Oracle Data Integrator 12c: ETL Integration Bootcamp and New Features Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

Oracle Data Integrator 12c: ETL Integration Bootcamp and New Features

Oracle Data Integrator, yüksek hacimli, yüksek performanslı batch işlemlerden, olay odaklı, trickle-feed entegrasyon süreçlerine, SOA destekli veri servislerine kadar tüm veri entegrasyon gereksinimlerini kapsayan kapsamlı bir veri entegrasyon platformudur. Oracle'ın stratejik veri entegrasyonu ürününün en yeni sürümü olan Oracle Data Integrator (ODI) 12c, yeniden tasarlanmış akış temelli bildirimsel kullanıcı arayüzü ve Oracle GoldenGate ile daha derin entegrasyonu sayesinde üstün geliştirici üretkenliği ve gelişmiş kullanıcı deneyimlerini birleştirip sunar.

ODI 12c ayrıca geniş kapsamlı big data desteği ve entegrasyon süreçlerinde paralel çalışmayı eklemesi ile birlikte esnek ve yüksek performanslı bir yapıya kavuşmuştur. Oracle Warehouse Builder (OWB) müşterileri için ODI 12c'ye hızlı ve basit bir geçiş için Oracle Warehouse Builder (OWB) ile birlikte çalışabilirliği içerir. Ayrıca ODI, Oracle Enterprise Manager 12c ile entegrasyon yoluyla diğer Oracle teknolojileri ve uygulamaları ile birlikte tek bir çözümden izlenebilir.

 

Neler Öğreneceksiniz

Üç günlük bu eğitimde katılımcılar Oracle Data Integrator (ODI) 12c ürününü yönetici ve kullanıcı modülleri ile ilgili gerekli hands-on çalışmaları yaparak best practice'lerle beraber uygulamalı öğreneceklerdir. Bu eğitimin hedefi katılımcıların eğitim sonrasında batch veya gerçek zamanlı veri entegrasyon süreçlerinde ve veri ambarı projelerinde ODI 12c ürününü ve yeni özelliklerini etkin bir şekilde kullanabilmesi hedeflenmektedir.

 

Kimler Katılmalı

 • İş analistleri
 • Veri Bilimcileri
 • Data Warehouse Yöneticileri
 • Database Yöneticileri
 • SOA Mimarları
 • Teknik Danışmanlar

 

Eğitim İçeriği

1. Introduction

 • What is Oracle Data Integrator?
 • Why Oracle Data Integrator?
 • Overview of ODI Architecture
 • Overview of ODI Components
 • Types of ODI Agents
 • Overview of Oracle Data Integrator Repositories

2. Administering ODI Repositories and Agents

 • Administrating the ODI Repositories
 • Creating Repository Storage Spaces
 • Creating and Connecting to the Master Repository
 • Creating and Connecting to the Work Repository
 • Managing ODI Agents
 • Creating a Physical Agent
 • Launching a Listener, Scheduler and Web Agent
 • Example of Load Balancing

3. Describing the Physical and Logical Architecture

 • Overview of Topology Navigator
 • Creating Physical Architecture
 • Creating a Data Server
 • Testing a Data Server Connection
 • Creating a Physical Schema
 • Creating Logical Architecture
 • Overview of Logical Architecture and Context Views
 • Linking the Logical and Physical Architecture

4. Setting Up a New ODI Project and Model Concepts

 • Overview of ODI Projects
 • Creating a New Project
 • Creating and Maintaining Folders
 • Organizing Projects and Folders
 • Understanding Knowledge Modules
 • Exchanging ODI Objects and Sharing Global Objects
 • Exporting and Importing Objects
 • Creating and Labeling with Markers
 • What is a Model?
 • Understanding Metadata in ODI
 • Understanding Reverse Engineering
 • Creating Models
 • Organizing Models
 • Creating Data stores
 • Configuring Constraints in ODI
 • Creating Keys and References

5. Organizing ODI Models and Creating Data stores and Mapping Concepts

 • What is a Mapping?
 • Business Rules for Mappings
 • Creating a Basic Mapping
 • What is a Join?
 • What is a Filter?
 • What is a Constraint?
 • What is a Staging Area?
 • What is a Mapping?
 • Business Rules for Mapping
 • What is a Mapping, a Filter, a Join?
 • Overview of Integration Process
 • What is a Staging Area?
 • Execution Location
 • Mapping with Knowledge Modules (KM)
 • Creating an Intermediate Mapping

6. Mapping Designing, Monitoring and Debugging

 • Designing a Mapping
 • Multiple Source Data stores
 • Creating Joins
 • Filtering Data
 • Disabling Transformations
 • Overview of the Flow
 • Specifying the Staging Area
 • Selecting Knowledge Modules
 • Monitoring Mappings
 • Creating Objects with Operator
 • Viewing Sessions and Tasks
 • How to Monitor Execution of a Mapping
 • How to Troubleshoot a Session
 • Keys to Reviewing the Generated Code
 • Working with Errors
 • Tips for Preventing Errors

7. Designing Mappings: Advanced Topics

 • Mapping with Business Rules
 • Overview of Business Rule Elements
 • Creating and Tracking Variables
 • Creating User Functions
 • Mapping Substitution Methods
 • Modifying a KM
 • Showing Variable Values in Log
 • Customizing Reverse Engineering Using RKM

8. Creating and Running ODI Procedures and Packages

 • What is a Procedure?
 • Examples of Procedures
 • Creating Procedures
 • Adding Commands
 • Adding Options
 • Running a Procedure
 • Viewing Results with Operator
 • What is a Package?
 • Creating a Package
 • Executing a Package
 • Creating Advanced Packages
 • Error Handling
 • Controlling an Execution Path
 • Creating a Loop
 • Using the Advanced tab

9. Managing ODI Scenarios and Versions

 • What is a Scenario?
 • Managing Scenarios with Load Plans
 • Preparing Scenarios for Deployment
 • Automating Scenario Management
 • Scheduling the ODI Scenario
 • Overview of ODI version management
 • Handling concurrent changes

10. Enforcing Data Quality and Auditing Data with ODI

 • Why Data Quality?
 • When to Enforce Data Quality?
 • Data Quality in Source Applications
 • Data Quality Control in the Integration Process
 • Data Quality in the Target Applications
 • Enforcing Data Quality
 • Exploring Your Data
 • Auditing Data Quality

11. Working with Changed Data Capture

 • Overview of ODI version management
 • Techniques of Changed Data Capture
 • Changed Data Capture in ODI
 • CDC Strategies and Infrastructure
 • CDC Consistency
 • Creating Change Data Capture (CDC)
 • Viewing Data/Changed data
 • JournalizingEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle Expert  » Oracle Uzmanlık Eğitimler
Oracle Expert  » Popular Courses Eğitimler