PMI® Project Management Professional™ (PMP®) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu

Proje Yönetimi ve PMP® Hazırlık Eğitim Kampı

PMP ya da CAMP sınavına bu kapsamlı kursla hazırlanın

Bu derste, PMP (Proje Yönetimi) ve CAMP sınavlarını geçmek için gereken hazırlığı almış olacaksınız. Proje Yönetimi Bilgi Kütüğü Rehberi (PMBOK® Rehber)—Beşinci Basım ve diğer kaynaklardan sınav içeriklerine odaklanan bu ders, PMI®  terminolojisini kullananan çok çeşitli öğrenme araçları ve çalışma yardımcıları içermektedir

 

Bu kamptaki öğrenme aktiviteleri üç ana öğrenme stilini hedefler: görsel, işitsel ve kinestetik. Çalışma rehberinizdeki basit kullanımlı aracı kullanarak, öğrenme stilinizi belireyebilirsiniz. Sizinki de dahil olarak, her bir öğrenme stilinin güçlü yanlarına odaklanan sınava çalışma yaklaşımlarından üç öneri alacaksınız.

 

Bu interaktif ders şunları içerir:

·         PMBOK® Rehber-Beşinci Basım

·         600’den fazla alıştırma sorusu

·         Proje Yöneticiliği - PMP Sınavı hazırlık çalışması rehberi ve destek MP3 ses indirmeleri

·         PMP ve CAMP®  sınav kavramlarını pekiştirmek için süreç boyunca alıştırmalar

·         Kullanışlı referans çizelgesi

·         Hafıza geliştirici alıştırmalar

·         MyGK ile erişebilen elektronik flash kartlar

PMP Sınav Hazırlık Eğitim Kampı sektördeki en iyi kamptır. Eşsiz çalışma metodolojimiz başarılı olacağınızı temin eder. Hatta garanti eder. 

 

Neler Öğreneceksiniz

·         PMP ya da CAPM sınavlarına hazırlık

·         PMBOK® Rehberi terimleri, tanımları ve süreçlerine aşina olma

·         Test tekniklerinde ustalaşma

·         PMP veya CAPM sınavlarında bulunan soru tip ve tarzlarını öğrenme

·         PMBOK® Rehberinin  beş süreç grubu, on bilgi alanı ve profesyonel ve sosyal sorumluluk alanları

 

Kimler Katılmalı

PMP ya da CAMP sertifikası almak isteyen proje yöneticisi yardımcıları, proje yöneticileri, IT proje yöneticileri, proje koordinatörleri, proje analizcileri, proje liderleri, kıdemli proje yöneticileri, ekip liderleri, ürün yöneticileri, program yöneticileri, proje sponsorları ve proje takım üyeleri.

 

Ön Koşullar

CAPM ya da PMP Proje yöneticiliği sertifikasyonuna hak sahibi olmak için, öncelikle belirli bir eğitim ve deneyim gereksinimlerini karşılamalısınız. PMP Sınav Hazırlık Eğitim Kampı, öğretimin temas saatleri gereksinimlerini yerine getirir. Sertifika kazanma yolundaki son adım, proje yönetimi bilgisini nesnel olarak değerlendirmek ve ölçmek için tasarlanmış çoktan seçmeli, psikometrik tabanlı bir sınavı geçmektir. Dersi almadan önce gerekli deneyimi edinmiş olmanız tavsiye edilir.

·   Proje Yönetimi Temelleri

·   IT Proje Yönetimi

 

Devam Dersler

·   Risk Yönetimi

·   İhtiyaçlar Geliştirme, Dökümantasyon ve Yönetim

·   Proje Yönetimi, Liderlik ve İletişim

 

Sertifika Program ve Rotaları

Bu ders şu program ve rotaların bir parçasıdır:

·   PMP® - Proje Yönetimi Profesyonel

·   CAPM® - Proje Yönetiminde Sertifikalı İş Ortağı

 

PMP Proje Yönetimi Eğitim İçeriği

1. Giriş

·   PMP ve CAPM Sınav Gereksinimleri

·   Sınav Soruları

·   PMP Proje Yöneticisi Sertifikasyonu Sürdürmek

·   Sınav İpuçları

·   Önsınav

 

2. Proje Yönetimi Kavramları

·   Proje Yönetimi Tanımları

·   Organizasyonel Yapı

·   Proje Yaşam Döngüsü ve Proje Yönetimi Süreci

·   Etik Kuralları ve Profesyonel Sorumluluk

·   Uygulama Testi

 

3. Proje Yönetimi Süreç Grupları ve Bilgi Alanları

·   Proje Yönetimi Süreç Grupları

·   Proje Yönetimi Bilgi Alanları

 

