Developing RIA (Rich Internet Applications) using HTML5, CSS3 and Javascript Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

Developing RIA (Rich Internet Applications) using HTML5, CSS3 and Javascript

Bu eğitimde, HTML5, CSS3, ve JavaScript’i tanıyacak ve temel HTML5/CSS3/JavaScript programlama becerileri kazanacaksınız. Ders, web uygulamaları ve Windows Store uygulamaları eğitim rotalarına bir giriş noktası niteliğindedir. Programlama mantığını uygulamaya geçirme, değişkenleri tanımlayıp kullanma, döngüleme ve dallanma (looping and branching) gerçekleştirme, kullanıcı arayüzleri geliştirme, kullanıcı girdisi yakalama ve doğrulama, veri depolama ve iyi yapılandırılmış uygulamalar yaratma amaçlarıyla HTML5/CSS3/JavaScript kullanımlarına odaklanacaksınız.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Bir Web uygulaması yaratmak ve çalıştırmak için Visual Studio Kullanma
 • HTML5’in yeni özellikleri
 • HTML5 sayfaları yaratma ve biçimlendirme
 • JavaScript kullanarak bir HTML5 sayfasına etkileşimlilik ekleme
 • Farklı girdi tipleri kullanarak HTML5 formları yaratma ve HTML5 öznitelikleri ve JavaScript kodu kullanarak kullanıcı girdisi doğrulama
 • XMLHTTPRequest nesneleri ve and jQuery AJAX operasyonları kullanarak uzak bir kaynağa veri gönderme ve alma
 • CSS3 kullanarak HTML5 sayfaları biçimlendirme
 • İyi yapılandırılmış ve kolayca sürdürülebilir JavaScript kodu yaratma
 • Etkileşimli Web uygulamalarında ortak HTML5 uygulama programlama arayüzleri (API’lar) kullanma
 • Çevrimdışı işlemleri destekleyen web uygulamaları yaratma
 • Farklı aygıtlara ve form factor uyarlanabilen HTML5 web sayfaları yaratma
 • Canvas öğeleri/elementleri ve Scalable Vector Graphics kullanarak bir HTML5 sayfasına gelişmiş grafikler ekleme
 • Bir HTML5 sayfasına animasyonlar ekleyerek kullanıcı deneyimini geliştirme
 • Bir web uygulaması ve sunucu arasında veri göndermek ve almak için web socketlerini kullanma
 • Web worker proseslerini kullanarak uzun soluklu işlemler gerçekleştiren bir web uygulamasının cevap verebilirliğini iyileştirme

 

Kimler Katılmalı 

 • En az altı ay profesyonel tecrübesi olan ve JavaScript’li HTML5 ve CSS3 kullanarak uygulamalar (Windows Store veya IE10 web uygulamaları) geliştirmekle ilgilenen geliştiriciler.
 • Beş yıldan fazla programlama deneyimi olan geliştiriciler bu eğitimin, belirli programlama görevleriyle ilgili sözdizimini sunarken bazı kısımlarının doğası gereği temel olduğunu düşünebilirler.

 

Eğitim İçeriği

1. HTML ve CSS

 • HTML
 • CSS
 • Visual Studio Kullanarak bir Web Uygulaması Yaratma

2. HTML5 Sayfaları Oluşturma ve Biçimlendirme

3. JavaScript

 • JavaScript Syntax
 • JavaScript ile HTML DOM Programlama
 • jQuery

4. Veri Toplama ve Kullanıcı Girdisi Doğrulama için Formlar Yaratma

 • Formlar ve Girdi Tipleri
 • HTML5 Özniteliklerini Kullanarak Kullanıcı Girdisi Doğrulama
 • JavaScript Kullanarak Kullanıcı Girdisi Doğrulama

5. Uzak bir Veri Kaynağı ile İletişim

 • XMLHTTPRequest Kullanarak Veri Gönderme ve Alma
 • jQuery AJAX Operations Kullanarak Veri Gönderme ve Alma

6. CSS3 Kullanarak HTML5 Biçimlendirme

 • Metin Biçimlendirme
 • Blok Öğeleri Biçimlendirme
 • CSS3 Selectors
 • CSS3 Kullanarak Grafiksel Efektleri İyileştirme

7. JavaScript Kullanarak Nesneler ve Yöntemler Yaratma

 • İyi Yapılandırılmış JavaScript Yazma
 • Özel Nesneler Yaratma
 • Nesneleri Genişletme

8. HTML5 API’ları Kullanarak Etkileşimli Sayfalar Oluşturma

 • Dosyalarla Etkileşim
 • Mültimedya Dahil Etme
 • Tarayıcı Konum ve İçeriğine Reaksiyon Gösterme
 • Bir Web Uygulamasında Hata Ayıklama ve Profilleme

