Java SE 8 New Features Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

1 Day ILT    

Java SE 8 Yeni Özellikler

Bu eğitime kayıt yaptırarak Java SE 8 bilgilerinizi genişletecek ve Java becerileri geliştireceksiniz. JDK 8’ dahil olan Mission Control (Görev Kontrolü) ve Java Flight Recorder’a (Kara Kutu) genel bir bakış da eğitimde yer alacaktır.

Bu eğitim, Oracle Java SE 8’deki  gelişmeler ve değişiklere odaklanacaktır. Öncelikle temel öğelerin geliştirilmesi ve kavranmasına odaklanıp sonrasında ise stream’ler ve lambda ifadelerinin koleksiyonlar ile kullanılmasını göreceksiniz.

 

Java SE 8 Eğitiminin Amaçları Nelerdir?

 • Varsayılan kütüphane arayüzlerini kullanarak lambda ifadeleri yaratma
 • Doğru sözdizimini kullanarak lambda ifadeleri yaratma
 • Yeni eşzamanlı labmda özelliklerini kullanma
 • Yeni Tarih/Saat API’sini Kullanma
 • Mission Control ve Flight Recorder Kullanma
 • Yeni Nashorn JavaScript Engine Kullanma

 

Neler Öğreneceksiniz

 • Yeni Java Tarih/Saat API’siyle çalışma
 • Nashorn JavaScript motorunu kullanma.
 • Varsayılan kütüphane arayüzlerini kullanarak lambda ifadeleri yaratma.
 • Yeni eşzamanlı lambda ifadelerini kullanma.

 

Kimler Katılmalı 

 • Java Geliştiricisi
 • J2EE Geliştiricisi
 • Proje Yöneticisi
 • Geliştirici


 

Eğitim İçeriği

Ders Tanıtımı

 • Ders hedeflerini değerlendirme
 • Ders formatı ve LVC’yi tartışma
 • Eğitmen ve öğrenci tanışması
 • İşlenmesi planlanan konuları görüşme
 • 8’deki değişikliklere genel bakış

Lambda İfadelerini Tanıtma

 • Anonim bir inner class’ın amacını açıklama
 • Anomim inner class’ların dezavantajlarını açıklama
 • Bir lambda ifadesinin bileşenlerini açıklama
 • Fonksiyonel bir arayüzü açıklama
 • Lambda ifadelerini kullanan programlar yaratma

Lambda İfadeleri Durumu

 • Lambda ifadelerinin Java diline eklenme sebeplerini tartışma
 • Java’da veri çıkarmanın standart yolunu gözden geçirme
 • Redundancy’yi azaltmak için kod refaktör etme (yeniden düzenleme)
 • Inner class’ları kullanmak için kod refaktör etme
 • Lambda ifadelerini kullanmak içim kod refaktör etme
 • Lambda ifadelerinin faydalarını listeleme

Lambda’lar ile Koleksiyonları Filtreleme

 • forEach ile bir koleksiyonda tekrarlama/yineleme (iterating)
 • Lambda syntax kullanarak bir koleksiyonda tekrarlama/yineleme
 • Stream (akış) arayüzünü açıklama
 • Lambda ifadeleri kullanarak bir koleksiyonu filtreleme
 • Bir yöntem referansı kullanarak mevcut bir yöntemi çağırma
 • Birden çok yöntemi zincirleme/bir araya getirme
 • Fonksiyon ve imperatif programlamayı karşılaştırma
 • Lambda’lar ve koleksiyonlar açısından pipeline’ları tanımlama (boruhattı/ardışık düzen)

Dahili Lambda Tiplerini Kullanma

 • java.util.function’da bulunan dahili arayüzleri listeleme
 • Bir Predicate ile doğru ya da yanlış belirleme
 • Consumer ile bir nesne işleme ve geri bir şey vermeme
 • Function ile bir nesne işleme ve başka bir nesne geri verme
 • Supplier ile yeni bir nesne oluşturma
 • Base arayüzlerinin ilkel versiyonlarını kullanma
 • Base arayüzlerin binary versiyonlarını kullanma

