0 kullanma.
 • Exchange Online entegrasyonu tasarımlama ve uygulamaya geçirme.
 • Mesajlaşma aynı anda var oluşu tasarımlama ve uygulamaya geçirme
 • Non-Exchange mesajlaşma sistemlerinden Exchange Server geçişleri tasarımlama ve uygulamaya geçirme

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: Site Dayanıklılığı Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme.

Bu modül, Exchange Server 2013 için site esnekliğinin nasıl tasarımlanacağını ve uygulamaya geçirebileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Site Esnekliği ve Exchange Server 2013’te Yüksek Erişilebilirlik
 • Bir Site Esnekliği Uygulamaya Geçirme Planlama
 • Site Esnekliği Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Site Esnekliği Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Site Esnekliği Uygulamaya Geçirme
 • Site Esnekliğini Geçerli Kılma

Modül 2: Microsoft Exchange Server 2013 için Sanallaştırma Planlama

Bu modül, Exchange Server 2013 rolleri için bir sanallaştırma stratejisinin nasıl planlanacağını açıklar.

Dersler

 • Exchange Server 2013’e bir Hyper-V Deployment Planlama
 • Exchange Server 2013 Server Rollerini Sanallaştırma

Bilgisayarlı Uygulama - Exchange Server Rollerinin Sanallaştırılmasını Planlama

 • Büyük Bir Kurum için bir Microsoft Exchange Server 2013 Deployment’I Tasarımlama
 • Organization Orta-Büyüklükteki bir Kurum İçin bir Microsoft Exchange Server 2013 Deployment’ı Tasarımlama
 • Orta Karmaşıklıktaki bir Kurum için bir Microsoft Exchange Server 2013 Deployment’ı Tasarımlama

Modül 3: Exchange Server 2013 Tümleşik Mesajlaşmaya Genel Bakış.

Bu modül, Exchange Server 2013’te Tümleşik Mesajlaşmanın temel kavramını açıklamaktadır.

Dersler

 • Telephony Teknolojilerinin Genel Değerlendirilmesi
 • Exchange Server 2013’te Tümleşik Mesajlaşma
 • Tümleşik Mesajlaşma Bileşenleri

Bilgisayarlı Uygulama - Tümleşik Mesajlaşma Genel Değerlendirilmesi

 • Tümleşik Mesajlaşma Bileşenlerini Belirleme

Modül 4: Exchange Server 2013 Tümleşik Mesajlaşma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme.

Bu modül, Exchange Server 2013 Tümleşik Mesajlaşmanın nasıl tasarımlanacağını ve uygulamaya geçirileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Bir Tümleşik Mesajlaşma Deployment’ı Tasarımlama
 • Tümleşik Mesajlaşma Bileşenlerini Deploy Etme ve Yapılandırma
 • Lync Server 2013 ile Exchange Server 2013 UM Entegrasyonunu Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Exchange Server 2013 Tümleşik Mesajlaşma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Tümleşik Mesajlaşma Uygulamaya Geçirmeyi Tasarımlama
 • Tümleşik Mesajlaşma Özelliklerini Yapılandırma
 • Lync Server 2013 ile Tümleşik Mesajlaşma Entegrasyonu Yapılandırma
 • Tümleşik Mesajlaşma İşlevselliğini Doğrulama

Modül 5: Mesaj Taşıma Güvenliğini Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bu modül, mesaj taşıma güvenliği tasarımlama ve uygulamaya geçirmenin nasıl olacağını açıklamaktadır.

Dersler

 • Mesajlaşma İlkesi ve Uyumluluk Gereksinimlerine Genel Bakış
 • Taşıma Uyumluluğu Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Exchange Server 2013 ile Active Directory Rights Management Services (AD RMS) Entegrasyonunu Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Mesaj Taşıma Güvenliğini Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Bir Mesaj Taşıma Uygulamaya Geçirme Planlama
 • Mesaj Taşıma Güvenliği Uygulamaya Geçirme
 • AD RMS ve Exchange Server Entegrasyonunu Uygulama Geçirme

Modül 6: Mesaj Tutma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bu modül, Exchange Server 2013’te mesaj tutma tasarımlama ve uygulamaya geçirmenin nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

Dersler

 • Mesajlaşma Kayıtları Yönetimi ve Arşivlemeye Genel Bakış
 • Yerinde Arşivleme Tasarımlama
 • Mesaj Tutma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Mesaj Tutma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Mesaj Tutma ve Arşivleme Tasarımlama
 • Mesaj Tutma ve Arşivleme Uygulamaya Geçirme

Modül 7: Mesajlaşma Uyumluluğunu Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bu modül, mesajlaşma uyumluluğunu tasarımlama ve uygulamaya geçirmenin nasıl yapılacağını açıklamaktadır.

