Project Management Professional Certification Program Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi FormuEğitim Tipi ve Süresi

5 Days ILT    

PMP Proje Yönetimi Sertifika Programı

Sertifika almaya hak kazanan kişiler, proje yönetimi konusunda profesyonel düzeyde uzman olduklarını kanıtlamaktadır ve kariyer gelişiminde de büyük bir başarıya imza atmış olurlar. ABD'de proje yöneticiliği ile ilgili çıkan ilanların 10 tanesinden 8'inde PMP®'lik sertifikası şart koşulmaktadır. Özellikle uluslararası çalışan firmalar, proje bazlı çalıştıkları tedarikçilerinde veya danışmanlık hizmeti aldıkları firmalarda proje yöneticiliğini üstlenen kişinin PMP® olmasını istemektedir. Sonuç olarak PMP®'lik sertifikası yalnızca ABD'de geçerli bir belge olmaktan çıkmış, dünyanın tanıdığı ve geçerliliğini kabul ettiği, tecrübeyi, bilgiyi ve başarıyı simgeleyen bir araç haline gelmiştir. Halen Dünya genelinde 700.000’nin, Türkiye’de 3.000’nin üzerinde PMP® sertifikasına sahip proje yöneticisi bulunmaktadır.

 

Project Management Institute Kimdir? PMP nedir?

Project Management Institute® PMI®, Proje Yönetimini meslek olarak gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş, kar amacı gütmeyen, üyelik sistemi ile dünyanın pek çok ülkesinde yaygınlaşmış bir dernektir.

PMI®, bilgi kaynaklarına ve araştırma faaliyetlerine erişim sağlamakta olup, kariyerlerini ve kurumsal başarıları geliştirmek, bu meslekte olgunlaşmayı isteyen dünyada genelinde hemen hemen her ülkeden 700.000'den fazla üyeye sahiptir. Bu enstitü, gerekli ön koşullara sahip olan ve geliştirdiği metodolojinin sınavından geçen kişilere sertifika vermektedir. Bu sertifika, Project Management Professional (PMP) olarak dünya genelinde geçerliliğini kabul ettirmiştir.

Project Management Institute (PMI) sunduğu metodoloji ile proje yönetim süreçlerini, bilgi alanlarını, proje  yönetim standartlarını, araç ve tekniklerini detaylarıyla anlatmaktadır.

 

Project Management Professional (PMP) Sertifika Sınavı

Proje Yönetimi Profesyonellik (PMP) Sertifika sınavı, kişilerin proje yönetimi uygulamalarıyla ilgili bilgi, beceri, araç ve teknikleri hakkında birikimlerini ölçmektedir.

PMP® Sertifikasyon sınavına giriş için başvuru işlemleri doğrudan PMI®'ya yapılmakta ve yaklaşık iki-üç haftada tamamlanmaktadır.

Başvuru konusundaki detaylı bilgileri ve başvuru formunu PMI®'ın sitesinden indirebileceğiniz "PMP Certification Handbook" adlı kitapçıkta bulabilirsiniz.

 

Sertifika Sınavı

Prometrik Sınav Merkezi tarafından organize edilen online sınav merkezlerinde üzerinden on-line olarak yapılan PMP® sınavı, 200 soruluk çoktan seçmeli test yöntemiyle hazırlanmış olup toplam 4 saat sürmektedir.

Yanlış doğruyu götürmemektedir. 200 soru içinden 25 tanesi sınav notunu etkilememekte, 175 soru üzerinden not verilmektedir. Geçme notu her aday için farklı olarak hesaplanmaktadır. Hesap ile ilgili detaylı bilgiyi PMP  Certification Handbook’da bulabilirsiniz. Sınav sonunda değerlendirme anında yapılarak sonuç ekrandan yansıtılmakta, yazıcıdan raporlanarak katılımcılara sunulmaktadır.

PMP® sınavına girmek için, PMI® üyeliği bir ön koşul değildir. PMI® üyelik ve sınav başvuru giderleri:

 • PMI üyeliği 120 USD (110 USD bir yıl üyelik aidatı + 10 USD ilk giriş bedeli)
 • PMP Certification Application Fee: 405 USD (PMI üyesi olanlar için) / 555 USD (PMI üyesi olmayanlar için)

İlk seferde sınavı kazanamayanlar, aynı yıl içerisinde en fazla 3 kez olmak koşulu ile her sene yeniden başvuru yaparak sınava sınırsız girme hakkına sahiptirler. Bir sene içinde, sınavda üç kere başarısız olursanız, sınava tekrar başvurabilmeniz için son sınavı aldığınız tarihten sonra bir sene beklemeniz gerekecektir. Sınavı tekrar almanın ücreti PMI® üyeleri için 275 USD, üye olmayanlar için 375 USD’dır. Bu ücretler, sınava ikinci kez ve üçüncü kez girişiniz için geçerlidir. Bu ücretler, sadece size verilen  bir senelik süre içinde geçerlidir. Size verilen süre zarfında sınavı geçemezseniz, tekrar başvuru yapmanız gerekir.

PMP® sertifikasının geçerlilik süresi 3 yıl sonra dolmaktadır. 3 yıl içinde 60 PDU (Professional Development Unit) toplanması durumunda sertifika yenilenir. Aksi taktirde sınava tekrar girmek gerekmektedir. Proje Yönetimi ile ilgili seminer, panel, kongre, kurs, workshop katılımcısı ya da sunucusu olmak, makale yazmak, vb. gibi aktiviteler ile PDU kazanılabilir.

