MS Excel için Visual Basic (Macro) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Microsoft  » Microsoft Office Eğitimler

Excel Makro Eğitimi Amacı

Bu eğitimle VBA yazılım dilini öğrenerek MS Office Excel programını daha etkin kullanabileceksiniz.

Excel dosyalarının daha düzenli oluşturulması ve tekrarlanan işlemlerinizi otomatikleştirerek zaman kazanacaksınız.

Eğitim Önceliği

Excel İleri Eğitimi

 

Bölüm-1 Genel Bakış ve Makro Kaydı

Makrolar Hakkında Genel Bilgi 

Makro Çeşitleri 

Makro Kaydetmek 

Makro Çalıştırmak 

Makroyu Düzenlemek 

Makro Kayıtlı Çalışma Kitabını Açarken Karşılaşılan Uyarı

Makro Virüslerini Anlama

Excel’de Virüsleri Algılama Hakkında

Virüslü Makro Koruması İçin Koruma Düzeyini Değiştirme

Makro Seçeneklerini Değiştirmek

Hazır Makronun Düğmeye ya da Menüye Atanması

Kaydedilmiş Makroyu Silmek

Makrolarda Adres 


Bölüm-2 Visual Basic For Applications (VBA) Penceresini Tanımak

Visual Basıc’de Program (Makro) Yazmak

Project Penceresi

Properties Penceresi

Kodları Şifrelemek                                                                                              


Bölüm-3 Değişkenler, Döngüler, Koşul Yapıları

Değişkenler ve Veri Tipleri

Değişken Çeşitleri ve Tanımlanmaları

Constants (Sabitler)

