Kurumsal Yazılım Mimarileri Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Eğitim Hakkında

Yazılım geliştirme sürecinde, günümüzde en fazla kabul gören Nesne Yönelimli Programlama (OOP) modeli ve Görsel Modelleme Dili (UML) sayesinde geliştirilen veya geliştirecek ürün ve çözümlerin; kısa zamanda, profesyonelce, ileriye dönük, yüksek verimli, düşük geliştirme maliyeti ile başarılı bir şekilde sonuçlandığı görülmektedir. Programın en önemli özelliği gerçek proje deneyimlerinin üzerine kurulmasıdır.

Bu programın amaçlarından birisi tasarım desenlerinin sorun ve çözüm perspektifinden ele alınmasıdır. Programın en önemli özelliği ise günümüzün popüler katmanlı mimarilerinin incelenmesi ve uygulanmasıdır. Temel teması "Kurumsal Yazılım Mimarileri" olan programın bütün içeriğini detaylı olarak aşağıda görebilirsiniz.

Eğitim İçeriği

Genişleyebilir (Plug-In) Mimariler

Katmanlı Mimariler (Layering)

Domain Design Teknikleri

Veri Erişim Katmanı Tasarım Teknikleri (Data Layer)

Entity Modeli ve ORM Mimarisi

Sunum (Presentation) ve Control Katmanları

Exception Yönetim Mimarisi (Best Practices)

Session ve Cache Tasarımı

Güvenlik ve Rol Yönetimi

Logging & Tracing Altyapıları ve Tasarıma Yönelik Birçok Alt KonuEğitim içeriğini PDF olarak indir