Oracle Database 11g: Administer a Data Warehouse Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

4.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Data Warehousing Eğitimler
Oracle  » Datawarehouse Eğitimler

Katılımcılar Oracle Database bölümleme mimarisi ve bölümlemenin faydalarını tespit etmenin yanında veri işlemleri için yanıt zamanını azaltmak amacıyla paralel işlemleri kullanmayı öğreneceklerdir. Katılımcılar, veri çıkarma, dönüştürme yapacak ve bir Oracle veritabanı ambarına veri yükleyeceklerdir. Ayrıca, katılımcılar, veri ambarı performansını iyileştirmek için maddileştirilmiş görünümleri kullanacaklar ve sorgu yeniden yazımlarının, performansı nasıl iyileştirebildiğini öğreneceklerdir.

Tüm iş yükünü optimize etmek için SQL Access Advisor kullanımı, hızlı yenileme ve sorgu yeniden yazımları için maddileştirilmiş görünümleri eniyilemenin yanında sıkıştırma ve devam edilebilen oturumlar özelliklerinin nasıl kullanılacağı da işlenecektir.

Öğrenilecekler: Bölümleme uygulama, Yanıt zamanını azaltmak için paralel işlemleri kullanma, Veri Çıkarma, Dönüştürme ve Yükleme, Veri Ambarı performansını iyileştirmek için maddileştirilmiş görünümler oluşturma, kullanma ve yenileme, Maddileştirilmiş görünümleri kullanarak iş sorgularını hızla yanıtlamak için Query rewrite kullanma, Maddileştirilmiş görünümleri hızlı yenileme ve sorgu yeniden yazımı için eniyilemek amacıyla SQL Access Advisor ve PL/SQL prosedürlerini kullanma.

Hedef Kitle

➯ Uygulama Geliştiricileri
➯ Veri Ambarı Yöneticisi
➯ Veri Ambarı Geliştiricisi
➯ Veritabanı Yöneticileri
➯ Destek Mühendisi
➯ Teknik Danışman


Hedefler

➯ Veri-yoğun işlemler için yanıt zamanını azaltmak amacıyla paralel işlemleri kullanma
➯ Veri ambarında veri Çıkarma, Dönüştürme ve Yükleme
➯ Veri ambarı performansını iyileştirmek için maddileştirilmiş görünümler oluşturma, kullanma ve yenileme
➯ Maddileştirilmiş görünümleri kullanarak iş sorgularını yanıtlamak için Query yeniden yazımı kullanma
➯ Hızlı yenileme ve sorgu yeniden yazımı için maddileştirilmiş görünümleri eniyilemek amacıyla SQL Access Advisor ve PL/SQL prosedürlerini kullanma
➯ Sıkıştırma ve devam ettirilebilir oturumlar özelliklerini kullanma
Temel Oracle veri depolama kavramlarını gözden geçirme

Eğitim İçeriği

➪ Introduction

➪ Data Warehouse Design: Overview

➪ Data Warehouse Tuning Considerations

➪ Partitioning Basics

➪ Parallelism Concepts

➪ Parallel Operations in Data Warehouses

➪ ETL: Extraction and Transportation

➪ ETL: Loading

➪ ETL: Transformation

➪ Materialized Views

➪ Refreshing Materialized Views

➪ Working With Dimensions

➪ Query Rewrite

➪ Using the SQL Access Advisor, Compression, and Resumable Sessions

 


Participants learn about Oracle’s Database partitioning architecture and how to identify the benefits of partitioning in addition to using parallel operations to reduce response time for data-intensive operations. Participants extract, transform, and load data into an Oracle database warehouse. Participants also use materialized views to improve the data warehouse performance and learn how query rewrites can improve performance.The usage of SQL Access Advisor to optimize the entire workload, tuning materialized views for fast refresh and query rewrite and also how to use the compression and resumable sessions features are discussed.Learn To:Implement partitioning Use parallel operations to reduce response time Extract, Transform, and Load data Create, use, and refresh materialized views to improve the data warehouse performance Use Query rewrite to quickly answer business queries using materialized views Use SQL Access Advisor and PL/SQL procedures to tune materialized views for fast refresh and query rewrite A Live Virtual Class (LVC) is exclusively for registered students; unregistered individuals may not view an LVC at any time. Registered students must view the class from the country listed in the registration form. Unauthorized recording, copying, or transmission of LVC content may not be made.
 

Audiences

Application Developers
Data Warehouse Administrator
Data Warehouse Developer
Database Administrators
Support Engineer
Technical Consultant


 

Objectives

Use parallel operations to reduce response time for data-intensive operations
Extract, Transform, and Load data in the data warehouse
Create, use, and refresh materialized views to improve the data warehouse performance
Use Query rewrite to quickly answer business queries using materialized views
Use SQL Access Advisor and PL/SQL procedures to tune materialized views for fast refresh and query rewrite
Use the features of compression and resumable sessions
Review the basic Oracle data warehousing concepts


 

Topics

Introduction

Data Warehouse Design: Overview

Data Warehouse Tuning Considerations

Partitioning Basics

Parallelism Concepts

Parallel Operations in Data Warehouses

ETL: Extraction and Transportation

ETL: Loading

ETL: Transformation

Materialized Views

Refreshing Materialized Views

Working With Dimensions

Query Rewrite

Using the SQL Access Advisor, Compression, and Resumable Sessions
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle Eğitimleri