Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Data Warehousing Eğitimler
Oracle  » Oracle Database Eğitimler
Oracle  » Datawarehouse Eğitimler

Eğitim Hakkında

Oracle Database 11g Veri Ambarı Temelleri eğitimi bir veri ambarının temel kavramlarını öğretecektir. Başarılı bir veri ambarı planlamak, tasarlamak, oluşturmak, doldurmak ve sürdürmekle ilgili konuları içermektedir . Başarılı bir veri ambarını uygulamak için Oracle'ın teknolojisini kullanacaksınız . Veri ayıklama, dönüştürme ve yükleme yöntemleri ve araçları açıklanıp , depo verilerine erişmek ve bunları analiz etmek için kullanılan araçları kullanacaksınız . Bir veri ambarında bölümleme, paralel işlemler, somutlaştırılmış görünümler ve sorgu yeniden yazmanın faydalarını uygulayacaksınız . Oracle'ın Veritabanı Bölme Mimarisi Ayrıştırmanın faydalarını tanımlayan Oracle Veritabanı bölümleme mimarisinin temellerini keşfedeceksiniz. Veri yoğun operasyonlar için tepki süresini azaltmak için paralel işlemlerin yararlarını öğreneceksiniz . Verilerin (ETL) bir Oracle veritabanı deposuna nasıl ekleneceğini, dönüştürüleceğini ve yükleneceğini göreceksiniz . 

Ön Koşul 

➮ Genel veri ambarı kavramları bilgisi 
➮ İstemci-sunucu teknolojisi bilgisi 
➮ İlişkisel sunucu teknolojisi bilgisi

Kimler Katılmalı

➮ Uygulama Geliştiricileri 
➮ Veri Ambarı Yöneticisi 
➮ Veri Ambarı Analisti 
➮ Veri Ambarı Geliştiricisi 
➮ Geliştiriciler
➮ İşlevsel Gerçekleştirici 
➮ Proje Müdürü 
➮ Destek Mühendisi

Eğitim İçeriği

➮ Introduction 

➮ Data Warehousing, Business Intelligence, OLAP, and Data Mining 

➮ Defining Data Warehouse Concepts and Terminology 

➮ Business, Logical, Dimensional, and Physical Modeling 

➮ Database Sizing, Storage, Performance, and Security Considerations 

➮ The ETL Process: Extracting Data 

➮ The ETL Process: Transforming Data 

➮ The ETL Process: Loading Data 

➮ Refreshing the Warehouse Data 

➮ Materialized Views 

Leaving a Metadata Trail 

Data Warehouse Implementation Considerations Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle Eğitimleri