Java Design Patterns Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

4 Days ILT     4.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Java Eğitimler
Java Expert  » Java SE&EE Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler

Java Design Patterns (Tasarım Örüntüleri) Eğitimi

Java dili ve popüler Java-tabanlı framework’ler her bir ana sürüm ile programlama arayüzlerine daha kanıtlanmış geliştirme pratikleri dahil etmektedir. Tasarım örüntüleri olarak da geçen bu pratikler well-known names, kod uygulama ve yeniden yapılandırma tekniklerini ve bunların kullanımıyla ilgili risk ve ödünleşimleri belgelemektedir. Tasarım örüntülerinde, her bir bileşenin sorumluluğu rol olarak belirlenir. Tasarım örüntüsü dokümantasyonunun teamülleri, geliştirme ekiplerinin programlama niyetlerini iletmesini kolaylaştırır ve tüm Java geliştirme topluluğu için bir referans noktası oluşturur. Java Patterns dersi, Java SDK ve EE geliştirmeye özel ortak ve yeni ortaya çıkan örüntüleri değerlendirmektedir. Öğrenciler, özellikle Java EE 6 teamüllerine yoğunlaşılarak, Java’da örüntü-tabanlı tekniklerin derin noktalarını ve evrimini öğrenirler. Lab alıştırmaları öğrencilere seçilmiş örüntüleri NetBeans ya da Eclipse IDE ve the GlassFish Application Server v3 kullanarak nasıl belirleyeceklerini, uygulayacaklarını ve koda doğru yeniden düzenleyeceklerini öğretir. Öğrenciler ayrıca kod yerine tasarımla iletişim kurmayı hızlandırmak için bir UML notasyon altkümesini öğrenirler.

Öğrenilecekler

Java EE 5 ve Java EE 6 örüntü tabanlı özellikleri ayırt etme, Java EE ortamının her bir katmanında ilgili örüntüleri uygulama, Katmanlar arası iletişimleri iyileştirmek için kod refaktör edilmesi, Örüntü-tabanlı geliştirmeyi bir uygulama/yürütme mimarisiyle ilişkilendirme, Nesne yönelimli prensipler ve tasarım yönlendirici ilkelerini uygulama, Java’ya özgü kod problemlerine iyi bilinen örüntüleri uygulama

Canlı Sanal Sınıf (LVC) kayıtlı öğrencilere özeldir; kayıtsız bireyler LVC’yi istedikleri zaman görüntüleyemezler. Kayıtlı öğrencilerin, dersi kayıt formunda listelenen ülkelerden görüntülemeleri gerekmektedir. İzinsiz kayıt alma, kopyalama ve LVC içeriğinin yayılması yasaktır.

Hedef Kitle

- Uygulama Geliştiricileri
- Mimar
- J2EE Geliştiricisi
- Java Geliştiricileri
- Java EE Geliştiricileri


Amaçlar

- Nesne yönelimli geliştirmenin ana tasarım prensiplerini belirleme
- İyi bilinen örüntülere Java’ya özgü uygulama tekniklerini uygulama
- Bir Java uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma
- Bir web-tier uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma

- Bir business-tier uygulama tasarımını tamamlamak için örüntüleri kullanma

- Java EE tier’ları arasındaki iletişimi iyileştirmek için örüntüleri kullanma
- Çalışan koddaki anti-pattern’ları belirleme ve refaktör etme (yeniden düzenleme)
- Bir örnek mimari şemanın parçasını kullanma, şemayı uygulamak için tasarım örüntülerini seçme


Konular

- Java ‘da Nesne Yönelimli Prensipleri Değerlendirme

- Gang of Four Örüntülerini Değerlendirme

- Java’da Örüntüleri Uygulama

- Java EE Technology’deki Değişiklikleri Keşfetme 

- Entegrasyon Örüntülerini Uygulama

- İş Bileşenlerindeki Örüntüleri Uygulama 

- Java EE’deki Altyapısal Örüntüleri Uygulama 

- Daha Fazla Altyapısal Örüntü Uygulama

- Anti-Pattern’ları Keşfetme

- Mimari için Örüntüler Seçme

 


The Java language and popular Java-based frameworks incorporate more proven development practices into their programming interfaces with each major release. These practices, referred to as design patterns, document well-known names, code implementation and re-factoring techniques, and the risks and trade-offs associated with using them. In design patterns, the responsibility of each component is identified by role. The conventions of design pattern documentation make it easier for development teams to communicate their programming intentions and provide a reference point for the entire Java development community.The Java Patterns course reviews common and emerging patterns specific to Java SDK and EE development. Students learn the depth and evolution of pattern-based techniques in Java with particular emphasis on Java EE 6 conventions. The lab exercises show students how to identify, apply and re-factor selected patterns into code, using a NetBeans or Eclipse IDE and the GlassFish Application Server v3. Students also learn a subset of UML notation to expedite communicating through design instead of code.Learn To:Dinstinguish between Java EE 5 and Java EE 6 pattern-based featuresImplement relevent patterns in each tier of the Java EE environmentRe-factor code to improve inter-tier communicationsRelate pattern-based development to an implementation architectureApply object-oriented pronciples and design guidelinesImplement well-known patterns to Java-specific code problemsA Live Virtual Class (LVC) is exclusively for registered students; unregistered individuals may not view an LVC at any time. Registered students must view the class from the country listed in the registration form. Unauthorized recording, copying, or transmission of LVC content may not be made.
 

Audiences

Application Developers
Architect
J2EE Developer
Java Developers
Java EE Developers


 

Objectives

Identify key design principles of object-oriented development
Apply Java-specific implementation techniques to well-known patterns
Use patterns to complete a Java application design
Use patterns to complete a web-tier application design
Use patterns to complete a business-tier application design
Use patterns to improve communication between Java EE tiers
Identify and refactor anti-patterns in working code
Using part of a sample architecture scheme, select design patterns for implementing the scheme


 

Topics

Reviewing Object-Oriented Principles in Java

Reviewing Gang of Four Patterns

Implementing Patterns in Java

Exploring Changes in Java EE Technology

Implementing Integration Patterns

Implementing Patterns in Business Components

Implementing Infrastructural Patterns in Java EE

Implementing More Infrastructure Patterns

Exploring Anti-Patterns

Selecting Patterns for Architecture
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle, Java Expert Eğitimleri