PMI Standardında Çevik (Agile) Proje Yönetimi Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi


Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

PMP Project Management  » Agile Eğitimler
Scrum & Agile  » Agile Eğitimler

PMI Standardında Çevik (Agile) Proje Yönetimi

 

Eğitim Süresi: 3 Gün

Eğitim Şekli: Sınıf Eğitimi

Eğitim Hakkında

Günümüzde müşteri isteklerinin hızlı değişmesi ve yoğun rekabet koşulları müşteri ihtiyaçlarına hızlı cevap vermeyi gerektirmektedir. Bu ihtiyaçlar, Geleneksel Proje Yönetim süreçlerinin adapte edilmesi sonucu doğurmaktadır.

Geleneksel Proje Yöneticilerinin çevik ortamlarda başarı göstermesi, ortamın gerektirdiği farklı liderlik ve yönetim becerilerini gösterebilmesine bağlıdır.

 

Eğitime Kimler Katılmalı

➙ İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,

➙ Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler,

➙ Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,

➙ Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.

 

Eğitimin Amaçları

➙ Scrum.org tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel Çevik (Agile) Yazılım Geliştirme çerçevesini öğrenme,

➙ Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak yazılım projelerinde başarıyı, hızı, esnekliği ve kaliteyi artıracak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi,

➙ Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması,

➙ PMI (Project Management Institute= tarafından düzenlenen PMI - ACP ® (Project Management Institute - Agile Certified Practitioner®) sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.

 

Öncesinde Alınması Gereken Eğitimler

➙ Eğitime katılabilmek için öncesinde alınması gereken bir eğitim bulunmamaktadır.

 

Diğer Ön Koşullar

➙ Eğitime katılabilmek için herhangi bir ön koşul bulunmamaktadir.

 

Devam Eğitimleri

➙ Professional Scrum Foundations (PSF) Eğitimi

➙ Professional Scrum Master (PSM) Eğitimi

➙ Professional Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi

 

 

Eğitim İçeriği

Agile’i Anlama

➙ Agile Nedir?

➙ Neden Agile?

➙ Agile Manifestosu

➙ Agile Prensipleri

➙ Agile Metodolojileri

➙ Agile Yararları

 

Değer Odaklı Teslimat

➙ Değerin Belirlenmesi

➙ Değerin Planlanması

➙ Değerin Kalitesi

➙ Değerin Teslimatı

➙ Risk Yönetimi

 

Paydaş Katılımı

➙ Paydaşların Sürece Dahil Edilmesi

➙ Paydaş Rolleri ve Sorumlulukları

➙ Paydaşlarla İletişim

➙ Paydaşların Yönetilmesi

 

Ürün Gereksinimleri

➙ Kullanıcı Hikayeleri (User Story)

➙ INVEST Modeli

➙ Kabul Kriterleri

➙ Önceliklendirme Yöntemleri

➙ Karar Matrisi

➙ Kano Analizi

➙ Önceliklendirmelerin Gözden Geçirilmesi

 

Agile Takımlar

➙ Takım Rolleri ve Sorumlulukları

➙ Beklentiler

➙ Kendi Kendine Örgütlenen Takımlar

➙ İletişim

➙ Agile Takımların Özellikleri

➙ Agile PM ya da Koçunun Rolü

➙ Agile Proje Yönetmeni

➙ Agile Ekipleriyle Çalışma Önerileri

➙ Takım Performansını Arttırmak için kullanılan Araç ve Teknikler

➙ Hizmetkar Liderlik

 

Adaptif Planlama

➙ Sürüm Nedir?

➙ Sürüm Planının Oluşturulması

➙ Iterasyon Nedir?

➙ Iterasyon Planının Oluşturulması

➙ Göreceli Planlama

➙ Kullanıcı Hikayelerinin Puanlanması (Story Point)

➙ Planlama Pokeri

➙ Iterasyon Hızı (Velocity)

➙ Taskboards

➙ Görev kartları

➙ Metrikler

➙ Burndown Çizelgeleri

➙ Kullanılan Yazılım Çözümleri

➙ Stand-Up

➙ Scrum of Scrums

➙ Iterasyonun Değerlendirilmesi

➙ Iterasyonun Gözden Geçirilmesi

 

Problem Bulma ve Çözme

➙ Problem Bulma ve Çözmede Kullanılan Araç ve Teknikler

➙ Test Odaklık Geliştirme (Test Driven Development (TDD))

➙ Metrik Analizleri

 

Sürekli Gelişim

➙ Retrospektif Nedir?

➙ Süreçlerin Analizi ve İyileştirilmesi

➙ Bilgi PaylaşımıEğitim içeriğini PDF olarak indir