Oracle Real Application Clusters (RAC) Tuning Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

3 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Oracle Expert  » Oracle Uzmanlık Eğitimler
Oracle Expert  » Popular Courses Eğitimler

Ders Açıklaması

Bu yoğun 3 günlük Oracle Real Application Clusters (RAC) ayarlama eğitimidir.

Diğer Oracle RAC ayarı sınıflardan farklı olarak, bu ders kritik görevlerde bulunmuş RAC veritabanlarında tecrübeli ile pratik bir RAC uzmanı tarafından öğretilir.

RAC disk  I/O ayarlama, SGA iyileştirmesi ve önbellek füzyon küme ara kablosunu ayarlama.Aynı zamanda kritik RAC performans alanlarında , iyileştirme komutlarıyla izlemeler yapılmaktadır . 

Bu ders tam zamanlı tecrübeli ile bir Oracle Certified DBA tarafından veriliyor çünkü bu Oracle RAC eğitimi özeldir.

 

Hedef Kitle

Oracle RAC mimarisi ve RAC yönetimi ile temel deneyime sahip Oracle profesyonelleri için tasarlanmış gelişmiş bir Oracle Real Application Clusters dersidir . RAC ile önceden deneyimli olmak bir önkoşul olmasa da, Oracle veritabanı yönetiminde deneyim bu eğitim için gereklidir.

 

Eğitim İçeriği

1.Gün

➪ RAC Tuning Giriş

➪  Performans Sorunları Analizi 

➪ RAC ile Otomatik Bellek Yönetimi (AMM)

➪ RAC ve ASM Disk İzleme ve Tuning 

➪ İzleme RAC küme Interconnect Performansı

➪ İstenmeyen Küresel Önbellek İstatistik

➪ Güncel Blokları İzleme

➪ GCS İzleme

➪ "CACHE_TRANSFER"  Kullanımı

➪ GES Süreçleri İzleme

➪ Küresel Dizini İzleme 

➪ İzleme ve Tuning RAC OEM kullanarak 

➪ UNIX Akıllı Client Step-By-Step Kur 

➪ OEM kullanma

➪ RAC İzleme 

➪  RAC Tuning Kuralları 

➪  Güçlü İşlemciler Büyüme              

➪ Neden Paralel İşleme              

➪  Paralellik için Fırsatlar              

➪  Ölçeklenebilirlik 

➪  Paralel Veritabanları              

➪  Paralellik Türleri

➪  Yüksek Başarımlı Hesaplama Küme 

➪ Oracle RAC - Yüksek Performanslı ve Yüksek Kullanılabilir Veritabanı

 

2.Gün

➪ RAC Tuning

➪ Önbellek Fusion Bakış              

➪ Önbellek Fusion Evrimi              

➪ Önbellek Fusion Doğası             

➪  Önbellek Fusion Faydaları              

➪ Eşzamanlılık tutarlılığı              

➪ Önbellek tutarlılığı              

➪ Küresel Önbellek Hizmet   

➪ SGA Bileşenleri ve Kilitleme              

➪ SGA - Sistem Global Area              

➪ Program Global Area (PGA)              

➪ Tampon Önbellek Yönetimi              

➪ Bir Kirli Blok nedir              

➪ Çok - Sürüm Kıvam Modeli   

➪ RAC Kilit ayar Bileşenleri             

➪ Küresel Önbellek Hizmet            

➪  Küresel Enqueque Servisi             

➪ Satır Düzey Kilitler             

➪ Küresel Kaynak Rehberi              

➪ RAC Süreçleri

➪ Kaynak Koordinasyon             

➪ Senkronizasyo-n             

➪ GCS Kaynak Modu ve Roller            

➪ Geçmiş Görüntü Kavramı             

➪ Kilit Modu             

➪ Blok Erişim Modları ve Tampon

➪ Cache Fusion Senaryoları             

➪ Önbellek Fusion kullanarak blok transferleri  

➪ Örnekler             

➪ Blok Erişim, Hibeler ve Kesme Cache Fusion ve Kurtarma

ayarlama             

➪ Kurtarma Özellikleri             

➪ Kurtarma Metodoloji ve Adımlar             

➪ Kurtarma Süreci - Yeniden mastering

 

