OOP Principles & Design Patterns Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    

OOP ile Mimari Düzeyde Yazılım Tasarımı

Tasarım desenleri, bir yazılım problemini en basit ve en efektif şekilde çözüme kavuşturacak yöntemler topluluğudur. Bu eğitimin amacı nesne tabanlı yazılımlar gerçekleştirirken en sık kullanılan tasarım desenlerini örnek uygulamalarla birlikte irdelemektir. Bu programda özellikle nesne yönelimli programlamanın temel disiplinleri ve bu disiplinlerin projelerde uygulanışından bahsedilecektir.

Programın diğer bir ana içeriği, OOP disiplinlerinin birer sonucu olarak sıkça karşılaşılan tasarım sorunlarının çözümü için başvurulan tasarım desenleridir. Tasarım desenleri, herkesin sıkça karşılaştığı problemlere, sınanmış en başarılı çözümü getiren yaklaşımlardır. Bu programın amaçlarından birisi de tasarım desenlerinin sorun ve çözüm perspektifinden ele alınmasıdır. Programın son ve belki de en önemli başlığını ise günümüzün popüler katmanlı mimarilerinin incelenmesi ve uygulanmasıdır.

 

Neler Öğreneceksiniz

Öncelikle OOP kavramlarını, Nesne Yönelimli Programlama Disiplinlerini öğreneceksiniz. Daha sonra C# ile Tasarım Desenleri konu başlığına geçilerek yazılım projelerinde nesne yönelimli programlamanın temel disiplinlerinin uygulanmasını öğrenmektir. 

 

Kimler Katılmalı

Bu eğitime programcılar, yazılım mühendisleri, yazılım mimarları ve proje yöneticileri katılabilirler.

 

Eğitim İçeriği

OOP Kavramları

 • Kalıtım, Polimorfizm, Compositon
 • Temel OOP Terimlerinin Anlaşılması (is-a ve has-a ikişkileri)
 • OOP Mimarilerinin Başarısı
 • Nesne ve Sınıf Kavramları

OOP Principles (Nesne Yönelimli Programlama Disiplinleri)

 • Single Responsibility Principle
 • Open Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Dependency Inversion Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Reuse Release Equivalency Principle
 • Common Closure Principle
 • Common Reuse Principle
 • Acyclic Dependencies Principle
 • Stable Dependencies Principle
 • Stable Abstractions Principle

C# ile Tasarım Desenleri (Design Patterns)

 • Pattern ve Anti Pattern Kavramları
 • Çeşitli Pattern Tanımları
 • GoF (Gangs of Four) Desenleri
 • Creational Patterns (Örneklerle)
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Behavioral Patterns (Örneklerle)
 • Chain of responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template method
 • Visitor
 • Structural Patterns (Örneklerle)
 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Façade
 • Flyweight
 • Proxy
 • Diğer Sık Kullanılan Desenler
 • MVC (Model View Controller)
Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori