Java SE 8 Programming Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT    

Java SE 8 Programlama

Açık kaynak kodlu, nesne tabanlı bir programlama dili olan Java, dünyanın en yaygın kullanılan programlama platformlarından biridir. Java’nın kendi derleyicisine sahip olması (Java Virtual Machine) ve bu sayede platform bağımsız bir yapıda olması onu en popüler kılan özelliklerinin başında geliyor.

Günlük hayatta ya da teknolojik altyapı olarak, dizüstü bilgisayarlardan veri merkezlerine, oyun konsollarından cep telefonlarına kullanım alanları çeşitlilik gösteren Java, bu yaygın etki alanı sayesinde önemli bir kariyer fırsatı sunuyor.

Dünyada 9 milyonun üzerinde Java Developer bulunuyor. Ülkemizde ise Java Developer sayısı sektörün ihtiyacının altında. Java sertifikasyonuna sahip olmak, mesleki bakımdan önemli bir yetkinliğe ve kazanç açısından avantajlar sunan kariyer imkanlarına sahip olmak anlamına geliyor.

Java SE 8 Programlama eğitimi, ana dil özelliklerini ve Java Standard Edition 8 Platformu ile nesne-yönelimli uygulamalar tasarlamada kullanacağınız Uygulama Programlama Arayüzlerini (API) içerir. Bu eğitim ile Java dilindeki becerilerinizi daha da ilerletebilir ve Oracle Certified Professional ve Java SE 8 Programmer Sınavlarına hazırlanabilirsiniz.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • En son JDK Technology ile Java teknoloji uygulamaları yaratmak
 • Nesne-yönelimli becerilerinizi geliştirme
 • Güçlü Java uygulaması yaratmak için dilin kullanımındaki en iyi pratikleri belirleme
 • Java uygulamalarında Lambda ifadelerini kullanma
 • Veri kullanma koleksiyonlarını depolama ve değiştirme
 • Dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme
 • JDBC ile standart SQL sorguları kullanarak veritabanlarına bağlanma
 • Yüksek performanslı çok izlekli uygulamalar yaratma

 

Kimler Katılmalı

 • Geliştirici
 • Java Geliştiricileri
 • Java EE Geliştiricileri

 

Eğitim İçeriği

Amaçlar

 • Yüksek performanslı çok izlekli uygulamalar yaratma
 • Java dilinin kuşatma/kapsüllenme (encapsulation), kalıtım/miras (inheritance) ve çok biçimlilik (polymorphism) gibi nesne-yönelimli özelliklerini iyileştirecek Java teknoloji uygulamaları yaratma
 • Veri ve metin dosyaları okuma ve yazma ve ileri I/O streamlerini (akış) anlamak için input/output(I/O) işlevselliği uygulama
 • Komut satırından Java teknoloji uygulamaları çalıştırma
 • JDK NIO.2 spesifikasyonunu kullanarak dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini değiştirme
 • Java Collections framework kullanan uygulamalar yaratma
 • JDBC teknolojilerini kullanarak veritabanı tablolarında oluşturma, okuma, güncelleme gibi çoklu işlemler yapma
 • Lambda Expressions kullanarak koleksiyonları arama ve filtreleme
 • Olağandışı durum işleme kullanarak hata düzeltme teknikleri uygulama
 • Lambda Expression koşut zamanlılığı (concurrency) özelliklerini kullanma

Konular

 • Java Platformu Genel Değerlendirme
 • Java Syntax and Class Değerlendirmesi 
 • Encapsulation and Subclassing (Kuşatma/Kapsüllenme ve Altsınıflandırma)
 • Overriding Yöntemler, Polymorphism (Çok biçimlilik), ve Static Classes (Statik Sınıflar
 • Soyut ve İç-içe Sınıflar 
 • Arayüzler ve Lambda Expressions (İfadeleri)
 • Koleksiyonlar ve Generics 
 • Collections Streams (Koleksiyon Akışları), ve Filters (Filtreler)
 • Lambda Built-in Functional Interfaces (Lambda Dahili Fonksiyonel Arayüzleri)
 • Lambda Operasyonları
 • Exceptions and Assertions (Kuraldışı Durumlar ve Assertion’lar)
 • Java Tarih/Zaman API’si 
 • I/O Temeller 
 • File I/O (NIO.2) 
 • Concurrency (Aynı Anda Kullanım/Koşut Zamanlılığı)
 • The Fork-Join (Boyunduruk) Framework’ü 
 • Parallel Streams (Paralel Akışlar)
 • JDBC ile Veritabanı Uygulamaları
 • Yerelleştirme
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Java  » Java Essentials Eğitimler
Java Expert  » Popular Courses Eğitimler