Oracle Database 12c: Introduction to SQL Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Database Application Development Eğitimler
Oracle  » PL/SQL Eğitimler
Oracle  » SQL Eğitimler

Eğitim Hakkında

Oracle Database 12c Introduction to SQL eğitiminde , veritabanından rapor alırken gerekli kavramlar , farklı tablolar içerisinde bulunan bilgilerin birleştirilmesi (join) , alt sorgular , iç içe sorgular , birden çok sorguyu set operatörleri kullanarak birleştirme konularının yanında , SQL komutları , Veritabanı obje tiplerinden tablo – index – sequence – view – synonym kavramlarının oluşturulup uygulamalı örnekler üzerinden kullanım detayları katılımcılarla paylaşılmaktadır . Bu eğitim aynı zamanda SQL Fundemantals 1 ve SQL Fundemantals 2 eğitimlerinin birleşimidir .

Katılımcı Profili

➭ Application Developers
➭ Business Analysts
➭ Data Warehouse Administrator
➭ Developer
➭ Forms Developer
➭ PL/SQL Developer
➭ System Analysts

Eğitimin Hedefleri

➭ Oracle Database 12c'nin başlıca yapısal bileşenlerini belirleyin

➭ Birleştirilmiş veriler için raporlar oluşturun

➭ Sorguları içeren SELECT'leri yaz

➭ Tablodan satır ve sütun verilerini geri alma

➭ Oracle Database 12c'de veri işleme tablolarını (DML) çalıştırın

➭ Verileri saklamak için tablolar oluşturma

➭ Verileri görüntülemek için görünümlerden yararlanma

➭ Belirli nesnelere veritabanı erişimi denetleme

➭ Şema nesnelerini yönetme

➭ ANSI SQL 99 JOIN sözdizimini kullanarak birden çok tablodaki verileri görüntüleme

➭ Nesneleri veri sözlüğü görünümleri ile yönetme

➭ Birden çok sütunlu alt sorgular yaz

➭ Özelleştirilmiş verileri almak için SQL işlevleri kullanın

➭ Skaler ve ilişkili alt sorgular kullanma

➭ Sıralanmış ve kısıtlanmış verilerin raporlarını oluşturma

Eğitim İçeriği

➭ Introduction to Oracle Database

➭ Retrieve Data using the SQL SELECT Statement

➭ Learn to Restrict and Sort Data

➭ Usage of Single-Row Functions to Customize Output

➭ Invoke Conversion Functions and Conditional Expressions

➭ Aggregate Data Using the Group Functions

➭ Display Data From Multiple Tables Using Joins

➭ Use Sub-queries to Solve Queries

➭ The SET Operators

➭ Data Manipulation Statements

➭ Use of DDL Statements to Create and Manage Tables

➭ Other Schema Objects

➭ Control User Access

➭ Management of Schema Objects

➭ Manage Objects with Data Dictionary Views

➭ Manipulate Large Data Sets

➭ Data Management in different Time Zones

➭ Retrieve Data Using Sub-queries

➭ Regular Expression SupportEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle Eğitimleri