4. Proje Entegrasyonu Yönetimi

·   Proje Entegrasyonu Yönetimi Genel Bakış

·   Proje Beyanı Geliştirme

·   Proje Yönetimi Planı Geliştirme

·   Proje Çalışmasını Yönlendirme ve Yönetme

·   Proje Çalışmasını izleme ve Kontrol Etme

·   Entegre Değişim Kontrolü Gerçekleştirme

·   Close Project or Phase Proje ya da Aşama Kapama

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

5. Proje Kapsam Yönetimi

·   Proje Kapsam Yönetimi Genel Bakış

·   Kapsam Yönetimi Planlama

·   Gereksinimleri Derleme

·   Kapsamı Tanımlama

·   WBS Yaratmak

·   Kapsam Doğrulama

·   Kapsam Kontrolü

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

6. Proje Zaman Yönetimi

·   Proje Zaman Yönetimi Genel Bakış

·   Plan Proglama Yönetimi

·   Faaliyetleri Tanımlama

·   Faliyetleri Sıralama

·   Faliyet Kaynaklarını Öngörme

·   Faliyet Süresi Öngörme

·   Program Geliştirme

·   Program Kontrolü

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

7. Proje Maliyet Yönetimi

·   Proje Maliyet Yönetimi Genel Bakışı

·   Maliyet Yönetimi Planlama

·   Maliyetleri Öngörme

·   Bütçeye Karar Verme

·   Maliyetleri Kontrol Etme

·   Uygulama Alıştırmaları

·    Uygulama Testi

 

8. Proje Kalite Yönetimi

·   Proje Kalite Yönetimi Genel Bakış

·   Kalite Yönetimini Planlama

·   Kalite Güvencesi Gerçekleştirme

·   Kalite Kontrolü

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

9. Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

·   Proje İnsan Kaynakları Yönetimi Genel Bakış

·   İnsan Kaynakları Yönetimi Planlama

·   Proje Ekibi Edinme

·   Proje Ekibi Geliştirme

·   Proje Ekibi Yönetme

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

10. Proje İletişimleri Yönetimi

·   Proje İletişimleri Yönetimi Genel Bakış

·   İletişim Yönetimini Planlama

·   İletişimleri Yönetme

·   İletişimleri Kontrol Etmek

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

11. Proje Risk Yönetimi

·   Proje Risk Yönetimi Genel Bakış

·   Risk Yönetimi Planlama

·   Riskleri Belirleme

·   Nitelikli Risk Analizi Gerçekleştirme

·   Nicelikli Risk Analizi Gerçekleştirme

·   Riske Tepki Planlama

·   Riskleri Kontol Etme

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

 

12. Satın Alma Yönetimi Projelendirme

·   Satın Alma Yönetimi Projelendirme Genel Bakış

·   Satın Alma  Yönetimi Planlama

·   Satın Alma Yürütme

·   Satın Almaları Kontrol Etme

·   Satın Alma Sonlandırma

·    Uygulama Alıştırmaları

·    Uygulama Testi

 

13. Paydaş Yönetimi Projelendirme

·   Paydaş Yönetimi Projelendirme Genel Bakış

·   Payadaşları Belirleme

·   Paydaş Yönetimini Planlama

·   Paydaş Katılımını Yönetme

·   Paydaş Katılımını Kontrol Etme

·   Uygulama Alıştırmaları

·   Uygulama Testi

·   Ders Sonu Değerlendirmesi

·   Simule Edilmiş Alıştırma Sınavı

 

Ders Alıştırmaları

·  Tüm üniteler öğrenme şekillerini (Görsel, İşitsel ve Kinestetik) hedef alan pratik alıştırmalar içermektedir.

·  Ağ Diyagramı Alıştırmaları

·  Kazanılan Değer Alıştırmaları

·  Uygulama Testleri

 


PMP® Exam Prep Boot Camp

Prepare to pass the PMP or CAPM exam with this comprehensive course.

In this course, you'll gain the essential preparation needed to pass the PMP and CAPM exams. Concentrating on exam content from A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)—Fifth Edition and other sources, this course includes a wide variety of learning tools and study aids, all using PMI® terminology.

Learning activities in this Boot Camp target each of the three major learning styles: visual, auditory, and kinesthetic. Using the simple tool in our study guide, you can identify your learning style. You will receive three suggestions for approaches to studying for the exam that focus on the strengths of each learning style, including yours.

This interactive course includes:

 • PMBOK® Guide-Fifth Edition
 • Over 600 practice questions
 • PMP Exam prep study guides with supplemental MP3 audio downloads
 • Exercises throughout to reinforce PMP and CAPM® exam concepts
 • Handy reference charts
 • Exercises to increase memory recall
 • Electronic flash cards accessible through MyGK

Our PMP Exam Prep Boot Camp is the best in the industry. Our unique study methodology ensures your success. In fact, we guarantee it. Visit www.globalknowledge.com/pmpguarantee for details.