9. Web Uygulamalarına Çevrimdışı Destek Ekleme

 • Yerel Olarak Veri Okuma ve Yazma
 • Uygulama Önbelleğini Kullanarak Çevrimdışı Destek Ekleme

10. Uyarlanır Bir Kullanıcı Arayüzü Uygulamaya Geçirme

 • Çıktı Almaya Uygun Stylesheet Yaratma
 • Farklı Bir Biçim Katsayısına Uyacak Şekilde Sayfa Yapısı Uyarlama

11. Gelişmiş Grafikler Yaratma

 • Scalable Vector Graphics Kullanarak Etkileşimli Grafikler Yaratma
 • Bir Canvas Kullanarak Programlanabilir Şekilde Grafik Çizme

12. Kullanıcı Arayüzünü Canlandırma

 • CSS Transitions Uygulama
 • Öğeleri Dönüştürme
 • CSS Key-Frame Animasyonları Uygulama

13. Web Sockets Kullanarak Gerçek-Zamanlı İletişimler Uygulamaya Geçirme

 • Web Sockets
 • Web Sockets kullanarak Veri Gönderme ve Alma

14. Bir Web Worker Prosesi Yaratma

 • Web Workerlar
 • Bir Web Worker Kullanarak Eşzamansız Processing Gerçekleştirme
 • Lab’ler

Lab 1: Contoso Conference Application’ı Keşfetme

 • Contoso Conference Application Tam Çözümü
 • Contoso Conference Application İnceleme ve Değiştirme

Lab 2: HTML5 Sayfaları Oluşturma ve Biçimlendirme

 • HTML5 Sayfaları Oluşturma
 • HTML5 Sayfaları Biçimlendirme

Lab 3: JavaScript Kullanarak Veri Görüntüleme ve Olayları Yönetme

 • Programlanabilir Şekilde Veri Görüntüleme
 • Olayları Yönetme

Lab 4: Form Yaratma ve Kullanıcı Girdisi Doğrulama

 • HTML5 Özniteliklerini Kullanarak Form Yaratma ve Kullanıcı Girdisi Doğrulama
 • JavaScript Kullanarak Kullanıcı Girdisi Doğrulama

Lab 5: Uzak Veri Kaynağı ile İletişim

 • Veri Çekme
 • Veri Seri Hale Getirme ve Aktarma
 • jQuery Ajax Yöntemi Kullanarak Kod Yeniden Düzenleme

Lab 6: CSS3 kullanarak Metin ve Blok Öğelerini Biçimlendirme

 • Gezinme Çubuğunu Biçimlendirme
 • Sayfa Başlığını Biçimlendirme
 • Hakkında Sayfasını Biçimlendirme

Lab 7: Sürdürülebilirlik ve Genişleyebilirlik için Kod İyileştirme

 • Nesnelerden Miras Alma
 • Nesneleri Kullanmak için Kod Yeniden Düzenlenmesi

Lab 8: HTML5 API’lerini Kullanarak Etkileşimli Sayfalar Oluşturma

 • Video Kapsama Alma
 • Resimleri Kapsama Alma
 • Geolocation API Kullanma

Lab 9: Bir Web Uygulamasına Çevrimdışı Destek Ekleme

 • Uygulama Önbelleğini Uygulamaya Geçirme
 • Yerel Depolama Uygulamaya Geçirme

Lab 10: Uyarlanır bir Kullanıcı Arayüzü Uygulama

 • Yazdırmaya Uygun bir Stylesheet Yaratma
 • Farklı Tip Biçim Katsayısına Uyacak Şekilde Sayfa Düzeni Uyarlama

Lab 11: Gelişmiş Grafikler Yaratma

 • Scalable Vector Graphics Kullanarak bir Interactive
 • Bir Canvas Element Kullanarak bir Speaker Badge Yaratma

Lab 12: Kullanıcı Arayüzü Öğelerini Canlandırma

 • Kullanıcı Arayüzü Öğelerine Geçişler Uygulama
 • Key-Frame Animasyonları Uygulama

Lab 13: Web Socketleri Kullanarak Gerçek Zamanlı İletişimler Uygulamaya Geçirme

 • Web Socket’ten Veri Alma
 • Bir Web Socket’e Veriler Gönderme
 • Bir Web Socket’ten ya da Ona Doğru Çoklu Tipli Mesajlar Gönderme

Lab 14: Bir Web Worker İşlemi Yaratma

 • Bir Web Worker Kullanarak Cevap Verebilirlik İyileştirme
 • Uzun Soluklu Süreçte Kullanıcı Geribildirimi SağlamaEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Spring and Framework  » Spring and Framework Eğitimler