ISTQB Advanced Level Certified Software Tester Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

ISTQB İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı

Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.

Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş gereksinimleri karşıladığının doğrulanması veya beklenen ile gözlenen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi sürecidir. 

Yazılım testi ise bir yazılımın sonsuz sayıdaki çalışma alanından, sınırlı sayıda ve uygun şekilde seçilmiş testler ile beklenen davranışlarını karşılamaya yönelik, dinamik olarak yapılan doğrulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

ISTQB Foundation Level Software Testing - Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı eğtimin devamı niteliğinde olan bu eğitim, test mühendisliği alanındaki bilgi birikimini artırmak ve performansını geliştirmek isteyen katılımcılar yöneliktir. 

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Yazılım Test Mühendisliği konusunda temel bilgi ve deneyim elde edilmesi,
 • Yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları konusunda bilgilenilmesi,
 • ISTQB İleri Seviye Yazılım Test Uzmanı – Test Analisti sertifikasyon sınavına hazırlık,
 • Yazılım projelerin başarıya ulaşması, ortaya çıkartılan ürünlerin hatadan arındırılması için test aşamasında kullanılması gereken dünyadaki en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik uygulamalarla öğrenilmesi bu eğitimde amaçlanmaktadır.

 

Kimler Katılmalı 

 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Programcılar
 • Yazılım Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları

 

Eğitim İçeriği

Yazılım Testinin Temelleri

 • Yazılım Testi nedir ?
 • Test Neden Gereklidir?
 • Test projesinin başarısını etkileyen faktörler
 • Yazılım Test Süreci
 • Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testler

Test Yönetimi

 • Testlerin Planlanması, İzlenmesi ve Kontrolü
 • Test Süreci Analizi ve Tasarımı
 • Testin Uyarlanması ve Yürütülmesi
 • Test Çıkış Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması
 • Test Süreci Kapama Faaliyetleri
 • IEEE 829 Test Dokümantasyonu

Hata Yönetimi

 • Hata Raporları Alanları
 • Hataların Kategorize Edilmesi
 • Kök Neden Analizi

İleri Seviye Test Teknikleri

 • Risk Bazlı Test Yaklaşımı
 • Kullanım Durumu (Use Case) Test Tekniği
 • Denklik Sınıfı Test Tekniği
 • Sınır Değer Anlizi Test Tekniği
 • Karar Tablosu Test Tekniği
 • Neden Sonuç Test Tekniği
 • Durum Geçiş Test Tekniği
 • Tecrübeye Dayalı Test Teknikleri
 • Hata Bazlı Test Teknikleri
 • Kullanılabilirlik Testleri

Gözden Geçirmeler

 • Gözden Geçirme Teknikleri (Reviews)
 • Kontrol Listelerinin Kullanımı
 • Statik Analizler

Test Araçları ve Otomasyon

 • Test Tasarım Araçları
 • Test Verisi Hazırlama Araçları
 • Test Yürütme Araçları

ISTQB Advanced Level Test Analyst Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri Çalışması

ISTQB Sertifikasyon Sınavları Hakkında Genel Bilgi

ISTQB Foundation Level Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav süresi: 1 Saat
 • Soru sayısı: Sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için 26 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav türü: Çoktan seçmeli

ISTQB Agile Tester Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav süresi: 75Dakika
 • Soru sayısı: Sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için 26 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav türü: Çoktan seçmeli
 • Ön Koşul: Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

ISTQB Advanced Level Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavları 3’e ayrılmaktadır:

1.ISTQB Advanced Level Test Analyst Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 225 dakikadır.
 • 65 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

2.ISTQB Advanced Level Test Manager Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 225 dakikadır.
 • 65 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

3.ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 150 dakikadır.
 • 45 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

ISTQB  » Popular Courses Eğitimler
Testing Skills  » Popular Courses Eğitimler