Cybersecurity Eğitimleri

Siber güvenlik, bilgi ve sistemleri, siber terörizm, siber savaş ve siber casusluk gibi başlıca siber tehditlerden korumayı içerir. Siber tehditler, en yıkıcı biçiminde, bir ulusun veya halkının gizli, siyasi, askeri veya altyapı varlıklarını hedef alırlar. Dolayısıyla, siber güvenlik, herhangi bir hükümetin güvenlik stratejisinin kritik bir parçasıdır. ABD hükümeti, 2010'un sonundan bu yana siber güvenlik alanına yılda 13 milyar dolar ayırmıştır. Üklemizde siber güvenliğe ayrılan bütçe gün geçtikçe artmaktadır.