Effective Java Programming Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

Effective Java Programming

Bu eğitim, Java dilini daha etkin kullanarak yazılımların hem performansını arttırmayı hemde bakım maliyetlerinin düşürmeyi hedefleyen yazılımcılar için geliştirilmiştir. Java ile daha temiz kod yazarak, daha kaliteli, esnek, sağlam uygulamalar geliştirmenizi hedeflemektedir. Eğitim konularından biri olan Design Patterns (Tasarım Kalıpları), büyük ölçekli projelerde yazılım ekibi arasında iletişimi güçlendirme ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınızı ele alacaktır.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Nesne tabanlı programlamanın temelleri,
 • Tasarım kalıplarına başlangıç,
 • En yaygın kullanılan tasarım kalıplarını öğrenmek,
 • Tüm nesnelerdeki ortak metodları öğrenmek,
 • Generic Sınıfları, Enum ve Annotations'ları öğrenmek,
 • Etkin hata yönetimi yapabilmek,
 • Concurrency kavramını tanımak,
 • Refactoring ile kod optimizasyonu yapmak

 

Kimler Katılmalı 

Java dilini daha etkin kullanmak ve Nesne Tabanlı Programlama (OOP) konusunda kendini geliştirmek isteyenler bu eğitime katılabilir.

 

Eğitim İçeriği

 • Creating and destroying Objects
 • Creational Design Patterns
  • The Factory Method provides
  • The Abstract Factory Method
  • The Builder Pattern
  • The Prototype Pattern
  • The Singleton Pattern


 • Common Methods and why they are important
  • equals and hashCode
  • toString
  • cloning, deep and shallow copying
  • comparing object


 • Consumption operations
  • Lambda expression
  • Lambda types
  • Stream api
  • Parallel streaming

 • Managing object behavior with patterns
  • Events and changes
  • The chain of responsibility
  • The Observer pattern
  • The Mediator defines
  • The Chain of Responsibility
  • The Command pattern


 • Managing Object State and Function
  • The Visitor pattern adds function to a class
  • The State pattern


 • Generics
  • Implementing typesafe heterogeneous containers
  • Generic types and methods
  • Lists versus arrays, foreach versus other loops
  • The Iterator pattern 


 • Enums and Annotations
  • Annotations versus Naming patterns
  • Defining your own annotations


 • Exceptions
  • Exceptions for exceptional conditions
  • Programming errors
  • Recoverable conditions
  • Unnecessary usages
  • Standard versus Custom exceptions
  • Documenting Exceptions
  • Capturing failure information
  • Ignored exceptions


 • Concurrency
  • Accessing shared mutable data
  • Effective use of synchronization
  • Executors, tasks and threads
  • Lazy initialization and concurrency


Refactoring Java Code

 • The basics of refactoring: Detect, characterize, design, modify
 • When to refactor
 • Tools
 • Moving a class
 • Extracting methods
 • Extracting supertypes
 • Conditionals vs Polymorphism

 
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler