Developing Android Applications Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu




Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Google  » Google Eğitimler

Android Uygulamaları Geliştirme Eğitimi

Bu eğitimde şu anda Android Studio kullanılmaktadır. Eclipse/ADT artık kullanılmamaktadır. Bu eğitim Android uygulamaları programlamayı tanıtan teknik bir eğitimdir. Android üzerinde yeni projelere başlayan veya mevcut uygulamaları idame ettiren programcılar için uygundur. Linux’ü temel alan Android, çok çeşitli mobil aygıtlar için hızlı bir şekilde tercih edilen platform olmuştur. 2007’deki ilk dağıtımından kısa süre sonra en çok kullanılan, verimli işletim sistemlerinden biri olmuştur. Android için uygulamalar, çoğunlukla popüler programlama dili olan Java’da yazılır; ve iyi geliştirilmiş bir SDK Google tarafından masaüstü geliştirmeleri için bir emülatörle birlikte sağlanmaktadır

 

Bu, Microsoft Windows üzerinde Android geliştirme ortamı kullanan ve uygulamalı alıştırmalar içeren eğitimci öncülüğünde bir sunumdur, diğerine de eşit olarak uygulanabilir.

Önkoşullar

·         Java ön bilgisi ve deneyimi olduğu varsayılır ve bir miktar XML bilgisi zorunludur.

·         Kullanıcı seviyesinde Android kullanma deneyimine sahip oldunduğu varsayılmaz ama Eclipse deneyimi gibi o da avantaj olacaktır.

 

Katılımcılar neler öğrenecek

Ders sonunda şunları yapabileceksiniz:

·         Android uygulamaları yazmak ve çalıştırmak için üretken bir geliştirme ortamı olarak Android Studio’yu Android emülatör ile kullanma

·         Android özelliklerini anlama

·         Android geliştirici SDK’sından faydalanma

·         Android versiyonları arasındaki farkları anlayıp değerlendirebilme

·         Android uygulamaları için etkili kullanıcı arayüzleri tasarımlama ve yazma

·         Çeşitli aygıtlarda erişilebilir olan donanım özelliklerinden faydalanma

·         Harici hizmet ve kaynakları etkili kullanma

 

Taslak

1. Android™ ‘e Giriş

·         Telif hakları ve hukuki konular

·         Gerekçe ve tarih

·         Donanım

·         Yazılım versiyonları

·         Mimari

·         The Dalvik VM

·         Uygulamalar

·         Güncel Android platformları

·         Telefon ve tablet

2. Geliştirme Ortamı

·         Emülatör ortamı

·         Android Studio’da ilk proje

·         Android Studio’dan AVD’yi Oluşturma

·         Projemizi işletme

3. Android’de java kullanımı

·         OO kavramları değerlendirmesi

·         Java dili değerlendirmesi

·         Android sınıflarına giriş

·         Android bileşenleri

·         Diğer Android sınıfları

·         Uygulama güvenliği

·         The Manifest File – Public API

4. Geliştirici Araçları

·         SDK araçları

·         Android Debug Bridge - ADB

·         Android Device Monitor

·         Dalvik Debug Monitor Service - DDMS

·         The shell

·         logcat

·         Android lint

·         SD kart

·         Peki gerçek bir aygıt?

·         Android Aygıt Seçici

5. UI - XML’de Düzenler ve Görünümler

·         Aktiviteler

·         Görünümler

·         Düzenler

·         UI bileşenleri için XML kullanımı

·         Widgetlar

·         Literal değerleri sıralama ve kullanma

6. UI – Java’da Düzenler ve Görünümler

·         Düzenler, Widget idleri ve R.java

·         Literal değerleri kullanma (tekrar)

·         Olayları ele alma

·         Yeni değerler alma ve kurma

·         ListViews

7. UI - Menüler

·         Menüler

·         XML’deki Menüler

·         Seçenekler menüleri için kod

·         Bağlam menüleri için kod

8. UI - Aktivite yaşam döngüleri

·         The 'back stack'

·         Aktivite yaşam-döngüleri ve geri-aramalar

·         Saving state

·         Persisting state

·         Launching a new activity

·         Manifest file’da aktiviteleri açıklama

9. Hizmetler ve Alıcılar

·         Bir Hizmet Nedir?

·         The IntentService class

·         Manifest file Hizmetleri Açıklama

·         Durum çubuğu ve bildirimler

·         Broadcasts and BroadcastReceivers

10. İçerik sağlayıcıları

·         Standart sağlayıcılar

·         Verileri sorgulama ve değiştirme

·         URI’ların kullanımı

·         query() yöntemi

·         Veri girme, silme ve güncelleme

·         Başka bir threadde veri sorgulama ve geri alma

·         Kendi içerik sağlayıcınızı yazma

11. Ağ Erişimi

·         Genel Bakış

·         Bağlanabilirliği kontrol etme

·         Internet erişimi

·         Bluetooth

·         Wi-Fi Direct ve NFC’ye Giriş

12. Veri Erişimi

·         Dahili Depolama – özel veriler

·         Harici Depolama - kamusal veriler

·         İstiktarlı hal

13. SQLite

·         SQLite Nedir?

·         SQLite veri-tipleri

·         SQLite tablo tanımları

·         SQLite veri işleme Android’de SQLite Kullanma

·         SQLite Kullanma

·         Bir İçerik Sağlayıcısı ile SQLite Kullanma

·         ADB ve sqlite3 Kullanma

14. Aygıtlar ve Harici Servisler

·         Telefon (Ses) İletimi

·         Bir kamera kullanma

·         Location : GPS

·         Google Haritalar’a Giriş

15. Daha İleri UI Konuları

·         Donanım çeşitliliği için tasarımlama

·         Çoklu düzenleri kullanma

·         Fragmanlar

·         İşlem Çubuğu

16. Sınama

·         Neyi sınamalıyım?

·         Platformları sınama

·         Android JUnit uzantıları

·         UI Uygulaması Exerciser Monkey

·         monkeyrunner

·         Diğer araçlar

17. Yayımlama

·         Yayımlama süreci

·         Signing

·         The Generate Signed APK Wizard

·         ProGuard

·         Versiyonlama

·         Android Asset Packing Tool - AAPT

·         Android Market / Google Play

·         Android Geliştirici Konsolu

18. Java’nın Ötesinde

·         Diğer geliştirme teknikleri

·         Native Kod

·         Native Development Kit  - NDK

·         Mono - C#

·         Android için Scripting Layer - SL4A

 


 



Eğitim içeriğini PDF olarak indir