DB2 for z/OS: Application Programming Workshop Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu

DB2 for z/OS: Application Programming Workshop

Bu yoğun, beş gün süren uygulamalı kurs, DB2 for z/OS Yapılandırılmış Sorgu Dili’nin ve uygulama programlarına bu dilin nasıl gömüldüğünün kapsamlı bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. SQL ve uygulama programlarının verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla kurs boyunca en iyi uygulamalara atıfta bulunulacaktır.

Bu kurs, DB2 11 for z/OS’ye kadarki DB2 for z/OS ortamlarında çalışan programcılar için uygundur.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Bu kursun başarıyla tamamlanmasının ardından:
 • SQL tümcelerini kodlamak amacıyla SPUFI’yi kullanabileceksiniz
 • birleştirmeler, içiçe geçmiş tablo ifadeleri, alt sorgular ve durum ifadeleri gibi tekniklerin kullanılması da dahil SQL SELECT tümcelerini kodlayabileceksiniz
 • verileri değiştirmek için SQL INSERT, UPDATE, DELETE ve MERGE tümcelerini kodlayabileceksiniz
 • EXPLAIN özelliğini kullanarak DB2 tarafından seçilen erişim yollarını belirleyebileceksiniz
 • SQL tümcelerini, COBOL, PL/I veya Assembler gibi bir uygulama programlama diline gömebileceksiniz
 • veri bütünlüğünü korumak amacıyla DB2 tarafından kullanılan kilitleme stratejisini anlayabilecek ve kontrol edebileceksiniz
 • DB2 uygulamasını hazırlayıp yürütebilecek ve hazırlık sürecinde ön derleme ve kör adımların kullanılmasını anlayacaksınız.

 

Kimler Katılmalı

DB2 uygulama programlarının yazılmasından ve/veya bakımından sorumlu olanlar.

 

Eğitim İçeriği

 • DBMS Overview
 • Relational Theory & Concepts
 • DB2 System Architecture
 • Introduction to Structured Query Language
 • Introduction to DB2 Interactive (DB2I)
 • Basic SELECT Statements
 • SQL Built-in Functions
 • Joins & Nested Table Expressions
 • Unions, Exceptions, Intersections & CASE Expressions
 • Subqueries
 • Table Modification Statements
 • The DB2 Optimiser and Access Path Selection
 • DB2 EXPLAIN
 • Basic DB2 Application Programming
 • Cursor Processing
 • Program Preparation & Execution
 • DB2 Locking & ConcurrencyEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer IBM, Database Management & Development Eğitimleri