ITIL Service Lifecycle: Service Design Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

ITIL® Service Lifecycle: Service Design

ITIL, BT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş bir servis yönetim metodolojisidir. ITIL'ın beş çekirdek disiplininden biri olan bu eğitimde, hizmet yaşam döngüsünün hizmet tasarımı aşamasıyla ilgili kavramlarını, süreçleri, ilkeler ve yöntemlerle ilgili genel kavramları; hizmet tasarımı aşaması dahilindeki faaliyet ve tekniklerin yönetim ve kontrolü konularını; anlatımlar, alıştırmalar ve senaryo-temelli sorular ile ITIL’ın en doğru uygulamalarının temel disiplinlerini öğreneceksiniz.

ITIL Hizmet Tasarımının her bir sürecinde kullanılan alt-süreçleri, faaliyetleri ve işlevleri inceleme fırsatı bulacaksınız.

Bu eğitim, sizi ilgili sınavı başarıyla tamamla potansiyeline hazırlayacaktır. Sınav, eğitimin son günü öğleden sonra 3:30’da gerçekleşmektedir. Sınava girebilmek için ITIL Foundation Sertifikasyonu ön koşulu aranmaktadır. Bu sertifikaya sahip olunduğunun kanıtı en geç derslerin ilk gününde verilmelidir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Bir uygulama olarak hizmet yönetimi ve hizmet tasarımı prensipleri
 • Tüm hizmet tasarımı süreçlerinin hizmet yaşam döngüsü süreciyle nasıl etkileşim kurduğu
 • Hizmet tasarımı süreçlerinin her birinde kullanılan alt-süreçler, faaliyetler, yöntemler ve işlevler
 • Hizmet tasarımındaki roller ve sorumluluklar; işlemsel mükemmellik sağlamak için faaliyetler ve işlevler
 • Hizmet tasarımı performansının nasıl ölçüleceği
 • Hizmet tasarımını destekleyen teknoloji ve uygulama gereklilikleri
 • Hizmet tasarımı ile ilgili zorluklar, temel performans göstergeleri (KPI’lar), kritik başarı faktörleri (CSF’ler) ve riskler

 

Kimler Katılmalı

 • ITIL en doğru uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan IT operasyonları teknik ya da yönetim personeli
 • IT dahilindeki ya da IT ile bağlantılı olan ITIL süreçlerini yönetme uygulama veya danışma ile sorumlu herkes

 

Eğitim İçeriği

1. Hizmet Tasarımına Giriş

 • Hizmet Yönetimi Ana Kavramları
 • Hizmet Tasarımın Hedefleri ve Amaçları
 • Hizmet Tasarımı Kapsamı
 • Hizmet Yaşam Döngüsünü Destekleyen Hizmet Tasarımı Süreçleri
 • Hizmet Tasarımının Değeri
 • Hizmet Tasarımın Temelleri
 • Hizmet Tasarımı Dahilindeki İşlemler
 • Hizmet Tasarımı Girdi ve Çıktıları

2. Hizmet Tasarımı Prensipleri

 • Bütünsel Tasarım, Hizmet Kompozisyonu (Yapısı) ve Hizmet Tasarımın 4 P’si
 • Hizmet Tasarımının 5 Ana Boyutu
 • Hizmet Tasarımına Dengeli Bir Yaklaşımın Önemi
 • Hizmet Gereklilikleri, İşletme Gereklilikleri ve Dinamikler
 • Tasarım Faaliyetleri ve Kısıtları
 • Hizmet-Yönelimli Mimari Prensipleri
 • Hizmet Tasarımı Modelleri

3. Tasarım Koordinasyon Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Roller ve Sorumluluklar

4. Hizmet Katalog Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Hizmet Katalog Yönetimi Rolleri

5. Hizmet Seviyesi Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Hizmet Seviyesi Yönetimi Rolleri

6. Tedarikçi Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Tedarikçi Yönetimi Rolleri

7. Erişilebilirlik Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Erişilebilirlik Yönetimi Rolleri

8. Kapasite Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Kapasite Yönetimi Rolleri

9. IT Hizmet Devamlılığı Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli IT Hizmet Devamlılığı Yönetimi Rolleri

10. Bilgi Güvenliği Yönetimi Süreci

 • Amaç, Hedefler ve Kapsam
 • İşletme İçin Değeri
 • İlkeler, Prensipler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Harekete Geçiricileri, Girdiler, Faaliyetler, Yöntemler ve Çıktılar
 • Süreç Arayüzleri
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler
 • Önemli Bilgi Güvenliği Yönetimi Rolleri

11. Hizmet Tasarımı İçin Organize Olma

 • İşlevsel Rol Analizi
 • Süreç Tasarımında RACI Matrisini Kullanma
 • Hizmet Tasarımı Dahilindeki İşlevler
 • İş Etki Analizi

12. Teknoloji ve Uygulama Göz Önünde Bulundurması

 • Süreç Uygulanması için Doğru Uygulamalar
 • Hizmet Tasarımına Faydalı Olacak Genel Teknoloji Gereklilikleri
 • Teknoloji ve Süreçler için Değerlendirme Uygulama
 • Hizmet Yönetimi Teknolojilerini Planlama ve Uygulama

13. Zorluklar, Riskler ve Hizmet Tasarımının CSF’leri

14. Sınav Hazırlığı/Ön Sınav

15. SınavEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

ITIL®  » ITIL® Intermediate Eğitimler
ITIL®  » Service Management & ITIL® Eğitimler
ITIL®  » Popular Courses Eğitimler