What You'll Learn

 • Prepare to take the PMP or CAPM exams
 • Become familiar with PMBOK® Guide terms, definitions, and processes
 • Master test-taking techniques
 • Learn styles and types of questions found on the PMP or CAPM exams
 • PMBOK® Guide's five process groups, ten knowledge areas, and the area of professional and social responsibility

 

Who Needs to Attend

Associate project managers, project managers, IT project managers, project coordinators, project analysts, project leaders, senior project managers, team leaders, product managers, program managers, project sponsors, and project team members seeking the PMP or CAPM certification.

Prerequisites

To be eligible for the CAPM or PMP certification, you must first meet specific education and experience requirements. The PMP Exam Prep Boot Camp satisfies the requirements for contact hours of instruction. The final step in gaining certification is passing a multiple-choice, psychometric-based examination designed to objectively assess and measure your project management knowledge. It is recommended that you have achieved the experience requirements prior to taking this course.

 • Project Management Fundamentals
 • IT Project Management

Follow-On Courses

 • Risk Management
 • Requirements Development, Documentation, and Management
 • Project Management, Leadership, and Communication

Certification Programs and Certificate Tracks

This course is part of the following programs or tracks:

 • PMP� - Project Management Professional
 • CAPM� - Certified Associate in Project Management

 

Course Outline

1. Introduction

 • PMP and CAPM Exam Requirements
 • Exam Questions
 • Maintaining Certification
 • Exam-Taking Tips
 • Pre-Test

2. Project Management Concepts

 • PM Definitions
 • Organizational Structure
 • Project Life Cycle and the Project Management Process Groups
 • Code of Ethics and Professional Responsibility
 • Practice Test

3. PM Process Groups and Knowledge Areas

 • PM Process Groups
 • PM Knowledge Areas

4. Project Integration Management

 • Overview of Project Integration Management
 • Develop Project Charter
 • Develop Project Management Plan
 • Direct and Manage Project Work
 • Monitor and Control Project Work
 • Perform Integrated Change Control
 • Close Project or Phase
 • Practice Exercises
 • Practice Test

5. Project Scope Management

 • Overview of Project Scope Management
 • Plan Scope Management
 • Collect Requirements
 • Define Scope
 • Create WBS
 • Validate Scope
 • Control Scope
 • Practice Exercises
 • Practice Test

6. Project Time Management

 • Overview of Project Time Management
 • Plan Schedule Management
 • Define Activities
 • Sequence Activities
 • Estimate Activity Resources
 • Estimate Activity Duration
 • Develop Schedule
 • Control Schedule
 • Practice Exercises
 • Practice Test

7. Project Cost Management

 • Overview of Project Cost Management
 • Plan Cost Management
 • Estimate Costs
 • Determine Budget
 • Control Costs
 • Practice Exercises
 • Practice Test

8. Project Quality Management

 • Overview of Project Quality Management
 • Plan Quality Management
 • Perform Quality Assurance
 • Control Quality
 • Practice Exercises
 • Practice Test

9. Project Human Resource Management

 • Overview of Project Human Resource Management
 • Plan Human Resource Management
 • Acquire Project Team
 • Develop Project Team
 • Manage Project Team
 • Practice Exercises
 • Practice Test

10. Project Communications Management

 • Overview of Project Communications Management
 • Plan Communications Management
 • Manage Communications
 • Control Communications
 • Practice Exercises
 • Practice Test

11. Project Risk Management

 • Overview of Project Risk Management
 • Plan Risk Management
 • Identify Risks
 • Perform Qualitative Risk Analysis
 • Perform Quantitative Risk Analysis
 • Plan Risk Response
 • Control Risks
 • Practice Exercises
 • Practice Test

12. Project Procurement Management

 • Overview of Project Procurement Management
 • Plan Procurement Management
 • Conduct Procurements
 • Control Procurements
 • Close Procurements
 • Practice Exercises
 • Practice Test

13. Project Stakeholder Management

 • Overview of Stakeholder Management
 • Identify Stakeholders
 • Plan Stakeholder Management
 • Manage Stakeholder Engagement
 • Control Stakeholder Engagement
 • Practice Exercises
 • Practice Test
 • End of Course Review
 • Simulated Practice Exam

Course Exercises

 • Each chapter contains practice exercises targeted at the range of learning styles (Visual, Auditory, and Kinesthetic)
 • Network Diagram Exercises
 • Earned Value Exercises
 • Practice Tests

 

 

 Eğitim içeriğini PDF olarak indir