3.Gün

➪ RAC Performans İzleme ve Tuning  

➪ Performans Sorunları Analizi            

➪ İzleme RAC küme Interconnect Performansı             

➪ C- ache_transfer İzlenim Kullanımı             

➪ GES Süreçleri İzleme İzleme ve Tuning OEM kullanarak             

➪ OEM kullanarak RAC İzleme  

➪ RAC Paralel Yürütme  

➪ Genel bakış             

➪ Paralellik Türleri

➪ Oracle İlişkisel Veritabanı paralellik            

➪ Paralel Yürütme Mekanizması             

➪ Paralellik için granüller            

➪ Paralel Yürütme Sunucular           

➪ Paralellik derecesi - DOP             

➪ Paralel Sorgu: SELECT             

➪ Paralel DML - Güncelleme, Birleştirme, Sil             

➪ DML Paralel

➪ Paralel DDL Tablolar             

➪ "Select Tablo Oluştur" paralel kuralları (CTAS)             

➪ SQL * LOADER - Paralel Yük             

➪ Diğer Paralel İşlemler            

➪ Bir Bakışta Başlatma Parametreleri                

➪ İzleme ve Paralel yürütme Teşhis

 


Course Description

This is an intensive 3-day Oracle Real Application Clusters (RAC) tuning course.

Unlike other Oracle RAC tuning classes, this course is taught by a practicing RAC expert with years of experience in tuning mission-critical RAC databases. 

The course focuses on RAC disk I/O tuning, SGA tuning and tuning the cache fusion cluster interconnect.  The course will also include specialized Oracle RAC tuning script for monitoring all of the critical RAC performance areas.

This Oracle RAC training is special because this course is taught by a veteran Oracle Certified DBA with years of full-time experience.

 

Audience

This is an advanced Oracle Real Application Clusters tuning course that is designed for practicing Oracle professionals who have basic experience with Oracle RAC architecture and RAC administration.  While prior experience with RAC is not a firm prerequisite, experience with Oracle database administration is a plus.

 

Course Outline

DAY 1 

Introduction to RAC Tuning

Analysis of Performance Issues

Using Automated Memory Management (AMM) with RAC

Disk Monitoring and Tuning for RAC and ASM

Monitoring RAC Cluster Interconnect Performance
Undesirable Global Cache Statistics
Monitoring CURRENT Blocks
Additional Wait Events of Concern 

Global Cache Service Times

GCS Monitoring
Use of the "CACHE_TRANSFER" Views 
Monitoring the GES Processes
Monitoring the Global Directory

Monitoring and Tuning RAC using OEM

Configuring the Oracle Intelligent Agent With RAC
Step-By-Step Setup of the Intelligent Agents on UNIX

Monitoring RAC Using OEM

RAC Tuning Guidelines

Growth of Powerful Processors

            Why Parallel Processing

            Opportunities for Parallelism

            Scalability

Parallel Databases

            Types of Parallelism

High Performance Computing Cluster

Oracle RAC – High Performance and Highly Available Database

 

DAY 2

 Internals of Real Application Clusters Tuning


Overview of Cache Fusion

            Evolution of Cache Fusion

            Nature of Cache Fusion

            Benefits of Cache Fusion

            Concurrency and Consistency

            Cache Coherency

            Global Cache Service
 

SGA Components and Locking

            SGA – System Global Area

            Program Global Area (PGA)

            Buffer Cache Management

            What is a Dirty Block

            Multi – Version Consistency Model

 
RAC Lock tuning Components
            Global Cache Service
            Global Enqueque Service
            Row-Level Locks
            Global Resource Directory
            RAC Processes
Resource Coordination
            Synchronization
            GCS Resource Modes and Roles
            Concept of Past Image
            Lock Modes
            Block Access Modes and Buffer States
            Cache Fusion Scenarios
            Block transfers using Cache Fusion – Examples
            Block Access, Grants, and Interrupts
Cache Fusion and Recovery tuning
            Recovery Features
            Recovery Methodology and Steps
            Recovery Process – Re-mastering 
 
DAY 3

RAC Performance Monitoring and Tuning
 
Analysis of Performance Issues
            Monitoring RAC Cluster Interconnect Performance
            Use of the cache_transfer Views
            Monitoring the GES Processes
Monitoring and Tuning using OEM
            Configuring the Oracle Intelligent Agent with RAC
            Step-by-Step Setup of the Intelligent Agents on UNIX
            Monitoring RAC using OEM
 
RAC Parallel Execution
 
Overview
            Types of Parallelism
Parallelism in Oracle Relational Database
            Parallel Execution Mechanism
            Granules for Parallelism
            Parallel Execution Servers
            Degree of Parallelism – DOP
            Parallel Query: SELECT
            Parallel DML – Update, Merge, Delete
            Parallel DML – Insert…Select
            Parallel DDL Statements
            Rules for Paralleling “Create Table as Select” (CTAS)
            SQL*LOADER – Parallel Load
            Other Parallel Operations
            Initialization Parameters at a Glance

 

            Monitoring and Diagnosing the Parallel Execution

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir