Cloudera Training for Apache HBase Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Cloudera  » Apache HBase Eğitimler
Big Data  » Big Data Eğitimler
Big Data  » Popular Courses Eğitimler

Cloudera Training for Apache HBase

 

Hadoop ortamında Apache HBase deploy etmeyi ve yönetmeyi öğrenin.

Apache HBase, Apache Hadoop üzerine inşa edilmiş, dağıtılmış (distrtibuted) ve ölçeklenebilir bir NoSQL veritabanıdır. HBase, milyonlarca satır ve milyonlarca sütun içeren çok büyük tablolarda veri depolayabilmekte, verileri pek çok kullanıcı ve uygulamaya gerçek zamanlı olarak sunabilmekte ve hızlı, rastgele okuma/yazma erişimi sağlayabilmektedir

Neler Öğreneceksiniz

·         Case’leri kullanma ve HBase, Hadoop, ve RDBMS için kullanım durumları

·         HBase tablolarını doğrudan manipüle etmek için HBAse shell kullanma

·         Etkili veri depolama ve kurtarma için uygun Hbase şemaları tasarlama

·         Java API kullanarak Hbase’e bağlanma, HBase cluster yapılandırma ve bir Hbase cluster yönetme

·         Performans darboğazlarını belirlemek ve aşmak için en iyi uygulamalar

Kimler Katılmalı

Bu eğitim HBase kullanmak isteyen geliştirici ve yöneticiler için uygundur. Veritabanları ve veri modelleme ön bilgisi faydalıdır ama zorunlu değildir. Java bilgisi faydalıdır. Ön Hadoop bilgisi zorunlu değidir fakat Apache Hadoop için Cloudera Geliştirici Eğitimi ders için mükemmel bir temel oluşturur.

Önkoşullar

·         Hadoop mimarisi ve API’lerini tanıma

·         Temel uygulamalar yazma deneyimi

·         Java Programlama deneyimi, tercihen Java

·         Veritabanları ve veri modelleme ön bilgisi faydalıdır ama zorunlu değildir

·         Apache Hadoop için Cloudera Geliştirici Eğitimi ders için mükemmel bir temel oluşturur

·         Apache Hadoop için Cloudera Geliştirici Eğitimi

Devam Dersler

Bu ders için herhangi bir devam dersi yoktur.

Sertifika Programları ve Rotaları

Bu ders şu sertifika program ya da rotalarının bir parçasıdır:

·         CCSHB: Cloudera Certified Specialist in Apache HBase (CDH4)

Ders Taslağı

1. Hadoop’a Giriş

·         Big Data Nedir?

·         Hadoop

·         Hadoop Bileşenleri

2. HBase’e Giriş

·         HBase Nedir?

·         HBase Neden Kullanılır?

·         HBase ve RDBMS

·         HBase İşbirliği

3. HBase Kavramları

·         HBase ile Çalışma

4. HBase Yönetim API‘si

·         HBase Shell

·         Tablolar Yaratma

·         HBase Jave API

·         Yönetim Çağrıları/Aramaları/İstemleri/Davetleri (Calls)

5. HBase API ile Verilere Erişme

·         API Kullanımı

·         Shell, Java API, ve Thrift API’dan Veri Alma

·         Shell’de Veri Ekleme ve Güncelleme

·         Shell, Java API, ve Thrift API’den Veri Drive Etme

·         API ile Veri Ekleme ve Güncelleme

·         The Scan API

·         Advanced API

·         Eclipse ile Çalışma

6. HBase Mimarisi

·         Cluster Bileşenleri

·         HBase Nasıl Ölçekleme Yapar

·         HBase Write Paths

·         HBase Read Paths 

·         Kompaksiyonlar ve Splitler 

7. Kurulum ve Yapılandırma

·         HBase Kurulumu

·         Yazılım Hususları

·         HBase Yapılandırma

·         MapReduce ve HBase Cluster’ları

·         Replikasyon ve Afet Kurtarma

8. HBase  Row Key Design

·         RDBMS’ten HBase’e Şema Tasarımı

·         Uygulama-Merkezli Tasarım

·         Row Key Design

9. HBase’te Şema Tasarımı

·         Sütun Aileleri

·         Şema Tasarımı Hususları

·         Hotspotting

10. HBase Ekosistemi

·         OpenTSDB

·         Kiji

·         HBase ve Hive


Learn to deploy and manage Apache HBase in your Hadoop environment.

Apache HBase is a distributed, scalable, NoSQL database built on Apache Hadoop. HBase can store data in massive tables consisting of billions of rows and millions of columns, serve data to many users and applications in real time, and provide fast, random read/write access to users and applications.

What You'll Learn

 • Use cases and usage occasions for HBase, Hadoop, and RDBMS
 • Using the HBase shell to directly manipulate HBase tables
 • Designing optimal HBase schemas for efficient data storage and recovery
 • Connect to HBase using the Java API, configure the HBase cluster, and administer an HBase cluster
 • Best practices for identifying and resolving performance bottlenecks

 

Who Needs to Attend

This course is appropriate for developers and administrators who intend to use HBase. Prior experience with databases and data modeling is helpful, but not required. Prior knowledge of Java is helpful. Prior knowledge of Hadoop is not required, but Cloudera Developer Training for Apache Hadoop provides an excellent foundation for this course.

Prerequisites

 • Familiarity with Hadoop's architecture and APIs
 • Experience writing basic applications
 • Prior programming experience, preferably Java
 • Experience with databases and data modeling is helpful, but it is not required
 • Cloudera Developer Training for Apache Hadoop provides an excellent foundation for this course.
 • Cloudera Developer Training for Apache Hadoop

Follow-On Courses

There are no follow-ons for this course.

Certification Programs and Certificate Tracks

This course is part of the following programs or tracks:

 • CCSHB: Cloudera Certified Specialist in Apache HBase (CDH4)

 

Course Outline

1. Introduction to Hadoop

 • What Is Big Data?
 • Hadoop
 • Hadoop Components

2. Introduction to HBase

 • What Is HBase?
 • Why Use HBase?
 • HBase and RDBMS
 • The Give and Take of HBase

3. HBase Concepts

 • Working with HBase

4. The HBase Administration API

 • HBase Shell
 • Creating Tables
 • HBase Jave API
 • Administration Calls

5. Accessing Data with the HBase API

 • API Usage
 • Getting Data from the Shell, Java API, and Thrift API
 • Adding and Updating Data in the Shell
 • Driving Data from the Shell, Java API, and Thrift API
 • Adding and Updating Data with the API
 • The Scan API
 • Advanced API
 • Working with Eclipse

6. HBase Architecture

 • Cluster Components
 • How HBase Scales
 • HBase Write Paths
 • HBase Read Paths
 • Compactions and Splits

7. Installation and Configuration

 • HBase Installation
 • Hardware Considerations
 • HBase Configuration
 • MapReduce and HBase Clusters
 • Replication and Disaster Recovery

8. Row Key Design in HBase

 • From RDBMS to HBase Schema Design
 • Application-Centric Design
 • Row Key Design

9. Schema Design in HBase

 • Column Families
 • Schema Design Considerations
 • Hotspotting

10. The HBase Ecosystem

 • OpenTSDB
 • Kiji
 • HBase and Hive

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir