PMP Project Management Eğitimleri

Proje yönetimi eğitimleri başarılı bir proje yönetiminin gerektirdiği ve PMI tarafından tanımlanmış temel kavramları, süreçleri, bilgi alanları ve teknikleri açıklamaya yönelik  en iyi deneyimler yaklaşımı ile PMI PMBOK ilkelerinin kombinasyonu sağlandığu eğitimlerdir. Kapsam, Entegrasyon, Zaman, Maliyet, Kalite, İnsan Kaynakları, Risk, İletişim, Tedarik ve Satın Alma yönetimleri ve projeyi başlatma, planlama, uygulama, kontrol ve kapatma süreçleri, simulasyon destekli olarak irdelenmektedir. Konular, katılımcıların çalıştıkları kurumsal yapıyla ilişkili olarak anlatılmakta ve tartışılmaktadır.


Intermediate