Döngüler

Döngü Çeşitleri

For Each...... Next

Do While......Loop

Do .......Loop While

Do Untıl...... Loop

Do.....Loop Until

Goto Döngüsü

Koşul (Şart) Yapıları

If.....Then....Else

Select Case


Bölüm-4 Kod Yazmaya Giriş                                                                                         

Hücre Seçmek                                                                                                

Satır Seçmek                                                                                                  

Sütün Seçmek                                                                                                 

Bütün Hücreleri Seçmek                                                                                

Seçili Hücrelere Ait Satırın Tamamını Seçmek                                               

Seçili Hücrelere Ait Sütunun Tamamını Seçmek                                            

Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek                                         

Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek                                                      

Seçimin Satır / Sütun Sayısını Bulmak                                                           

Seçili Alan Sayısını Bulmak                                                                             

Hücreye Formül Yazdırmak                                                                            

Hücreye Değer Atamak                                                                                  

Seçili Hücreye Değer Atamak                                                                         

Otomatik Düzenleme                                                                                     

Seçili Olan Bütün Hücrelere Aynı Değeri Atamak                                           

Hücre ve Yazıtipinin (font) Özelliklerini Değiştirmek                                       

Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak                                                        

Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak                   

Hücreye Rasgele Sayı Atamak                                                                       

Excel İçinden Başka Uygulamalar Çalıştırmak                                                 


Bölüm-5 Çalışma Kitabı ve Çalışma Sayfası Kodları                                              

Aktif Çalışma Kitabını Kaydetmek                                                                  

Açık Olan Bütün Çalışma Kitaplarını Kaydetmek                                             

Aktif Olan Çalışma Kitabını Kapatmak                                                           

Yeni Çalışma Kitabı Eklemek                                                                          

Var Olan Bir Çalışma Kitabını Açmak                                                            

Çalışma Kitabına Yeni Sayfa Eklemek                                                            

Sayfa Seçmek                                                                                                  

Sayfa Taşımak                                                                                               

Sayfa Sayısını Öğrenmek                                                                                

Aktif Sayfanın Adını Öğrenmek                                                                      

Sayfaları Küçükten Büyüğe Doğru Sıralamak                                                 

Seçimdeki Dolu Hücre Sayısı                                                                          

Ekrandaki Görünen Hücre Sayısı                                                                    

Excel Penceresinin Konumu                                                                          


Bölüm-6 MsgBox ve InputBox                                                                                      

Mesaj Kutusu - MsgBox                                                                                  

MsgBox Fonksiyonu                                                                                       

Veri Giriş Kutusu - Inputbox                                                                          

InputBox’a Girilen Hücre Aralığını Seçme                                                       

InputBox Fonksiyonunda Application Nesnesi                                                


Bölüm-7 Offset, Character, WorksheetFunction, Set                                              

Offset Fonksiyonu                                                                                          

Hücre İçindeki Karakterlere Müdahale                                                            

WorksheetFunction  Nesnesi İle İlgili Bazı Özellikler                                       

Sum (Toplama) Özelliği                                                                                  

SumIf (ToplaEğer) Özelliği                                                                             

Count (Saymak) Özelliği                                                                                

CountA (Saymak) Özelliği                                                                               

CountBlank (Boşluk Say) Özelliği                                                                  

CuntIf (SayEğer) Özelliği                                                                                 

Min (EnKüçük) Özelliği                                                                                  

Max (EnBüyük) Özelliği                                                                                  

Rank (KaçıncıSıra) Özelliği                                                                              

Set Atama Deyimi                                                                                           


Bölüm-8 Copy-Paste İşlemleri                                                                 

Kopyalamak ve Yapıştırmak                                                                          

Devrik Yapıştır (İşlemleri Tersine Çevir)                                                          

Sayfa Kopyalamak                                                                                         

Sayfa Taşımak                                                                                               


Bölüm-9 Operatörler                                                                                                     

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)                                                          

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)                                                      

3  Mantıksal Operatörler (Logical)                                                                  

1  Aritmetiksel Operatörler (Arithmetic)                                                          

^  Operatörü                                                                                                 

* Operatörü                                                                                                   

/ Operatörü                                                                                                      

Operatörü                                                                                                    

2  Karşılaştırma Operatörleri (Comparison)                                                    

= Operatörü                                                                                                  

<> Operatörü                                                                                                 

< Operatörü                                                                                                  

> Operatörü                                                                                                    

<= Operatörü                                                                                               

>= Operatörü                                                                                               

LIKE Operatörü                                                                                             

IS Operatörü                                                                                                  

3  Mantıksal Operatörler (Logical)                                                                   

Not Operatörü                                                                                               

AND Operatörü                                                                                               

OR Operatörü                                                                                         


Bölüm-10 Functions (Fonksiyonlar)                                                                              

Fonksiyon yaratmak

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar                                                                      

Bazı fonksiyonlar

Date                                                                                                               

Day                                                                                                                  

IsDate                                                                                                              

IsEmpty                                                                                                            

IsNumeric                                                                                                         

LCase                                                                                                               

Left                                                                                                                  

Len                                                                                                 

LTrim                                                                                                              

Mid                                                                                                                    

Month                                                                                                               

Now                                                                                                                   

Rnd                                                                                                                   

Round                                                                                                               

RTrim                                                                                                                 

Ucase                                                                                                               

Val                                                                                                                      


Bölüm-11

UserForm (Kullanıcı Formları) ve Özellikleri                                           

Formlar                                                                                                              

Option Explicit                                                                                                   


Bölüm-12

Toolbox ve Control Objects (Araç Kutusu ve Kontrol Nesneleri)          

Toolbox (Araç Kutusu)                                                                                       

Label (Etiket)                                                                                                 

TextBox (Metin Kutusu)                                                                                

ComboBox (Açılır Kutu)                                                                                     

ListBox (Liste Kutusu)                                                                                         

OptionButton (Seçenek Düğmesi)        

Checkbox    (Onay Düğmesi)                                                      

Group (Grup)                                                                                                      

Frame (Grup Kutusu)                                                                                        

ScrollBars (Kaydırma Çubuğu)                                                                           

ScrollBar (Kaydırma Çubuğu)                                                                            

ToggleButton (Tahta Düğme)                                                                            

RefEdit                                                                                                             

Image                                                                                                                 

Picture (Resim)                                                                                                   

UserForm (Kullanıcı Formu)                                                                              


Bölüm-13

Events (Olaylar)                                                                                               

Activate                                                                                                             

Change                                                                                                                

Click                                                                                                                  

DblClick                                                                                                              

Enter                                                                                                                 

Exit                                                                                                                     

Initialize                                                                                                             

KeyDown, KeyUp, KeyPress                                                                                

MouseDown, MouseUp                                                                                      

MouseMove                                                                                                       


Bölüm-14 Süzme ve Sıralama İşlemleri

Otomatik Süzmek (Filtrelemek)                                                                           

Alttoplam ve Sıralama                                                                                       

Baskı Önizleme ve Yazdırma                                                                              

Hücre Notu (Açıklama)                                                                                      

Hata Uyarısı                                                                                  


Bölüm-15 Hata Denetimi

Hata Ayıklama Penceresi                                                                               

Hata Kontrol Deyimleri                                                                                      

Hata Kodları ve Açıklamaları 

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Microsoft Eğitimleri