OMI120 - Operations Manager i Software 10.x Essentials Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

OMi120 Operations Manager i Software 10.x Essentials

Beş günlük giriş seviyesi bu eğitim, OMi kullanarak olayları yönetmek için tasarlanmıştır. Operasyonel olayların (event) yönetilmesi, oluşan durumların incelenmesi, arşivlenmesi, izlenecek alanların belirlenmesi, baskılanması, istisnai durumların belirlenmesi ana konularıdır. Eğitimde ürünün diğer HP ürünleri (NNMi, SM, BSM, omu, SiS) ile olan ilişkilerinden de bahsedilmektedir.

 

Kimler Katılmalı

BT Operasyon Uzmanları/Mühendisleri/Yöneticileri

 

Neler Öğreneceksiniz

 • OMi'yi olayları etkili bir şekilde tanımlamak, önceliklendirmek ve çözmek
 • Belirli kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için etkinlik gösterge panoları oluşturma
 • CI çözünürlüğünü ve korelasyonunu tanımlayın
 • OMi'de sunulan Sağlık Göstergelerine (HI'ler) ve Temel Performans Göstergelerine (KPI'lar) dayanan hizmetlerin ve teknoloji bileşenlerini belirleme
 • OMi performans grafikleri oluşturma ve kullanma
 • OMi araçlarını oluşturma ve kullanma
 • Topoloji Tabanlı Olay Korelasyon (TBEC) korelasyon kuralları oluşturma ve ayarlama
 • Akış Tabanlı Olay Korelasyon (SBEC) korelasyon kuralları oluşturma ve ayarlama
 • Zaman Tabanlı Olay Otomasyonu (TBEA) otomasyon kurallarını oluşturma ve ayarlama
 • Etkinlik bastırma kurallarını oluşturma ve ayarlama
 • OMi kullanıcı erişimini ve izinlerini yönetme
 • Etkinlik bastırma kurallarını oluşturma ve ayarlama
 • OMi kullanıcı erişimini ve izinlerini yönetme
 • OMi bildirimlerini oluşturma ve ayarlama
 • OMi ve HP Operations Manager (HPOM) arasındaki entegrasyonu yapılandırın
 • OMi ve HP SiteScope arasındaki entegrasyonu yapılandırın
 • OMi ve HP Son Kullanıcı Yönetimi (EUM) arasındaki entegrasyonu yapılandırın
 • İzleme Otomasyonunu (MA) kullanarak CI'lere izleme atamak

 

Kimler Katılmalı

 • BT Operasyon Uzmanları/Mühendisleri/Yöneticileri

 

Eğitim İçeriği

Module 1: Course Overview

 • Course objectives
 • Class logistics
 • The lab environment
 • Additional course information
 • Course schedule

Module 2: BSM Overview 

 • Describe challenges faced by IT organizations in their attempts to enable the success of the digital business
 • Describe the BSM approach to enabling digital business success
 • List the six solution areas of BSM
 • List the applications that comprise each of the six BSM solution areas

Module 3: OMi Overview

 • Describe Enterprise Event Management
 • Describe the purpose of an Operations Bridge
 • Describe how an Operations Bridge enables team members to collaborate effectively
 • Summarize the components of HP’s Operations Bridge
 • Summarize the primary features and capabilities of OMi
 • Describe the data collectors that provide data to OMi

Module 4: Operator Overview

 • Define OMi operator workflow
 • Identify the OMi UI
 • Use the Event Browser
 • Take action to Prioritize, Analyze, and Remediate or escalate events
 • Identify approaches for assigning events

Module 5: Performance Grapher

 • Access and use performance graphs
 • Use Performance Perspective

Module 6: OMi Tools

 • Access and use OMi tools
 • Create OMi tools
 • Define OMi tool authorization

Module 7: Health Perspective

 • Define Health Perspective
 • Navigate Health Perspective

Module 8: OMi Monitoring Dashboards

 • Describe typical use cases for OMi monitoring dashboards
 • Describe OOTB monitoring dashboards provided with OMi
 • Access monitoring dashboards in My Workspace
 • Create a new monitoring dashboard
 • Create a new My Workspace page containing a monitoring dashboard

