Oracle Database: Program with PL/SQL Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu

Oracle Database: Program with PL/SQL

Oracle Veritabanı: PL/SQL eğitimli program PL/SQL’in bir tanıtımıyla başlar, daha sonra bu güçlü programlama dilinin faydaları ele alınır. Uzman Oracle eğitmenlerinden uygulamalı eğitimlerle, saklanmış  prosedürleri, işlevleri, paketleri ve daha fazlasını öğreneceksiniz.

Şunları öğreneceksiniz: Şartlı olarak kod akışını kontrol etme (döngüler , kontrol yapıları). İlgili yapıları gruplamak ve kapsamak için PL/SQL paketlerini kullanma. İş zorluklarını aşmak için harekete geçiriciler yaratma. Oracle’dan temin edilen PL/SQL paketlerinin bazılarını ekran ve dosya çıkışı oluşturmak için kullanma. Anonim PL/SQL blockları, fonksiyonları ve prosedürleri yaratma. PL/SQL değişkenleri bildirme.

Faydaları: hızlı, güvenilir, güvenlikli ve yönetimi kolay performans sağlama. Veritabanı iş yüklerini optimize etme, IT masraflarını azaltma ve veritabanı bulutlarına konsolidasyon sağlayarak daha yüksek kaliteli bir hizmet sunma. 

Kullanımı: Oracle SQL Developer’ı bu program ünitelerini geliştirmek için kullanacaksınız. SQL*Plus ve JDeveloper, bu eğitimde opsiyonel araçlar olarak tanıtılır.

Not: Bu ders Oracle Database: PL/SQL Fundamentals and Oracle Database: Develop PL/SQL Program Units derslerinin bir birleşimidir.

Kimlere Yönelik?

- Uygulama Geliştiricileri
- Veritabanı Yöneticileri
- Geliştirici
- Form Geliştiricisi
- PL/SQL Geliştiricisi
- Portal Geliştirici
- Sistem Analisti
- Teknik Danışman
 

Amaçlar

- Bir PL/SQL uygulamasında, herhangi bir kaynak kod çıkarmadan, işlevselliği özelleştirmek için şartlı derleme kullanma
- İlgili yapıları gruplandırmak için PL/SQL paketleri tasarlama
- Daha fazla esneklik için aşırı yüklenmiş paket alt-programları yaratma
- Etkili bir şekilde çalışan PL/SQL anonim blockları tasarlama
- Ekran, dosya ve mail çıkışı oluşturmak için Oracle’dan edinilen PL/SQL paketlerini kullanma
- Daha fazla kodlama esnekliği için dinamik SQL yazma
- PL/SQL özellikleri ve sözdizimini tarif etme
- Saklanan prosedürler ve fonksiyonlar yaratma ve hata ayıklama
- PL/SQL programlama yapılarını kullanma ve kod akışını şartlı kontrol etme (döngüler (loop), kontrol yapıları ve açık imleçler 
- PL/SQL altprogramları arasındaki bağımlılıkları yönetme
- Program hatalarıyla başa çıkma
İş zorluklarını çözmek için harekete geçiriciler yaratma

Konular

Giriş

- PL/SQL’ Giriş 

- PL/SQL Tanımlayıcılarını Bildirme

- Yürütülebilir Deyimler Yazma

- Oracle Server ile Etkileşim

- Denetim Yapıları

- Kompozit Veri Tipleri

- Açık Belirteçler

- Olağandışı Durum İşleme

- Saklanan Prosedürler

- Saklanan Fonksiyonlar ve Altprogramlarda Hata Ayıklama

-Paketler

- Paketleri Deploy Etme

- Uygulama Geliştirmede Oracle’dan Temin Edilen Paketleri Uygulama

- Dinamik SQL 

- PL/SQL Kodu için Dikkate Alınacak Hususları Tasarlama

- Harekete Geçiriciler

- Birleşik, DDL, ve Olay Veritabanı Harekete Geçiricileri Yaratma 

- PL/SQL Derleyici

- Bağlılıkları YönetmeEğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle, Oracle Expert Eğitimleri