IIBA® İş Analizi Metodolojisi Süreçler ve Kavramlar Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

IIBA® İş Analizi Metodolojisi Süreçler ve Kavramlar

Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), scrum.org gibi Yazılım Geliştirme Sektörünün öncü kuruluşlarının tamamı proje başarısı üzerinde en önemli etkenin "Gereksinim Yönetimi" olduğu konusunda birleşmektedir.

Bu eğitimin amacı Yazılım Geliştirme Projelerinin İş Analizi süreçlerinde yer alan ve yazılım gereksinimlerin toplanması, tanımlanması ve dokümante edilmesinden sorumlu olan kişilerin yetkinliklerinin, Dünya'daki en iyi uygulamalar ele alınarak IIBA® (International Institute of Business Analysis – www.iiba.org) tarafından oluşturulmuş metodoloji doğrultusunda geliştirilmesidir.

Eğitim kapsamında IIBA® tarafından geliştirilen metodoloji, metodolojide kullanılan teknikler ve araçlar, gerçek hayattan alınan örnek uygulamalar ile birlikte aktarılmakta, ve metodolojinin günlük hayatta kullanımı hedeflenmektedir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • IIBA® (International Institute of Business Analysis) tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş en güncel iş analizi metodolojisini kapsamında önerilen İş Analizi Teknikleri ve Araçlarını öğrenme,
 • IIBA® tarafından İş Analizi alanında düzenlenen ECBA®, CCBA® ve CBAP® sertifika sınavlarına hazırlanma,
 • Eğitim sırasında edinilen bilgileri pratikte uygulayarak proje iş analizi süreçlerinde yapılan hataların veya eksiklerin önüne geçilmesi ve proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesi,
 • Proje analiz süreçlerine ait kalitenin yükselmesine paralel proje gecikmelerinin önlenmesi ve proje maliyetlerinin düşürülmesi,
 • Proje analiz süreçlerinde gereksinimlerinin eksiksiz toplanması, açık, öz ve proje ihtiyaçlarına uygun İş Analizi (Gereksinim) dokümanlarının en etkili İş Analizi Teknikleri ve Araçları ile hazırlanması,
 • Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması.

 

Kimler Katılmalı 

 • İş Analistleri, Sistem Analistleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar,
 • Scrum Ekiplerinde Product Owner (Ürün Yöneticisi) Rolünü Üstlenen Kişiler,
 • İş Analizi ve Proje Kapsam Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyenler,
 • İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri

 

Eğitim İçeriği

IIBA® Sertifikasyon Programı

 • Başvuru Kriterleri, Başvuru ve Sınav Süreci Bilgileri

İş Analizine Giriş

 • İş Analistinin Rolü
 • İş Analizinin Temel Kavramları
 • İş Analistinin Temel Yetkinlikleri
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü
 • Proje Yönetimi Yaşam Döngüsü ve Süreç Grupları
 • Proje Rolleri ve Yetkinlikleri
 • Paydaşlar
 • Gereksinimler
 • BABOK® Amacı
 • BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş

İş Analizi Planlama ve İzleme

 • İş Analizi Yaklaşımının Planlanması
 • Paydaş Katılımının Planlanması
 • İş Analizi Yönetişiminin Planlanması
 • İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması
 • İş Analizi Performans Gelişimlerinin Tespit Edilmesi

Ortaya Çıkarma ve İş Birliği

 • Ortaya Çıkarma Çalışmaları için Hazırlık
 • Ortaya Çıkarma Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi
 • Ortaya Çıkarma Çalışma Sonuçlarının Teyit Edilmesi
 • İş Analizi Bilgilerinin İletişimi
 • Paydaş İş Birliğinin Yönetilmesi

Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetim

 • Gereksinimlerin İzlenmesi
 • Gereksinimlerin Bakımı
 • Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi
 • Gereksinim Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
 • Gereksinimlerin Onaylanması

Strateji Analizi

 • Mevcut Durumun Analiz Edilmesi
 • Hedef Durumun Tanımlanması
 • Risklerin Değerlendirilmesi
 • Değişim Stratejisinin Tanımlanması

Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımı

 • Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi
 • Gereksinimlerin Doğrulanması
 • Gereksinimlerin Onaylanması
 • Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması
 • Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması
 • Potansiyel Değerin Analiz Edilmesi ve Çözüm Önerilmesi

Çözümün Değerlendirilmesi

 • Çözüm Performansının Ölçümlenmesi
 • Performans Ölçümlerinin Analiz Edilmesi
 • Çözüm Sınırlarının Değerlendirilmesi
 • Kurum Sınırlarının Değerlendirilmesi
 • Çözüm Değerinin Arttırılması için Aksiyonların Önerilmesi

İş Analizi Tenkileri

Veri Modelleri İş Analizi Teknikleri

 • Veri Sözlüğü
 • Veri Modelleme
 • Veri Akış Diyagramları

Süreç Modelleri İş Analizi Teknikleri

 • Süreç Modelleme
 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Kabul ve Değerlendirme Kriterleri
 • Bağlantı Analizi

Davranış Modelleri İş Analizi Teknikleri

 • Kullanım Durumları (Use Case) Diyagramları,
 • Aktivite Diyagramları
 • Sıralama Diyagramları
 • Durum Geçiş Diyagramları
 • Sınıf Diyagramları
 • Diğer UML Diyagramları

Diğer İş Analizi Teknikleri

 • Karar Analizi
 • Kavram Modelleme
 • Kapsam Modelleme
 • Business Model Canvas
 • Kök Neden Analizi
 • İş Kuralları Analizi
 • Persona
 • Prototipleme
 • Fonksiyonel Ayrıştırma
 • SWOT Analizi

Vaka Çalışması

IIBA® Sertifikasyon Programı Örnek Sınav Soruları
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Business Analysis  » Popular Courses Eğitimler
Business Analysis  » Business Analysis Foundations Eğitimler