Kurumsal Hizmetler

Yeni dünyanın dinamiklerini profesyonel hizmetle yakalamak

Teknoloji devriminin yarattığı yeni dünya dinamikleri farklı bir dil konuşuyor. Bu dili en iyi bilen kuruluşlar, bilişim alanında profesyonel kurumlardan hizmet alarak farkını ortaya koyabiliyor ve büyüme hedeflerini yakalayabiliyor.

Bugün artık iş yapma biçimlerinde odak noktaya teknoloji ve inovasyonu yerleştirmek, fark yaratmanızı sağlıyor. Bilginin ve bilgiye ulaşmanın çok önemli olduğu günümüz koşullarında teknolojiyi etkin ve etkili kullanmak konusunda kurumlara önemli görevler düşüyor.

Yeni dünyanın dinamiklerinde bilgi ve iletişim teknolojilerini doğru kullanmak bir sıçrama tahtası işlevi görüyor. Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)’nin “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri 2013”e göre bilgi ve iletişim teknolojileri toplam sektör büyüklüğü % 11.3’lük büyüme ile 61.6 milyar TL’lik hacme ulaştı. Toplam sektör büyüklüğünü 43.7 milyar ile iletişim, 17.9 milyar TL ile de bilgi teknolojileri oluşturuyor. Bu rakamlar, bilişim hizmetlerine duyulan ihtiyacın dış kaynak kullanımı (outsource) ile giderilmesi vizyonunun gittikçe geliştiği şeklinde yorumlanabilir. Bugün dış kaynak kullanımının en yaygın olduğu ve geniş kapsamlı olarak kullanıldığı alanlardan biri bilişim sektörü. Peki kurumlar neden bunu bir hizmet olarak satın almayı tercih ediyor/etmeli?

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ KURUMLARA SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Zamandan ve paradan tasarruf sağlarsınız
Dış kaynak kullanımı ile bilgi teknolojileri departmanı kurmak ve burada sürekli bir istihdam yaratmak, çalışan performans takibi yapmak zorunda kalmazsınız. Profesyonel kurumlardan alacağınız hizmetler sayesinde proje bazlı, alanında uzman kişilerle dönemsel olarak çalışabilir, hızlı çözüme düşük maliyetle ulaşabilirsiniz. Bilgi teknolojileri maliyetlerinizi dış kaynak kullanımı ile azaltabilirsiniz. Proje maliyetinizi belirlerken esnek davranabilir, böylelikle proje risklerinizi ve masraflarınızı daha kolay yönetebilir ve kontrol edebilirsiniz. 

Enerjinizi doğru yerde kullanırsınız
Bilişim alanında dış kaynak kullanımı sayesinde işlerinize odaklanabilir, ihtiyacınızı karşılamak için yeni eleman alma sürecinde yaşanan kadro onayı, eleman arama, sürdürülebilir kılma gibi konularla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Böylece projelerinize yoğunlaşabilir, enerjinizi sadece işiniz için kullanabilirsiniz.

Dış kaynak hizmetleri, sürekli yenilenen bilgi teknolojilerinden geç kalmadan yararlanmanıza ve kaynaklarınızı daha verimli kullanmanıza yardımcı olur, işinize odaklanmanıza olanak sağlar. Mevcut teknolojilerin en güncel bilgilerine sahip kişilerle çalışıyor olmanız, gerekli eğitimler için harcanan zaman ve konsantrasyon kaybını azaltır, hatta sonlandırır.

Bu alanda kurumlara ayrıcalıklı hizmetler sunan Bilginç IT Academy’den aşağıdaki hizmetleri alabilirsiniz
• Yazılım Uzmanı  
• Web Programcısı
• Veritabanı Yöneticisi
• Veritabanı Uzmanı
• Proje Yöneticisi
• İş Analisti
• Test Mühendisi
• ERP Danışmanı
• Network Yöneticisi
• Network Uzmanı 
• Sistem Yöneticisi
• Sistem Uzmanı 
• Teknik Destek Uzmanı
• Güvenlik Uzmanı

Dış kaynak kullanımı, kurumlara, her geçen gün artan rekabet koşullarının bulunduğu bir ortamda; ana faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı yetkinliğe sahip oldukları, yeterli mali kaynak yaratamadıkları veya yönetimsel anlamda sıkıntı yaşadıkları ancak kurumun işleyişi açısından da çok büyük önem taşıyan IT departmanlarını ve fonksiyonlarını esnek bir şekilde kullanma imkanı sağlamaktadır. Bilginç IT Academy’nin bilişim sektöründeki yenilikleri sürekli takip eden ve alanında uzman kadrosuyla, dış kaynak kullanımı daha farklı bir boyut kazanıyor.