ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

Bilgi güvenliği, hem şirketiniz için hem de müşterileriniz, iş ortaklarınız gibi birlikte çalıştığınız kurumlar için çok büyük bir önem taşır. Bu eğitimde Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetimi Standardı (ISO 27001), işiniz ile alakalı tüm konularda detaylı bir şekilde inceleyen, bir günlük kapsamlı bir eğitimle anlatılmaktadır.

Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinirler;

 • Bilgi güvenliğinin ne anlama geldiği,
 • Standardın amacı,
 • Güvenlik amaçları ve kontrollerin yönetimi,
 • En kritik kontrollerin önemi,
 • Bir kuruluşta ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'ni uygulamanın etkileri,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirmesi ve ticari etkiler,
 • Yasalara karşı uyumsuzluklara yönelik cezalar.

Kimler Katılmalı

 • Üst Düzey Yöneticiler
 • Bilgi Güvenliği Yöneticileri
 • Sistem Yöneticileri
 • İş Sürekliliği Yöneticileri
 • Bir kuruluşa ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardını getirmekle yükümlü personel.

ISO/IEC 27001 Gereklilikler Eğitiminin İşinize Sağlayacağı Faydalar

 • Kuruluş genelinde etkili bir bilgi güvenliği yönetimi,
 • Sizin ve birlikte çalıştığınız kurumların çıkarlarının en iyi biçimde korunması.

olarak özetlenebilir.

Eğitim Yapısı

 • Bilgi Güvenliğine giriş: Temel konular, söylentiler ve gerçekler
 • İş Gereklilikleri: Ticari ve yasal hususlar
 • BGYS (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) standartlarına giriş: Tarihi, gelişimi ve mevcut durumu
 • Bir yönetim sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Politika
 • Kapsam
 • Risk Değerlendirmesi
 • Risk Yönetimi
 • Uygulanabilirlik Bildirisi
 • Önemli Başarı Faktörleri
 • Açık Tartışma

Gerekli Ön Bilgi

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Gereklilikler Eğitimi'ne katılmak için herhangi bir ön bilgi gerekmemektedir.

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Cybersecurity  » Popular Courses Eğitimler