Configuring Windows 8.1 Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

Bu 5 günlük Microsoft eğitiminde Windows 8.1'i yönetmek ve konfigüre etmek için uzman talimatlar ve uygulamalı örnekler öğreneceksiniz. 

Neler Öğreneceksiniz

Bir Windows Server etki alanı ortamında Windows 8.1'i yönetmek ve alan adı olmayan Windows aygıtlarına kullanıcılara güvenli, yönetilen erişimi sağlamak için gereken becerileri öğreneceksiniz. Windows 8.1 işletim sistemlerini ve uygulamalarını nasıl yükleyeceğinizi ve özelleştireceğinizi, etki alanlarına ve bulut hizmetlerine erişimi entegre edip kontrol edeceğini ve ayarları birden çok cihaz arasında nasıl geçireceğinizi ve senkronize edeceğinizi öğreneceksiniz. Ayrıca, kullanıcı ayarlarını ve profillerini, yerel ve uzak ağ bağlantısını, Client Hyper-V'yi, sanal uygulamaları ve Internet Explorer 11'i nasıl yapılandıracağınızı öğreneceksiniz. Son olarak, Windows 8.1 PC'lerinden ve aygıtlardan denetlenen erişimi nasıl sağlayacağınızı öğreneceksiniz 

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, Windows 8.1 PC'lerini, aygıtları, kullanıcıları ve ilişkili ağ ve güvenlik kaynaklarını yöneten ve destekleyen BT uzmanları içindir. Bu profesyonellerin tipik olarak çalıştıkları ağlar, Internet ve bulut hizmetlerine yönetilen erişimi olan Windows Server  tabanlı ortamlar olarak yapılandırılmıştır. 

Eğitim İçeriği

Module 1: Windows 8.1 in an Enterprise Network Environment
Managing Windows 8.1 in an Enterprise Environment
Overview of Windows 8.1
After completing this module, delegates will be able to:
Manage Windows 8.1 in an enterprise environment.
Describe Windows 8.1.

Module 2: Installing and Deploying Windows 8.1
Preparing to Install and Deploy Windows 8.1
Installing Windows 8.1
Customizing and Preparing an Image for Deployment
Volume Activation for Windows 8.1
Lab : Installing Windows 8.1
Planning to Install Windows 8.1
Performing a Clean Installation of Windows 8.1
Lab : Customizing and Capturing a Windows 8.1 Image
Creating and Configuring an Answer File
Using an Answer File to Install Windows 8.1 on a Reference Image
Preparing and Capturing a Windows 8.1 Reference Image
Lab : Deploying a Windows 8.1 Image
Using DISM to Deploy a Windows Image
After completing this module, students will be able to:
Prepare to install and deploy Windows 8.1.
Install Windows 8.1.
Customize and prepare an image for deployment.
Describe volume activation for Windows 8.1.

Module 3: Managing Profiles and User State in Windows 8.1
Managing User Accounts and Profiles
Configuring User State Virtualization
Migrating User State and Settings
Lab : Configuring Profiles and User State Virtualization
Configuring Roaming User Profiles and Folder Redirection
Implementing and Configuring UE-V
Lab : Migrating User State by Using USMT
Creating and Customizing USMT XML Files
Capturing and Restoring User State to a Target Computer
After completing this module, students will be able to:
Manage user accounts and profiles.
Configure User State Virtualization.
Migrate user state and settings.

Module 4: Tools Used for Configuring and Managing Windows 8.1
Tools Used to Perform Local and Remote Management of Windows 8.1
Using Windows PowerShell to Configure and Manage Windows 8.1
Using Group Policy for Management
Lab : Using Management Tools to Configure Windows 8.1 Settings
Managing Windows 8.1 by Using Group Policy
Implementing Windows PowerShell Remoting
After completing this module, students will be able to:
Describe the tools to use for local and remote management of Windows 8.1.
Use Windows PowerShell to configure and manage Windows 8.1.
Use Group Policy for management.

Module 5: Managing Disks and Device Drivers
Managing Disks, Partitions, and Volumes
Maintaining Disks, Partitions, and Volumes
Working with Virtual Hard Disks
Installing and Configuring Device Drivers
Lab : Managing Disks
Creating Volumes
Configuring Disk Quotas
Managing Virtual Hard Disks
Lab : Configuring Device Drivers
Installing Device Drivers
Managing Device Drivers
After completing this module, students will be able to:
Manage disks, partitions, and volumes.
Maintain disks, partitions, and volumes.
Work with virtual hard disks.
Install and configure device drivers.

Module 6: Configuring Network Connectivity
Configuring IPv4 Network Connectivity
Configuring IPv6 Network Connectivity
Implementing Automatic IP Address Allocation
Implementing Name Resolution
Implementing Wireless Network Connectivity
Lab : Configuring a Network Connection
Enabling Automatic IPv4 Configuration
Configuring IPv4 Manually
Lab : Resolving Network Connectivity Issues
Creating a Simulated Network Connectivity Problem
Resolving a Network Connectivity Problem
After completing this module, students will be able to:
Configure IPv4 network connectivity.
Configure IPv6 network connectivity.
Implement automatic IP address allocation.
Implement name resolution.
Implement wireless network connectivity.