Dersler

 • Veri Kaybı Önleme Tasarımlama
 • Yerinde Tutma Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Yerinde eDiscovery Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Mesajlaşma Uyumluluğu Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Mesajlaşma Uyumluluğu Tasarımlama
 • Veri Kaybı Önleme Uygulamaya Geçirme
 • Yerinde eDiscovery Uygulama
 • Mesajlaşma Politikası ve Uyumluluk Seçeneklerini Karşılaştırma

Modül 8: Yönetimsel Güvenlik ve Denetleme Tasarımlama ve Uygulama Geçirme

Bu modül, bir Exchange Server 2013 ortamında nasıl yönetimsel güvenlik tasarımlanıp uygulamaya geçirilebileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Rol-Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC) Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Ayrılmış İzinler Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Denetim Günlükleri Oluşturma Planlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Yönetimsel Güvenlik ve Denetleme Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

 • Bir Çözüm Tasarımlama
 • Rol-Tabanlı Erişim Kontrolü Uygulamaya Geçirme
 • Mail-kutusu Denetim Günlükleri Oluşturmayı Uygulamaya Geçirme
 • Sorun Giderme için Yönetimsel Denetim Günlükleri Oluşturmayı Kullanma
 • Bölünmüş İzinler Uygulama ve Sınama

Modül 9: Exchange Management Shell ile Exchange Server 2013 Yönetme

Bu modül, Exchange Server 2013’ü yönetmek için Windows PowerShell 3.0’ın nasıl kullanılacağını açıklar.

Dersler

 • Windows PowerShell 3.0’e Genel Bakış
 • Exchange Management Shell Kullanarak Exchange Server Recipients Yönetme
 • Exchange Server Yönetmek için Windows PowerShell Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama - Exchange Management Shell Kullanarak Microsoft Exchange Server 2013 Yönetme

 • Exchange Management Shell’i Keşfetme
 • Alıcıları Yönetmek için Exchange Management Shell Kullanma

Modül 10: Microsoft Exchange Online ile Entegrasyon Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Exchange Online ile nasıl entegrasyon tasarımlanıp uygulamaya geçirileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Exchange Online için Planlama
 • Exchange Online’a Migrasyonu Planlama ve Uygulama
 • Exchange Online ile Aynı Zamanda Var Olma Planlama
 • Bilgisayarlı Uygulama - Exchange Online ile Entegrasyon Tasarımlama
 • Microsoft Exchange Online ile Entegrasyon Tasarımlama

Modül 11: Mesajlaşma Bir Arada Varoluşu Tasarımla ve Uygulamaya Geçirme

Bu modül, mesajlaşma bir arada varoluşunun (koekzistansının) nasıl tasarımlanacağını ve uygulamaya geçirileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Federation Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme
 • Exchange Server Organizasyonları Arasında Aynı Anda Var Olma Tasarımlama
 • Cross-Forest Mailbox Moves Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Mesajlaşma Aynı Anda Var Olması Uygulamaya Geçirme

 • Mesaj Yönlendirme Aynı Anda Var Olması Uygulamaya Geçirme
 • Kullanıcı Mail Kutularını Taşıma

Modül 12: Exchange Server Yükseltmelerini Tasarımlama ve Uygulamaya Geçirme

Bu modül, önceki Exchange Server sürümlerinden yükseltmelerin nasıl tasarımlanıp uygulamaya geçirileceğini açıklamaktadır.

Dersler

 • Önceki Exchange Server Sürümlerinden Yükseltme Planlama
 • Önceki Exchange Server Sürümlerinden Yükseltme Uygulamaya Geçirme

Bilgisayarlı Uygulama - Exchange Server 2010 ‘dan Exchange Server 2013’e  Yükseltme

 • Exchange Server 2010 Organizasyonunu Belgeleme
 • Exchange Server 2013 Deploy Etme
 • Exchange Server 2010 ‘dan Exchange Server 2013’e YükseltmeEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Exchange Server Eğitimler
Microsoft  » Microsoft Exchange Server 2013 Eğitimler