Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT     3.0 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Database Application Development Eğitimler
Database Management & Development  » Database Management & Development Eğitimler
Oracle  » PL/SQL Eğitimler

Oracle Database 12c: Gelişmiş PL/SQL Eğitimi

Bu Oracle Database 12c: Gelişmiş PL/SQL eğitimi, veritabanı ve diğer uygulamalarla arayüz oluşturmak amacıyla PL/SQL’i tasarımlamak ve eniyilemek için gelişmiş PL/SQL özelliklerinin nasıl kullanılacağını öğretmektedir. Uzman Oracle University eğitimcileri, program tasarımı, paketler, göstergeler, genişletilmiş arayüz yöntemleri ve koleksiyonların gelişmiş özelliklerini keşfetmenize yardımcı olacaktır.

Öğrenilecekler: Etkili PL/SQL programları yazma. Programlama verimliliğini keşfetme. Harici C ve Java rutinlerini kullanma. PL/SQL tasarımının en doğru uygulamalarını uygulama. Koleksiyonları kullanan PL/SQL uygulamaları oluşturma. Detaylı erişim denetimli olan bir sanal özel veritabanı uygulamaya geçirme. Harici V ve Java uygulamaları ile  arayüz oluşturacak kod yazma. Büyük nesnelerle arayüz oluşturacak kod yazma ve SecureFile LOBlarını kullanma. Performansı maksimize etmek için PL/SQL kodu yazma ve eniyileme.

Faydaları: Performansı iyileştirebilecek olan PL/SQL uygulamalarını ve önbelleğe alma tekniklerini analiz eden PL/SQL rutinleri yazmayı keşfetme. Bu eğitime yatırım yaparak SQL injection saldırılarına karşı uygulamalarınızı güçlendirmek amacıyla güvenlik ilkelerini uygulamaya geçirmek ve teknik ve araçları keşfetmeniz için Virtual Private Database (VPD) tanıyacaksınız. C ve Java koduyla arayüzlenen PL/SQL programları oluşturarak programlama kaynaklarını genişletme.

 

Hedef Kitle

Uygulama Geliştiricileri
Veritabanı Yöneticileri
 

Hedefler

- Etkili bir şekilde çalışan PL/SQL paketleri ve program üniteleri tasarımlama.
- Harici uygulamalar ve işletim sistemiyle arayüzlenecek kod yazma.
- Koleksiyonlar kullanan PL/SQL uygulamaları yazma.
- Performansı en üst seviyeye çıkarmak için etkili şekilde PL/SQL kodu yazma ve eniyileme.
- Detaylı erişim denetimiyle bir sanal özel veritabanı uygulamaya geçirme.
- Büyük nesnelerle arayüzlenecek kod yazma ve SecureFile LOBları kullanma.
 

Konular

- Tanıtım

- PL/SQL Programlama Kavramları: Değerlendirme

- PL/SQL Kodu Tasarımlama 

- Koleksiyonlara Genel Bakış

- Koleksiyonları Kullanma

- Büyük Nesneleri İdare Etme

- Gelişmiş Arayüz Yöntemlerini Kullanma

- Performans ve Eniyileme 

- Önbellekleme ile Performans İyileştirme

- PL/SQL Kodunu Analiz Etme

- PL/SQL Kodunu Profilleme ve İzleme

- 12: Detaylı Erişim Denetimi ile VPD Uygulama

- SQL Injection Saldırılarına Karşı Kodunuzu Koruma

 


This Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL training teaches you how to use the advanced features of PL/SQL to design and tune PL/SQL to interface with the database and other applications. Expert Oracle University instructors will help you explore advanced features of program design, packages, cursors, extended interface methods and collections. Learn To:Write powerful PL/SQL programs.Explore programming efficiency.Use external C and Java routines.Apply PL/SQL designing best practices.Create PL/SQL applications that use collections.Implement a virtual private database with fine-grained access control.Write code to interface with external C and Java applications.Write code to interface with large objects and use SecureFile LOBs.Write and tune PL/SQL code effectively to maximize performance.Benefits to You Discover how to write PL/SQL routines that analyze the PL/SQL applications and caching techniques that can improve performance. By investing in this course, you'll be introduced to the Virtual Private Database(VPD) to implement security policies and explore techniques and tools to strengthen your applications against SQL injection attacks. Expand programming resources by creating PL/SQL programs that interface with C and Java code.
 

Audiences

Application Developers
Database Administrators


 

Objectives

Design PL/SQL packages and program units that execute efficiently
Write code to interface with external applications and the operating system
Create PL/SQL applications that use collections
Write and tune PL/SQL code effectively to maximize performance
Implement a virtual private database with fine-grained access control
Write code to interface with large objects and use SecureFile LOBs


 

Topics

Introduction

PL/SQL Programming Concepts: Review

Designing PL/SQL Code

Overview of Collections

Using Collections

Manipulating Large Objects

Using Advanced Interface Methods

Performance and Tuning

Improving Performance with Caching

Analyzing PL/SQL Code

Profiling and Tracing PL/SQL Code

12:Implementing VPD with Fine-Grained Access Control

Safeguarding Your Code Against SQL Injection Attacks
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle, Database Management & Development Eğitimleri