HDP Developer: Apache Pig and Hive (Hadoop) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

HDP Developer: Apache Pig and Hive (Hadoop)

Bu 4 günlük eğitim, Pig ve Hive kullanarak Apache Hadoop’da saklanan Büyük Verileri analiz edecek uygulamaları geliştirmesi gereken geliştiriciler için tasarlanmıştır. Konular şunları içerir: Hadoop, YARN, HDFS, MapReduce, veri özümseme, iş akışı tanımı, Büyük Verilerde veri analitiği için Pig ve Hive’ı kullanma ve Spark Core ile Spark SQL’e giriş.


 

Neler Öğreneceksiniz

Bu kursun tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler:

 • Hadoop’u, YARN’ı ve Hadoop kullanım vakalarını açıklayabilecekler
 • Hadoop ekosistem araçlarını ve çalışma çerçevelerini açıklayabilecekler
 • HDFS mimarisini açıklayabilecekler
 • HDFS’ye veri girmek için Hadoop istemcisini kullanabilecekler
 • Hadoop ile bir ilişkisel veritabanı arasında veri transferi yapabilecekler
 • YARN ve MapReduce mimarilerini anlatabilecekler 
 • YARN üzerinde bir MapReduce işini çalıştırabilecekler
 • HDFS’de verileri keşfetmek ve dönüştürmek için Pig kullanabilecekler
 • Hive tablolarının nasıl tanımlandığını ve uygulandığını anlayabilecekler
 • Veri kümelerini keşfetmek ve analiz etmek için Hive’ı kullanabilecekler
 • ORC dosya formatlarını kullanan bir Hive tablosunu oluşturabilecek ve doldurabilecekler
 • Çeşitli Hive dosya formatlarını anlatabilecek ve kullanabilecekler
 • Yeni Hive pencereleme fonksiyonlarını kullanabilecekler
 • Veri analizi için SQL benzeri sorguları çalıştırmak üzere Hive’ı kullanabilecekler
 • Çeşitli teknikleri kullanarak veri kümelerini birleştirmek için Hive’ı kullanabilecekler
 • Etkin Hive sorguları yazabilecekler
 • DataFu Pig kitaplığını kullanarak veri analitiği gerçekleştirebilecekler
 • HCatalog kullanımlarını ve amacını anlatabilecekler
 • Pig ve Hive ile HCatalog’u kullanabilecekler
 • Bir Oozie iş akışını tanımlayabilecek ve planlayabilecekler
 • Spark ekosistemini ve üst düzey mimarisini sunabilecekler
 • Spark'ın Resilient Distributed Dataset API’si ile veri analizi yapabilecekler
 • Spark SQL ve DataFrame API’yi keşfedebilecekler


 

Kimler Katılmalı 

 • Hadoop için uygulamaları anlaması ve geliştirmesi gereken yazılım geliştiricileri.
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Hortonworks  » Hortonworks Eğitimler
Hortonworks  » Developer Eğitimler
Big Data  » Developer Eğitimler
Hortonworks  » I’m a Developer Eğitimler
Big Data  » I’m a Developer Eğitimler
Hortonworks  » Popular Courses Eğitimler