PMP Proje Yönetimi Sertifika Programı Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT    
Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Business Analysis  » Business Analysis Foundations Eğitimler
PMP Project Management  » Popular Courses Eğitimler

Eğitimin Faydaları

Global geçerli proje yönetimi metodolojileri ve teknikleri konularında uzmanlaşma
Uluslararası proje yönetimi alanındaki dünyanın en önemli sertifikasyon programı olan Project Management Institute (PMI) PMP sertifikasyon sınavına hazırlanma.

 

Eğitime Kimler Katılmalı

  • ➪ Her sektörden projeleri paydaşları (proje sponsorları, proje sahipleri, kullanıcılar, proje ekip üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri …vb.).
  • ➪ Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler.
  • ➪ Profesyonel anlamda Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını uygulayacak kişiler.

 

Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Çerçevesi

- Proje, Program, Portföy ve Operasyon Kavramları

- Proje Başarısını Etkileyen Faktörler

- Süreçler ve Standartlar

- Proje Yönetim Process Grupları

- Proje Yönetim Bilgi Alanları

- Proje Yönetim Prosesleri

 

Entegrasyon Yönetimi

- Proje Başlangıç Belgesinin Hazırlanması

- Proje Yönetim Planı

- Proje Gerçekleştirme ve Yönetilmesi

- Proje Gerçekleşmesinin Kontrolü

- Proje Değişiklik Kontrol Sistemi

- Projenin Kapatılması

 

Kapsam Yönetimi

- İhtiyaçların Belirlenmesi

- Kapsam Tanımlanması

- WBS Tanımlanması

- Kapsam Kontrolü

- Kapsamın Doğrulanması

 

Zaman Yönetimi

- Aktivitelerin Tanımlanması

- Aktivitelerin Sıralanması

- Aktivite Kaynaklarının Belirlenmesi

- Aktivite Sürelerinin Belirlenmesi

- Proje Programının Oluşturulması

- Proje Programının Kontrolü

 

Maliyet Yönetimi

- Maliyetlerin Tahmin Edilmesi

- Bütçenin Oluşturulması

- Bütçenin Kontrolü

 

Kalite Yönetimi

- Kalitenin Planlanması

- Kalite Güvencesinin Sağlanması

- Kalite Kontrolünün Yapılması

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

- İnsan Kaynakları Planının Yapılması

- Proje Takımının Alınması

- Proje Takımının Geliştirilmesi ve Yönetilmesi

 

İletişim Yönetimi

- İletişim Plannın Oluşturulması

- Enformasyonun Dağıtılması

- İletişimin Kontrolü

 

Paydaş Yönetimi

- Paydaşların Belirlenmesi

- Paydaş Yönetiminin Planlanması

- Paydaş Beklentillerinin Yönetilmesi

- Paydaş Beklentilerinin ve katılımının izlenmesi ve yönlendirilmesi

 

Tedarik Yönetimi

- Tedarikin Planlanması

- Tedariklerin Yönetilmesi

- Tedariklerin Kabul Edilmesi

- Tedariklerin Sona Erdirilmesi

 

Risk Yönetimi

- Risklerin Belirlenmesi

- Risklerin Yönetim Planının Hazırlanması

- Risklerin Nitel Olarak İncelenmesi

- Risklerin Nicel Olarak İncelenmesi

- Risk Önlemlerinin Geliştirilmesi

- Risklerin Takip Edilmesi ve Kontrolü

 

PMP Soru Çözme Çalışması

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir

Diğer Business Analysis, PMP Project Management Eğitimleri