Big Data Road Map (NEW) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Big Data Road Map 

Önkoşullar : Yok

Big data yeni norm haline geldi. Her kuruluş bu yeni veri tipinin nasıl entegre edileceğini ve uygulanması gereken ilgili altyapı değişikliklerini bilmek istiyor. Big data altyapı dünyası her gün her yerde gerçekleşen yeni icatlarla değişiyor. Bunlar Hadoop, NoSQL, BigQuery, Tableau, Qliktech, R, ve Drill gibi çok sayıda yeni teknolojiler.

Spanner ve Dremmel gibi ortaya çıkan teknolojiler hakkında yeni makaleler var. Asıl soru: Bu teknolojilerin hangisine kurumunuzun ihtiyacı var? Bunları nasıl değerlendirir ve entegre ederiz? Bu, EDW stratejinizi nasıl etkileyecek? Bu oturum, bu konular ve daha fazlası üzerine odaklanacaktır.

Neler Öğreneceksiniz

➫ Big data: Nedir, Neleri çözecek

➫ İşletme kullanıcıları ve bigdata

➫ Business case/ Olur durumu/olurluk incelemesi inşa etme

➫ İş istihbaratının yeni jenerasyonu

➫ Anlambilim, varlıkbilim ve dahası

➫ İşleme için iş kurallarını yönetme

➫ Örnek olay çalışmaları

➫ Big data ve veri ambarı

➫ Teknoloji değerlendirmesi

➫ Hadoop, NoSQL, Cassandra, Big Query, Drill, Redshift, AWS (S3, EC2)

➫ MapReduce ile programlama

➫ Analitik gereklilikleri anlama

➫ Self-servis keşif platformları

➫ Veri işlem zorlukları

➫ İşyükleri

➫ Veri yönetimi

➫  Altyapı sınırlamaları

➫ Yeni nesil veri ambarı

➫ Çözüm mimarileri

➫ Ölçeklenebilirlik, sürdürülebilirlik ve stabilite

➫ İnsani beceriler

➫ Kritik başarı faktörleri

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir