Oracle Linux Advanced Administration Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

4.0 Days ILT     5 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle  » Oracle Linux Eğitimler
Linux  » Linux Eğitimler

Bu Oracle Linux Gelişmiş Yönetim eğitimi, Oracle Linux’ün gelişmiş özellikleri hakkında daha fazla öğrenmeye gereksinim duyan deneyimli yöneticiler için idealdir. Ağ ve doğrulama hizmetlerini yapılandırmayı, sistem kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmek için sanallaştırma teknolojilerini uygulamayı ve performans ve veri bütünlüğünü artırmak için yeni tiplerdeki dosya sistemlerini deploy etmeyi öğrenecek ve sorun giderme ve gelişmiş depolama yönetimi becerileri geliştireceksiniz.

Öğrenecekleriniz: Kickstart kullanarak kurulumu otomatikleştirme. Boot hatalarından kurtarma. Günümüz geniş depolama gereksinimlerine hitap etme. İstikrarlı yanıt zamanları ve performans sunmak için kaynakları yönetme. Belirli Linux işlemlerine/süreçlerine sistem kaynaklarını ayırma. Performans darboğazlarını tanımlamak için DTrace kullanma. Oracle Cluster File System yapılandırma. Linux Containers dahil yeni teknolojileri kullanma.

Faydaları: Eğitim sonrasında, Oracle Linux gelişmiş özelliklerini, sistem ve uygulamalarınızdan tam verim alma yolunda kullanma konusunda donanım kazanacaksınız. Sistem performansını iyileştiren XFS’ten nasıl  faydalanacağınızı ve veri bütünlüğü, copy-on-write ve snapshotting işlevselliği ile Btrfs’yi keşfedeceksiniz. Bunun yanında, Denetim Gruplarını ve Linux Kapsayıcılarını, tek bir host üzerinde güvenli, izole ortamlar yaratarak kaynak faydalanımızı artırmak için nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

Pratik Deneyim Kazanın: Kapsamlı pratik uygulamalar, size her bir kavram için yol gösterecektir. OCFS2, XFS, ve Btrfs dahil farklı tipte dosya sistemleri kuracaksınız. Ayrıca çoklu sistemlerde depolama aygıtlarını nasıl paylaşacağınızı ve CPU, bellek, ağ ve I/O bant genişlikleri gibi sistem kaynaklarını kritik süreçlere nasıl atayacağınızı deneyimleyeceksiniz.

Hedef Kitle

+ Veri Merkezi Yöneticisi
+ Ağ Yöneticisi
+ Destek Mühendisi
+ Sistem Yöneticisi
+ Sistem Entegratörü

Amaçlar

+ Ağ adresleme ve doğrulama servislerini yapılandırma
+ Apache web servislerini yapılandırma
+ Kickstart kullanarak kurulum otomatikleştirme
+ Btrfs dosya sistemleri oluşturma ve kullanma
+ XFS dosya sistemleri oluşturma ve kullanma
+ Kontrol grupları kullanarak (cgroups) kaynak yönetimi yapılandırma
+ Linux Containers (LXC) ile system-düzeyinde sanallaştırma işlemi yapılandırma
+ KVM ile sunucu sanallaştırma yapılandırma
+ iSCSI paylaşılmış depolama yapılandırma
+ Device Mapper Multipathing yapılandırma
+ İstikrarlı aygıt adlandırma için Udev kuralları oluşturma
+ Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2) kullanarak paylaşılmış disk cluster dosya sistemi yapılandırma
+ Çekirdek dökümü toplama ve analiz etme
+ Dynamic Tracing (DTrace) kullanarak sisteminizi keşfetme
+ SELinux yapılandırma ve kullanma
+ Gelişmiş yazılım paketi yönetimi uygulama
 

Konular

- Ders Tanıtımı

- Ağ Adresleme ve Ad Servisleri

- Doğrulama ve Dizin Servisleri

- Web ve Email Servisleri

- Kickstart kullanarak Oracle Linux Kurma

- Samba Servisleri

- Gelişmiş Yazılım Paketi Yönetimi

- Gelişmiş Depolama Yönetimi

- OCFS2 ve Oracle Clusterware 

- i SCSI ve Multipathing 

- XFS Dosya Sistemini Yürütme 

- Btrfs Dosya Sistemini Yürütme 

- Kontrol Grupları ile (cgroups) Kaynakları Yönetme

- Linux ile Sanallaştırma

- Linux Containers ile Sanallaştırma

- Security Enhanced Linux (SELinux) 

- Core Dump/Çekirdek Dökümü Analizi

- DTrace ile Dinamik İzleme

 


This Oracle Linux Advanced Administration training is ideal for experienced administrators who need to learn more about advanced features of Oracle Linux. You'll learn to configure network and authentication services, implement virtualization technologies to more effectively manage system resources, and deploy new types of file systems to improve performance and increase data integrity, while developing troubleshooting and advanced storage administration skills.Learn To:Automate installation using Kickstart.Recover from boot errors. Address today's large storage requirements. Manage resources to deliver consistent response times and performance. Allocate system resources to specific Linux processes. Use DTrace to identify performance bottlenecks. Configure the Oracle Cluster File System.Use new technologies, including Linux Containers. Benefits To YouAfter taking this course, you will be equipped to use the advanced features of Oracle Linux to get the most out of your systems and applications. Discover how to take advantage of XFS, which improves file system performance, and Btrfs, with its data integrity, copy-on-write, and snapshotting functionality. You'll also learn how to use Control Groups and Linux Containers to increase your resource utilization by creating secure, isolated environments on a single host.Gain Hands-On ExperienceExtensive hands-on practices will guide you through each concept. You will install different types of file systems, including OCFS2, XFS, and Btrfs. You will also experience how to share storage devices across multiple systems, allocate system resources such as CPU, memory, network and I/O bandwidth to critical processes.
 

Audiences

Data Center Manager
Network Administrator
Support Engineer
System Administrator
System Integrator


 

Objectives

Configure network addressing and authentication services
Configure Apache web services
Automate installation using Kickstart
Create and use Btrfs file systems
Create and use XFS file systems
Configure resource management using Control Groups (cgroups)
Configure operating system-level virtualization with Linux Containers (LXC)
Configure server virtualization with KVM
Configure iSCSI shared storage
Configure Device Mapper Multipathing
Create Udev rules for persistent device naming
Configure a shared disk cluster file system using Oracle Cluster File System Version 2 (OCFS2)
Collect and analyze core dumps
Explore your system using Dynamic Tracing (DTrace)
Configure and use SELinux
Perform advanced software package management


 

Topics

Course Introduction

Network Addressing and Name Services

Authentication and Directory Services

Web and Email Services

Installing Oracle Linux using Kickstart

Samba Services

Advanced Software Package Management

Advanced Storage Administration

OCFS2 and Oracle Clusterware

iSCSI and Multipathing

Implementing the XFS File System

Implementing the Btrfs File System

Managing Resources with Control Groups (cgroups)

Virtualization with Linux

Virtualization with Linux Containers

Security Enhanced Linux (SELinux)

Core Dump Analysis

Dynamic Tracking with DTrace
 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Oracle, Linux Eğitimleri