ISTQB Foundation Level Certified Software Tester Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

ISTQB Temel Seviye Yazılım Test Uzmanı

Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.

Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş gereksinimleri karşıladığının doğrulanması veya beklenen ile gözlenen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi sürecidir. 

Yazılım testi ise bir yazılımın sonsuz sayıdaki çalışma alanından, sınırlı sayıda ve uygun şekilde seçilmiş testler ile beklenen davranışlarını karşılamaya yönelik, dinamik olarak yapılan doğrulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Global geçerli yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları konularında uzmanlaşma,
 • Uluslararası test mühendisliği alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Foundation Level sertifikasyon sınavına hazırlanma,
 • Projelerin başarıya ulaşması için test aşamasında kullanılması gereken uygulamaları ve yetkinlikleri uygulamalarla öğrenme.

 

Kimler Katılmalı 

 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Programcılar
 • Yazılım Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları

 

Eğitim İçeriği

Yazılım Testinin Temelleri

 • Test Neden Gereklidir
 • Test Nedir
 • Yedi Test İlkesi
 • Temel Test Süreci
 • Testin Psikolojik Boyutu
 • Etik Kurallar

Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Test

 • Yazılım Geliştirme Modelleri
 • Test Seviyeleri
 • Test Tipleri
 • Bakım Testleri

Statik Test Teknikleri

 • Statik Test Teknikleri ve Test Süreçleri
 • Gözden Geçirme
 • Araçlarla Gerçekleştirilen Statik Analiz

Test Tasarım Teknikleri

 • Test Tasarım Süreci
 • Test Tasarım Tekniği Kategorileri
 • Spesifikasyona Dayalı Teknikler (Kara Kutu)
 • Yapıya Dayalı Teknikler (Beyaz Kutu)
 • Tecrübeye Dayalı Teknikler
 • Test Tekniklerinin Seçimi

Test Yönetimi

 • Test Organizasyonu
 • Testlerin Planlanması ve Efor Tahminleri
 • Test İlerlemelerinin İzlenmesi ve Kontrolü
 • Konfigürasyon Yönetimi
 • Risk ve Test İlişkisi
 • Hata Yönetimi

Test İçin Araç Desteği

 • Test Araçlarının Tipleri
 • Araçların Etkin Kullanımı: Potansiyel Faydaları ve Riskleri
 • Aracın Organizasyona Tanıtılması

ISTQB Foundation Level Software Testing Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri Çalışması

ISTQB Sertifikasyon Sınavları Hakkında Genel Bilgi

ISTQB Foundation Level Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav süresi: 1 Saat
 • Soru sayısı: Sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için 26 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav türü: Çoktan seçmeli

ISTQB Agile Tester Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavı

 • Sınav süresi: 75Dakika
 • Soru sayısı: Sınav 40 sorudan oluşmaktadır. Sertifika almaya hak kazanmak için 26 doğru cevap verilmesi gerekmektedir.
 • Sınav türü: Çoktan seçmeli
 • Ön Koşul: Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

ISTQB Advanced Level Uluslararası Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı Sertifikasyon Sınavları 3’e ayrılmaktadır:

1. ISTQB Advanced Level Test Analyst Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 225 dakikadır.
 • 65 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

2. ISTQB Advanced Level Test Manager Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 225 dakikadır.
 • 65 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.

3. ISTQB Advanced Level Technical Test Analyst Sertifikasyon Sınavı:

 • Sınav süresi 150 dakikadır.
 • 45 Soru bulunmaktadır.
 • Katılımcının başarı olabilmesi için %65 başarı sağlaması gerekmektedir.
 • Sınava katılabilmek için katılımcıların Foundation Level sertifikasına sahip olması gerekmektedir.Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Testing Skills  » Popular Courses Eğitimler
ISTQB  » Popular Courses Eğitimler