Perl Programming Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuTarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

2 Days ILT    

Perl Programlama Eğitimi

Bu eğitim, Sistem yöneticileri, programcılar ve teknik kullanıcılar için uygundur.

Bu eğitim, sistem yöneticileri, programcılar ve teknik kullanıcılara Perl programlamanın temellerini sunmaktadır. Konular şunları içermektedir: Perl programlama sentaksı ve yapısı, kontrol yapıları, file I/O, örüntü eşleme, fonksiyonlar, Common Gateway Interface (CGI) programlama ve nesne-yönelimli modüllerin kullanımı. Eğitim, yüzde 40 anlatım, yüzde 60 HP sunucular kullanan pratik lablerden oluşmaktadır.

Mevcut Değil. İletişim Kurun.
 

Bir Perl programı yaratıp yürütme. Listeler, diziler ve hash’ler kullanma. Programları birimlere ayrıştırmak için altyordamlar kullanma. CGI ve Perl modüllerinin kullanımı anlama. Mevcut Perl betiklerini okuma ve sürdürme. Döngüleme ve branşlama ifadelerini kullanma. Düzenli ifadelerini kullanma. Gelişmiş veri yapıları kullanma.

 


This course is suitable for System administrators, programmers, and technical users.


This course provides system administrators, programmers, and technical users with the basics of Perl programming. Topics include Perl programming syntax and structure, control structures, file I/O, pattern matching, functions, programming the Common Gateway Interface (CGI), and use of object-oriented modules. The course is 40 percent lecture and 60 percent hands-on labs using HP servers.


Not available. Please contact.


Create and execute a Perl program. Use lists, arrays, and hashes. Use subroutines to modularize programs. Understand the use of CGI and Perl modules. Read and maintain existing Perl scripts. Use looping and branching statements. Use regular expressions. Use advanced data structures.

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

HP  » Operating Systems Eğitimler
Linux  » Desktop Applications Eğitimler