Developing on Amazon Web Services (AWS) Eğitimi

Developing on AWS

Eğitimin Hedefi

AWS'de geliştirmeler, geliştiricilerin, güvenli ve ölçeklenebilir bulut uygulamaları geliştirmek için AWS SDK'yi nasıl kullanacaklarını anlamalarına yardımcı olur. Kurs, kod kullanarak AWS ile nasıl etkileşim kuracağınız konusunda derinlemesine bilgi sağlar ve anahtar kavramları, en iyi uygulamaları ve sorun giderme ipuçlarını kapsar.

Ön Koşullar

➯ AWS hizmetlerine aşinalık 
➯ Java, C # / .Net veya Python hakkında bilgi

Katılımcı Profili    

➯ Orta düzey yazılım geliştiricileri    

Konu Başlıkları     
 

1. Gün

➯ Building the Foundation
➯ Introduction to Developing on AWS
➯ Choosing a Data Store
➯ Developing Storage Solutions with Amazon S3
➯ Developing Flexible NoSQL Solutions with Amazon DynamoDB

2. Gün

➯ Connecting Applications and Data with Event-Driven Processing
➯ Working with Events
➯ Developing Event-Driven Solutions with Amazon Kinesis Stream
➯ Developing Event-Driven Solutions with Amazon SWF, Amazon SQS, and Amazon SNS
➯ Developing Event-Driven Solutions with AWS Lambda

3. Gün

➯ Developing and Deploying Secure, Scalable Applications
➯ Developing Secure Applications
➯ Caching Information for Scalability
➯ Monitoring Your Application and AWS Resources with Amazon CloudWatch
➯ Deploying Applications with AWS Elastic Beanstalk and AWS CloudFormationEğitim içeriğini PDF olarak indir