 

Neler Öğreneceksiniz

 • PMI® tarafından en iyi uygulamalar dikkate alarak geliştirilmiş proje yönetimi metodolojisi,
 • Pratikte uygulanabilecek ve projeleri başarıya taşıyacak tekniklerin ve araçların öğrenilmesi,
 • Proje Yöneticisinin rol ve sorumlulukları,
 • Projelerin zaman, maliyet ve kapsam kısıtlarının yönetimi,
 • Proje planının oluşturulması ve yönetimi,
 • Kaynakların iş yüklerinin yönetilmesi,
 • Proje zaman, kapsam, risk, maliyet, iletişim planlarının oluşturulmasını ve yönetimi,
 • Proje paydaşlarının ve proje ekibinin etkin yönetilmesi,
 • Proje çıktısı olan ürünün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin artması,
 • PMI® tarafından PMP® sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.

 

Kimler Katılmalı 

 • Her sektörden proje  paydaşları (proje sponsorları, proje sahip ve kullanıcıları, proje ekibi üyeleri, proje yöneticileri, proje liderleri, planlamacılar)
 • Proje Yönetimi mesleğini/uzmanlığını profesyonelce uygulayacak olanlar
 • PMI® PMP® sınavına hazırlanmak isteyenler
 • Yeni bir meslek edinmek isteyenler
 • Proje Yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler
 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Yazılım Uzmanları
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları

 

Eğitim İçeriği

Proje Yönetimi Çerçevesi

 • Proje, Program, Portföy ve Operasyon Kavramları
 • Proje Başarısını Etkileyen Faktörler
 • Proje Yöneticisinin rolü ve sorumluluk alanları
 • Proje Organizasyon Yapıları
 • Proje Paydaşları
 • Süreçler ve Standartlar
 • Proje Yönetim Process Grupları
 • Proje Yönetim Bilgi Alanları
 • Proje Yönetim Prosesleri

Entegrasyon Yönetimi

 • Proje Başlangıç Belgesinin Hazırlanması
 • Proje Yönetim Planı
 • Proje Gerçekleştirme ve Yönetilmesi
 • Proje Gerçekleşmesinin Kontrolü
 • Proje Değişiklik Kontrol Sistemi
 • Projenin Kapatılması

Kapsam Yönetimi

 • İhtiyacın Belirlenmesi
 • Kapsamın Tanımlanması
 • WBS Tanımlanması
 • Kapsam Kontrolü
 • Kapsamın Doğrulanması
 • Kapsam Tanımlama Dokümanı
 • Kapsam Genişlemesi ve Yönetimi
 • İş Kırılım Yapısı (WBS)

Zaman Yönetimi

 • Aktivitelerin Tanımlanması
 • Aktivitelerin Sıralanması
 • Aktivite Kaynaklarının Belirlenmesi
 • Aktivite Sürelerinin Belirlenmesi
 • Proje Programının Oluşturulması
 • Proje Programının Kontrolü
 • Çizelgeleme Araçları
 • Gantt Şeması Oluşturma Teknikleri
 • Ağ Diyagramı Oluşturma Teknikleri
 • Aktivite İlişkilendirme Metotları
 • Kritik Yol Hesaplama Teknikleri
 • Bolluk Hesaplama Yöntemleri
 • PERT ve Diğer Tahminleme Teknikleri

Maliyet Yönetimi

 • Maliyetlerin Tahmin Edilmesi
 • Bütçenin Oluşturulması
 • Bütçenin Kontrolü
 • Kazanılmış Değer Analizi (EVM)

Kalite Yönetimi

 • Kalitenin Planlanması
 • Kalite Güvencesinin Sağlanması
 • Kalite Kontrolünün Yapılması

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan Kaynakları Planının Yapılması
 • Proje Takımının Alınması
 • Proje Takımının Geliştirilmesi ve Yönetilmesi
 • Takım Oluşturma Aşamaları
 • Sorumluluk Atama Matriksi

İletişim Yönetimi

 • İletişim Plannın Oluşturulması
 • Enformasyonun Dağıtılması
 • İletişimin Kontrolü

Paydaş Yönetimi

 • Paydaşların Belirlenmesi
 • Paydaş Yönetiminin Planlanması
 • Paydaş Beklentillerinin Yönetilmesi
 • Paydaş Beklentilerinin ve katılımının izlenmesi ve yönlendirilmesi

Tedarik Yönetimi

 • Tedarikin Planlanması
 • Tedariklerin Yönetilmesi
 • Tedariklerin Kabul Edilmesi
 • Tedariklerin Sona Erdirilmesi
 • Sözleşme Tipleri

Risk Yönetimi

 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risklerin Yönetim Planının Hazırlanması
 • Risklerin Nitel Olarak İncelenmesi
 • Risklerin Nicel Olarak İncelenmesi
 • Risk Önlemlerinin Geliştirilmesi
 • Risklerin Takip Edilmesi ve Kontrolü

PMP® Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri ÇalışmasıEğitim içeriğini PDF olarak indir

Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Business Analysis  » Business Analysis Foundations Eğitimler
PMP Project Management  » Popular Courses Eğitimler