Module 9: Indicator Overview

 • Explain HIs, KPIs, and ETIs
 • How they are used to determine health
 • How the different indicator types relate to each other and affect each other
 • How the state of each type of indicator is set and is propagated
 • Describe how CI health is presented using indicators

Module 10: RTSM Overview

 • Describe the features of the RTSM
 • Describe the role of the RTSM in an OMi implementation
 • Explain what a CI is
 • Explain how CIs and relationships are organized in the class model
 • Navigate the RTSM administrative UI
 • Locate and analyze CIs and relationships in IT Universe Manager

Module 11: Models and Views

 • Describe the purpose of Modeling Studio
 • Explain what a model is
 • Explain what a view is
 • Explain what a TQL query is
 • Create a Pattern Based Model in Modeling Studio
 • Create a Perspective Based View in Modeling Studio
 • Create a Pattern View in Modeling Studio

Module 12: Event Reception

 • Describe CI resolution
 • Describe automatic node generation
 • Describe ETI resolution
 • Create Indicator Mapping Rules

Module 13: OMi APM Integration

 • Describe the features and benefits of integrating OMi and APM
 • Describe the steps required to integrate OMi and APM
 • Configure integration between OMi and APM
 • Verify successful integration

Module 14: OMi SiteScope Integration

 • Describe the purpose and usage of SiteScope
 • Describe the features and benefits of integrating OMi with SiteScope
 • Integrate OMi with SiteScope
 • Verify the integration features between OMi and SiteScope
 • Analyze SiteScope topology in the OMi RTSM

Module 15: OMi HPOM Integration

 • Identify HPOM features used by OMi
 • Establish trust between OMi and HPOM
 • Configure OMi to connect to HPOM
 • Define dynamic topology synchronization (TopoSync)
 • Configure dynamic TopoSync
 • Configure message forwarding from HPOM to OMi

Module 16: Standard Event Processing

 • Configure the Close Related Events feature of OMi
 • Configure the Duplicate Event Suppression feature of OMi
 • Configure the Event Suppression feature of OMi
 • Configure the Event Storm Suppression feature of OMi

Module 17: Topology Based Event Correlation

 • Define Topology Based Event Correlation (TBEC)
 • Analyze TBEC operation Use Correlation Manager
 • Correlate rule creation
 • Automate cross-domain correlation
 • Relate events manually

Module 18: Stream Based Event Correlation

 • Configure the Stream Based Event Correlation (SBEC) feature of OMi

Module 19: Event Automation

 • Configure the Time-Based Event Automation (TBEA) feature of OMi
 • Provide an overview of OMi event forwarding capabilities
 • Provide an overview description of Event Processing Interface (EPI) script capabilities
 • Provide an overview description of custom actions

Module 20: User Management

 • Describe OMi user management
 • Describe how permissions are defined within roles
 • Describe how roles and permissions are applied to users and groups
 • Describe how roles are inherited by groups from parent groups
 • Create new roles
 • Create new groups
 • Create new users
 • Create event assignment rules

Module 21: OMi Content Packs

 • Define packaged OMi functionality
 • Use the OMi content types
 • Analyze OOTB content
 • Work with the OMi Content Manager
 • Create a content pack
 • Export a content pack

Module 22: Monitoring Automation Overview

 • Describe the features and benefits of MA
 • Describe how monitoring is organized into policy templates, aspects, and management templates
 • Assign MA management templates to CIs
 • Enter custom parameter values for assignments
 • Create automatic assignment rules to assign and maintain monitoring
 • Verify monitoring assignments in MA
 • Access monitoring configuration reports in MA

Module 23: OMi Administration

 • Use the Discover OMi page
 • Use the Return on Investment (ROI) page
 • Use OMi self-monitoring features and dashboards to monitor the health of OMi
 • Describe downtime concepts and configuration
 • Describe OMi downtime behavior concepts and configuration
 • Set up OMi event notifications
 • Describe OMi license management
 • Identify infrastructure settings for OMi
 • Locate log file information needed to troubleshoot OMi  Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

HP  » Operations Manager i Software Eğitimler