Java Design Patterns Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

Java Design Patterns

Java dili ve popüler Java-tabanlı framework’ler her bir ana sürüm ile programlama arayüzlerine daha kanıtlanmış geliştirme pratikleri dahil etmektedir. Tasarım örüntüleri olarak da geçen bu pratikler well-known names, kod uygulama ve yeniden yapılandırma tekniklerini ve bunların kullanımıyla ilgili risk ve ödünleşimleri belgelemektedir. Tasarım örüntülerinde, her bir bileşenin sorumluluğu rol olarak belirlenir. Tasarım örüntüsü dokümantasyonunun teamülleri, geliştirme ekiplerinin programlama niyetlerini iletmesini kolaylaştırır ve tüm Java geliştirme topluluğu için bir referans noktası oluşturur.

Java Patterns dersi, Java SDK ve EE geliştirmeye özel ortak ve yeni ortaya çıkan örüntüleri değerlendirmektedir. Öğrenciler, özellikle Java EE 6 teamüllerine yoğunlaşılarak, Java’da örüntü-tabanlı tekniklerin derin noktalarını ve evrimini öğrenirler.

Bilgisayarlı uygulamalar öğrencilere seçilmiş örüntüleri NetBeans ya da Eclipse IDE ve the GlassFish Application Server v3 kullanarak nasıl belirleyeceklerini, uygulayacaklarını ve koda doğru yeniden düzenleyeceklerini öğretir. Öğrenciler ayrıca kod yerine tasarımla iletişim kurmayı hızlandırmak için bir UML notasyon altkümesini öğrenirler.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Java EE 5 ve Java EE 6 örüntü tabanlı özellikleri ayırt etme
 • Java EE ortamının her bir katmanında ilgili örüntüleri uygulama
 • Katmanlar arası iletişimleri iyileştirmek için kod refaktör edilmesi
 • Örüntü-tabanlı geliştirmeyi bir uygulama/yürütme mimarisiyle ilişkilendirme
 • Nesne yönelimli prensipler ve tasarım yönlendirici ilkelerini uygulama
 • Java’ya özgü kod problemlerine iyi bilinen örüntüleri uygulama

 

Kimler Katılmalı

 • Uygulama Geliştiricileri
 • Mimar
 • J2EE Geliştiricisi
 • Java Geliştiricileri
 • Java EE Geliştiricileri

 

Eğitim İçeriği

Amaçlar

 • Nesne yönelimli geliştirmenin ana tasarım prensiplerini belirleme
 • İyi bilinen örüntülere Java’ya özgü uygulama tekniklerini uygulama
 • Bir Java uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma
 • Bir web-tier uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma
 • Bir business-tier uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma
 • Java EE tier’ları arasındaki iletişimi iyileştirmek için örüntüleri kullanma
 • Çalışan koddaki anti-pattern’ları belirleme ve refaktör etme (yeniden düzenleme)
 • Bir örnek mimari şemanın parçasını kullanma, şemayı uygulamak için tasarım örüntülerini seçme

Konular

 • Java ‘da Nesne Yönelimli Prensipleri Değerlendirme
 • Gang of Four Örüntülerini Değerlendirme
 • Java’da Örüntüleri Uygulama
 • Java EE Technology’deki Değişiklikleri Keşfetme 
 • Entegrasyon Örüntülerini Uygulama
 • İş Bileşenlerindeki Örüntüleri Uygulama 
 • Java EE’deki Altyapısal Örüntüleri Uygulama 
 • Daha Fazla Altyapısal Örüntü Uygulama
 • Anti-Pattern’ları Keşfetme
 • Mimari için Örüntüler SeçmeEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Java Eğitimler
Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler