ITIL Foundation Eğitimi

ITIL Foundation

ITIL; Information Technology Infrastructure Library sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş bir servis yönetim metodolojisidir.

ITIL, servis yönetimi ve saglama süreçleri için en uygun başvuru kaynağıdır. Servis yönetimini en iyi şekilde sürdürmek için yol gösteren ve kullanıcılarına servis sağlama süreçlerini ayrıntılı şekilde gösteren bir kitap kümesi olmaktan çıkmış, dünyaca kabul gören yöntemler dizisine dönüşmüştür. ITIL yaklaşımının servis yönetimi süreçlerine nasıl uygulanacağı her organizasyon tarafından, organizasyonun kendi kültürüne, yapısına ve teknolojisine göre belirlenmelidir.
ITIL’in süreç iyileştirmeleri, faydaları ve zorluklarını öğrenerek “ITIL Foundation Sertfikası” almaya hak kazanabilirsiniz.
Bu dinamik eğitimde, iş beklentilerini gerçekleştirmek için IT hizmetleri yönetiminin yaşam döngüsüne bir giriş bulacaksınız. Meşgul edici bir vaka çalışması ile, ITIL’ın en iyi uygulamarının çekirdek disiplinlerini öğreneceksiniz. Eğitimi tamamladığınızda, gelecekteki ITIL orta-seviye eğitim derslerine giriş için gerekli olan, ilgili ITIL sınavını başarıyla tamamlamak için iyi bir şekilde hazırlanmış olacaksınız.

 

ITIL beş çekirdek disiplini içerir:

 • Hizmet Stratejisi (Service Strategy)
 • Hizmet Tasarımı (Service Design)
 • Hizmet Geçişi (Service Transition)
 • Hizmet Operasyonu (Service Operation)
 • Sürekli Hizmet İyileştirme (Continual Service Improvement)

Bu disiplinler, iş değeri ve ROI’yi açıklayıp bilişim teknolojilerinin belirli operasyonel ihtiyaçları karşılamasını sağlarken işletmeye uyumu daha da geliştiren bir hizmet yaşam döngüsü çerçevesi sunar.

Bu eğitimin alınmasıyla birlikte internet-tabanlı bir sınava giriş hakkını da almış olacaksınız. Dört gün öncesinden sınav kaydı yapmak kaydı ile bu sınava katılabilirsiniz.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • ITIL ana kavramları
 • IT operasyonlarını geliştirmek için önemli prensipler
 • Hayati işlemler ve fonksiyonlar
 • ITIL’i günlük IT durumlarına uygulamak için pratik rehberlik
 • İşletme, kontrol maliyetleri ile nasıl uyuşulacağı ve IT hizmet kalitesininin nasıl arttırılacağı
 • IT kaynaklarını dengelemek için stratejiler

 

Kimler Katılmalı

ITIL Temel Yapı sertifikası isteyen ve IT’yi işletmeyle uyumlandırma, IT masraflarını kontrol etme ve azaltma, IT hizmet kalitesini iyileştirme ve en etkili şekilde IT kaynaklarını dengeleme konularıyla ilgili herkes. Tüm IT profesyonelleri, IT proje yöneticileri, IT yöneticileri, IT proje veya ekip üyeleri, koordinatörler, ağ operatörleri, iş süreçleri analistleri, IT mimarları, danışmanlar, sistem entegratörleri, yardım masası personel ve yöneticileri, planlamacılar, yönetilen servis sağlayıcıları, dışarıya iş yaptıranlar (taşeronla çalışanlar) ve IT ile ilgili diğer pozisyonlar.

 

Eğitim İçeriği

1. Hizmet Yönetimi Tanımlama

 • IT hizmetleri ve gerçek işlevleri
 • IT hizmetlerinin müşterilere nasıl değer kattığı
 • IT hizmet yönetiminin değeri ve önemi

2. ITIL Giriş

 • Doğru uygulamalar
 • ITIL benimsenmesini kolaylaştırma
 • ITIL nitelik şeması, birimler ve sertifikasyonlar

3. Hizmet Stratejisi

 • Hizmet yönetimi tasarlama, geliştirme ve uygulama
 • Stratejik bir varlık olarak hizmet yönetimi
 • Amaç ve beklentileri belirlemek
 • Önceliklileştirme olanaklarını belirleme ve seçme

4. Hizmet Tasarımı

 • Hizmet tasarlama ve geliştirme
 • Süreçleri geliştirme
 • Tasarım prensipleri ve yöntemleri
 • Stratejileri hizmetlere dönüştürmek

5. Hizmet Geçişi

 • Yetenekleri geliştirmek ve iyileştirmek
 • Yeni ve değiştirilmiş hizmetleri operasyona geçirmek için iyileştirilmiş yöntemler
 • Değişikliklerle ilgili karmaşıklığı yönetmek
 • Yeniliklere olanak verirken arzu edilmeyen sonuçları engellemek

6. Hizmet Operasyonu
 • Etkili ve verimli bir şekilde destek hizmetleri sunmak
 • Müşteri ve hizmet sağlayıcısına değer sağlamak
 • Değişime izin verirken stabiliteyi korumak
 • Müşterilere IT desteğini geliştirmek için organize olma

7. Daimi Hizmet İyileştirme

 • Müşteriler için değer yaratma ve sürdürme
 • Daha iyi tasarım, tanıtım ve hizmet operasyonlarının önemi
 • Hizmet kalitesini, iş devamlılığını ve IT verimliliğini artırma
 • İyileştirme çabalarını, strateji, dizayn ve geçişe bağlamak

8. Sınav İpuçları

 • Sınavı geçmek için yardımcı olacak önemli teknikler

9. Sınav DeğerlendirmesiEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

ITIL®  » ITIL® Foundation Eğitimler
ITIL®  » Service Management & ITIL® Eğitimler
ITIL®  » Popular Courses Eğitimler