Professional Scrum Product Owner (PSPO) Eğitimi

Ön Kayıt ve Fiyat Bilgi Formu
Tarih ve lokasyonlar


Bu eğitimi özel sınıf olarak kendi kurumunuzda talep edebilirsiniz.
Lütfen bizimle iletişime geçin:


info@bilginc.com

+90 212 282 7700

Talep Formu
Eğitim Tipi ve Süresi


Eğitim Sağlayıcı ve Kategori

Scrum & Agile  » Scrum Certification Eğitimler
Scrum & Agile  » Popular Courses Eğitimler

Eğitim Hakkında

Scrum ekipleri içerisinde Product Owner rolü gereksinim yazmak ve Product Backlog yönetmekten fazlasını içermektedir. 

Product Owner rolünü üstlenen kişilerin temel sorumluluğu yazılım ürünleri ve sistemlerinin değerini maksimize etmektir.

Bu eğitimle katılımcılar Product Owner rolü, paydaş yönetiminden sürüm planlamaya ve teslimata kadar sorumlulukları üzerine ayrıntılı bilgi sahibi olmakla beraber müşterinin Scrum uygulamalarına dahil olması ve Scrum takımları ile işbirliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

 

Eğitime Kimler Katılmalı

➙ İş Analistleri, Sistem Analistleri, Test Mühendisleri, Yazılım Mühendisleri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri ve Kurumsal Mimarlar,

➙ Product Owner, Scrum Master veya Developer Rolünü Üstlenen Kişiler,

➙ Orta ve Üst Kademe IT Yöneticileri,

➙ Mevcut yazılım geliştirme süreçlerinde iyileştirme arayışlarında olan, bu doğrultuda Agile Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüleri ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar.

 

Eğitimin Amaçları

➙ Product Owner rolü ve sorumluluklarının detaylı br şekilde öğrenilmesi

➙ Product Owner rolünden beklentiler öğrenilmesi

➙ Product Owner’ın kullanabileceği araçlar ve yöntemlerin öğrenilmesi

➙ Uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yollarının öğrenilmesi

➙ Scrum çerçevesinde uygulanan prensipleri ve teknikleri kullanarak, hızla değişen ortamlarda gereksinimlerin ve beklentilerin yönetilmesi,

➙ Müşterinin geliştirme süreçlerine dahil olması ve işbirliği içinde çalışması,

➙ Proje ve ürün risklerinin kontrol altında tutulması ile değerin, üretkenliğin ve sahip olma maliyetinin maksimize edilmesi,

➙ Scrum Product Owner sertifikasyon sınavına hazırlanacaksınız. 

 

Öncesinde Alınması Gereken Eğitimler

➙ Scrum Temelleri 


Diğer Ön Koşullar

➙ Eğitime katılabilmek için temel düzeyde Scrum bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

 

Devam Eğitimleri

➙ Bulunmamaktadır.

 

Eğitim İçeriği:

Değer Odaklı Geliştirme

➙ Ürünün Değerini Arttırmak

➙ Başarı Ölçümleme Stratejileri

Ürün Yönetimi

➙ Çevik Ürün Yönetimi

Gereksinimleri Yönetmek

➙ Product Backlog Kavramı

➙ Product Backlog Yönetimi

➙ User Story, Epic, Theme, Kabul Kriterleri, Product

➙ Backlog Items

➙ Ready ve Done Tanımları

➙ MoSCoW ve Kano Önceliklendirme Modelleri

➙ Product Backlog Refinement

Sürüm Planlaması

➙ Projenin Planlanması

➙ Sürüm Planlama

➙ Sürüm Hedeflerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi

➙ Backlog Tahmini, Düzenlemesi ve Planlaması

➙ Maliyet Tahmini, Story Point, Velocity, Planning Poker

Ürünleri Yönetmek

➙ Sahipliğin Toplam Maliyeti (Total Cost of Ownership)

➙ Ürünün Değerini Maksimize Etmek

➙ Risk Yönetimi

Scrum Product Owner Sertifikasyon Sınavı Örnek Sorular ve Çözümleri ÇalışmasıEğitim içeriğini PDF olarak indir