Lambda ile Koleksiyon İşlemleri (Collection Operations)

 • Harita kullanarak bir nesneden veri çıkarma
 • Arama yöntemlerini kullanarak veri arama
 • Stream işlemleri tiplerini açıklama
 • Optional class’ı açıklama
 • Yöntemleri kullanarak hesaplamalar yapma
 • Lazy processing’i açıklama
 • Bir stream’i sıralama
 • Collect method kullanarak sonuçları bir koleksiyona kaydetme

Paralel Streams (Akışlar)

 • Stream’lerin ana özelliklerini gözden geçirme
 • Eski usül loop operasyonlarını stream’lerle karşılaştırma
 • Bir stream pipeline’ın paralel olarak çalışmasının nasıl yapılacağını açıklama
 • Paralel pipeline kullanmak için gereken ana varsayımları listeleme
 • Reduction’ı (İndirgeme/Küçültme) Tanımlama
 • Reduction’ın neden ilişkili bir fonksiyon gerektirdiğini açıklama
 • reduce kullanarak bir değer hesaplama
 • Çalışmayı ayrıştırma ve daha sonra birleştirme sürecini açıklama

Lambda Cookbook (Tarif Kitabı)

 • removeIf kullanarak bir listede değişiklik yapma
 • replaceAll kullanarak bir listeyi güncelleme
 • computeIfAbsent, computerIfPresent kullanarak bir harita güncelleme ve birleştirme
 • Bir haritadan stream’e anahtarları ve değerleri gönderme
 • Bir stream’e bir dosya okuma
 • Bir ArrayList’e doğru metin dosyası okuma
 • Bir stream kullanarak bir dizin yapısını listeleme, dolaşma ve arama
 • flatMap kullanarak bir stream’i düzleştirme
 • Yöntem İyileştirmeleri
 • İyi kütüphaneler inşa etmeninin önemini anlama
 • Arayüzlerde(ki) statik yöntemleri kullanma
 • Varsayılan yöntemleri kullanma
 • Varsayılan yöntem kalıtım kurallarını anlama

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Yerel Tarih ve Saatlerle Çalışma

 • Tarih/Saat API’sinin (JSR-310) hedeflerini listeleme
 • Tarih-tabanlı olaylar yaratma ve yönetme
 • Saat-tabanlı olaylar yaratma ve yönetme
 • Tarih ve saati tekil bir nesne haline birleştirme

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Saat Dilimleriyle Çalışma

 • Saat dilimlerindeki tarih ve saatlerle çalışma ve yaz saati uygulamasından kaynaklanan değişiklikleri yönetme

Tarih/Zaman API’si Kullanma: Tarih ve Saat Değerleriyle Çalışma

 • Zaman damgaları (timestamps), dönemler ve süreler tanımlama ve yaratma
 • Yerel ve dilimlere ayrılmış tarih ve saatlere format uygulama

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: Shell script’ler Yaratma ve Uygulama

 • JavaScript ve Nashorn kullanarak shell script’ler yaratma ve uygulama

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: JavaScript Uygulamaları Yazma

 • Nashorn kullanarak Java kodunu iyileştiren JavaScript uygulamaları geliştirme

Java with Nashorn üzerinde JavaScript: JavaScript Kullanarak JavaFX Uygulamaları Yazma

 • -223 kullanarak Java uygulamalarından JavaScript scripti çalıştırma
 • Nashorn ve JavaScript  kullanarak JavaFX uygulamaları prototipleme

Mission Control’a Giriş  

 • JMX ve Managed Beans’i Mission Control ile Açıklama
 • CPU kullanımını Mission Control ile İzleme
 • JVM özelliklerini Mission Control ile Analiz Etme
 • Heap memory Mission Control ile Analiz Etme

Flight Recorder’a Giriş

 • Java Flight Recorder’ı Açıklama
 • Java Flight Recorder Mimarisini Açıklama
 • Bir Java Flight Recording Başlatma
 • Bir Java Flight Recording Yönetme
 • Bir Java Flight Recording Analiz etme
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java  » Java Essentials Eğitimler