Module 7: Configuring Resource Access for Domain-Joined and Non-Domain Joined Devices
Configuring Domain Access for Windows 8.1 Devices
Managing Non-Domain Devices
Configuring Workplace Join
Configuring Work Folders
Lab : Configuring Resource Access for Non-Domain Joined Devices
Implementing Workplace Join
Configuring Work Folders
After completing this module, students will be able to:
Configure domain access for Windows 8.1 devices.
Manage non-domain devices.
Configure workplace join.
Configure work folders.

Module 8: Implementing Network Security
Overview of Threats to Network Security
Configuring Windows Firewall
Securing Network Traffic
Guarding Against Malware
Lab : Configuring Inbound and Outbound Firewall Rules
Creating an Inbound Firewall Rule
Creating an Outbound Firewall Rule
Lab : Configuring IPsec Rules
Creating and Configuring IPsec Rules
Lab : Configuring Malware Protection
Configuring Windows SmartScreen
Configuring Windows Defender
After completing this module, students will be able to:
Identify and mitigate threats to network security.
Configure Windows Firewall.
Secure network traffic.
Guard against malware.

Module 9: Configuring File, Folder, and Printer Access
Managing File and Folder Access
Managing Shared Folder Access
Configuring File and Folder Compression
Overview of SkyDrive
Managing Printers
Lab : Configuring File Access
Creating a Shared Folder for the Marketing Group
Configuring File and Folder Compression
Lab : Configuring Printers
Creating and Sharing a Local Printer
After completing this module, students will be able to:
Manage file and folder access.
Manage shared folder access.
Configure file and folder compression.
Describe SkyDrive.
Manage printers.

Module 10: Securing Windows 8.1 Devices
Authentication and Authorization in Windows 8.1
Implementing Local Policies
Securing Data with EFS and BitLocker
Configuring User Account Control
Lab : Implementing Local Group Policy Objects
Creating Multiple Local GPOs
Testing the Application of the Local GPOs
Lab : Securing Data Using BitLocker
Protecting Files with BitLocker
Lab : Configuring User Account Control
Modifying UAC Prompts
Testing UAC Prompts
After completing this module, students will be able to:
Describe methods used for authentication and authorization in Windows 8.1.
Describe how to use local Group Policy objects to configure security and other settings.
Secure data with EFS and BitLocker.
Configure User Account Control.

Module 11: Configuring Applications for Windows 8.1
Application Deployment Options in Windows 8.1
Managing Windows Store Apps
Configuring Internet Explorer Settings
Configuring Application Restrictions in the Enterprise
Lab : Configuring Internet Explorer Security
Configuring Internet Explorer
Lab : Configuring AppLocker
Configuring AppLocker Rules
Testing the AppLocker Rules
After completing this module, students will be able to:
Describe application deployment options in Windows 8.1.
Manage Windows Store apps.
Configure Internet Explorer settings.
Configure application restrictions in the enterprise.

Module 12: Optimizing and Maintaining Windows 8.1 Computers
Optimizing the Performance of Windows 8.1
Managing the Reliability of Windows 8.1
Managing Software Updates in Windows 8.1
Lab : Optimizing Windows 8.1 Performance
Creating a Performance Baseline
Introducing Additional Workload
Measuring System Responsiveness Under Load
Lab : Maintaining Windows Updates
Configuring Windows Update
After completing this module, students will be able to:
Optimize the performance of Windows 8.1.
Manage the reliability of Windows 8.1.
Manage software updates in Windows 8.1.

Module 13: Configuring Mobile Computing and Remote Access
Configuring Mobile Computers and Device Settings
Overview of DirectAccess
Configuring VPN Access
Configuring Remote Desktop and Remote Assistance
Lab : Configuring a Power Plan
Creating and Configuring a New Power Plan
Lab : Implementing DirectAccess
Running the Getting Started Wizard
Validating the DirectAccess Deployment
Lab : Implementing Remote Desktop
Configuring a Remote Desktop Connection
After completing this module, students will be able to:
Configure mobile computers and device settings.
Describe DirectAccess.
Configure VPN access.
Configure Remote Desktop and Remote Assistance.

Module 14: Recovering Windows 8.1
Backing Up and Restoring Files in Windows 8.1
Recovery Options in Windows 8.1
Lab : Recovering Windows 8.1
Exploring Windows 8 Recovery Options
Introducing a Simulated Problem
Resolving a Problem
After completing this module, students will be able to:
Back up and restore files in Windows 8.1.
Explain recovery options in Windows 8.1.

Module 15: Configuring Client Hyper-V
Overview of Client Hyper-V
Creating Virtual Machines
Managing Virtual Hard Disks
Managing Checkpoints
Lab : Configuring Client Hyper-V
Installing Client Hyper-V
Creating a Virtual Network and Virtual Machine
After completing this module, students will be able to:
Describe Client Hyper-V for Windows 8.1.
Create virtual machines.
Manage virtual hard disks.
Manage checkpoints.Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Windows 8 Eğitimler