Professional Scrum Master (PSM) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu




Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi


Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Scrum & Agile  » Scrum Certification Eğitimler
Scrum & Agile  » Popular Courses Eğitimler

Eğitim Hakkında

Scrum Master, Scrum çerçevesinin organizasyonda doğru uygulanmasından, gelişimin takibinden ve karşılaşılan problemlerin çözülmesinden sorumlu olan roldür.

Bu eğitimde, katılımcıların organizasyonel değişime liderlik etmesi beklenen Scrum Master rolü ile ilgili derinlemesine bilgi edinmeleri, çerçevenin doğru uygulanması ile ilgili pratiklerin öğrenmeleri hedeflenmektedir.

Scrum Master rolünün en önemli görevlerinden birisi de geliştirme ekiplerinin verimli ve etkin çalışabilmesine aracılık etmektir. Bu görevlerin yerine getirilmesi için Scrum Master rolünü üstlenen kişilerin Servant (Hizmetkar) Liderlik becerilerinin gelişmiş olmasını gerektirmektedir. Davranışsal değişiklikleri yönlendirme, insanlar ve ekipler ile çalışma, ve ekiplere koçluk etme görevlerini içeren bu rol için gelişmiş Servant Liderlik araçları yine eğitim kapsamında ele alınacaktır. 

 

Eğitime Kimler Katılmalı

➙ İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,

➙ Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler,

➙ Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,

➙ Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.

 

Eğitimin Amaçları

➙ Scrum Master rolü ve sorumluluklarının detaylı br şekilde öğrenilmesi

➙ Scrum Master rolünden beklentiler öğrenilmesi

➙ Scrum Master’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi

➙ Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi

➙ Scrum’ın doğru şekilde uygulanması, değişime liderlik edilmesi ve Scrum’ın organisazyon ile etkileşimi hakkında uzmanlık kazanılması,

➙ Scrum metriklerinin ve ölçüm yöntemlerinin öğrenilmesi

➙ Scrum Master sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız.

 

Öncesinde Alınması Gereken Eğitimler

➙ Scrum Temelleri Eğitimi


Diğer Ön Koşullar

➙ Eğitime katılabilmek için Scrum Temelleri sertifikasına sahip olmak ya da en az altı ay süre ile Scrum uygulanan proje/projelerde bulunmuş olmak gerekmektedir.

 

Devam Eğitimleri

➙ Bulunmamaktadır.

 

Eğitim İçeriği:

Scrum Altyapısı

Scrum Olguları

Scrum Olayları

➙ Sprint

➙Sprint Planlama

➙Daily Scrum

➙Sprint Review

➙Sprint Retrospective

➙Product Backlog Refinement

Scrum Kritik Konular

➙ Projenin Planlanması

➙ Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity

➙ Total Cost of Ownership

➙ Risk Yönetimi

➙ Sürüm Planlama

➙ Süreç ve Performans Takibi, Burndown Chart

➙ User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product Backlog Items

➙ Ready ve Done Tanımları

➙ MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri

Scrum Adaptasyonu

➙Scrum Çerçevesinin adaptasyonu

➙Scrum’ın getirdiği değişikliklere adaptasyon

➙Sıkça yapılan yanlışlar ve kaçınma yolları

➙Karşılaşılabilecek zoruluklar

➙Yöntemi hayata geçirme adımları

Birden fazla sayıda takımın dahil olduğu büyük projelerde başarılı şekilde Scrum uygulaması

Scrum Master Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri Çalışması



Eğitim içeriğini PDF olarak indir